logo bip.gov.pl

 Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie

  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne / Zakończone przetargi - wyniki / Rok 2005
1.

Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr S-1062 – ul. Leśna z drogą gminną – ul. Ogrodowa w miejscowości Wrzosowa, gmina Poczesna


Załączniki: Rozmiar:
27.510 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Roman Pakuła
Osoba, która wprowadziła dane: Roman Pakuła
Data wytworzenia informacji: 2005-11-02
Data udostępnienia informacji w BIP: 2005-11-02
Data ostatniej aktualizacji: 2005-11-02 12:05

rejestr zmian publikacji »

2.

Świadczenie usług pługopiaskarkami samochodowym z pługiem średnim w ilości 4 szt. przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych i wojewódzkich w sezonie zimowym 2005/2006 na Obwodzie Drogowym Nr 3 w Poczesnej


Załączniki: Rozmiar:
33.131 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Roman Pakuła
Osoba, która wprowadziła dane: Roman Pakuła
Data wytworzenia informacji: 2005-10-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2005-10-28
Data ostatniej aktualizacji: 2005-10-28 08:02

rejestr zmian publikacji »

3.

Świadczenie usług pługopiaskarkami samochodowym z pługiem średnim w ilości 2 szt. przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych i wojewódzkich w sezonie zimowym 2005/2006 na Obwodzie Drogowym Nr 2 w Koniecpolu


Załączniki: Rozmiar:
28.769 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Roman Pakuła
Osoba, która wprowadziła dane: Roman Pakuła
Data wytworzenia informacji: 2005-10-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2005-10-28
Data ostatniej aktualizacji: 2005-10-28 08:01

rejestr zmian publikacji »

4.

Świadczenie usług pługopiaskarkami samochodowym z pługiem średnim w ilości 2 szt. przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych i wojewódzkich w sezonie zimowym 2005/2006 na Obwodzie Drogowym Nr 1 w Rudnikach


Załączniki: Rozmiar:
28.584 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Roman Pakuła
Osoba, która wprowadziła dane: Roman Pakuła
Data wytworzenia informacji: 2005-10-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2005-10-28
Data ostatniej aktualizacji: 2005-10-28 07:59

rejestr zmian publikacji »

5.

Świadczenie usług nośnikiem samochodowym z pługiem średnim pod piaskarkę Zamawiającego typu P-1J w ilości 2 szt. przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych i wojewódzkich w sezonie zimowym 2005/2006 na Obwodzie Drogowym Nr 2 w Koniecpolu


Załączniki: Rozmiar:
28.717 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Roman Pakuła
Osoba, która wprowadziła dane: Roman Pakuła
Data wytworzenia informacji: 2005-10-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2005-10-28
Data ostatniej aktualizacji: 2005-10-28 07:56

rejestr zmian publikacji »

6.

Świadczenie usług nośnikiem samochodowym z pługiem średnim pod piaskarkę Zamawiającego typu P-1J w ilości 2 szt. przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych i wojewódzkich w sezonie zimowym 2005/2006 na Obwodzie Drogowym Nr 1 w Rudnikach


Załączniki: Rozmiar:
28.699 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Roman Pakuła
Osoba, która wprowadziła dane: Roman Pakuła
Data wytworzenia informacji: 2005-10-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2005-10-28
Data ostatniej aktualizacji: 2005-10-28 07:55

rejestr zmian publikacji »

7.

Świadczenie usług ładowarką w ilości 1 szt. przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych i wojewódzkich w sezonie zimowym 2005/2006 na Obwodzie Drogowym Nr 3 w Poczesnej


Załączniki: Rozmiar:
27.351 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Roman Pakuła
Osoba, która wprowadziła dane: Roman Pakuła
Data wytworzenia informacji: 2005-10-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2005-10-28
Data ostatniej aktualizacji: 2005-10-28 07:54

rejestr zmian publikacji »

8.

Świadczenie usług ładowarką w ilości 1 szt. przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych i wojewódzkich w sezonie zimowym 2005/2006 na Obwodzie Drogowym Nr 2 w Koniecpolu


Załączniki: Rozmiar:
27.492 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Roman Pakuła
Osoba, która wprowadziła dane: Roman Pakuła
Data wytworzenia informacji: 2005-10-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2005-10-28
Data ostatniej aktualizacji: 2005-10-28 07:53

rejestr zmian publikacji »

9.

Świadczenie usług ładowarką w ilości 1 szt. przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych i wojewódzkich w sezonie zimowym 2005/2006 na Obwodzie Drogowym Nr 1 w Rudnikach.


Załączniki: Rozmiar:
27.394 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Roman Pakuła
Osoba, która wprowadziła dane: Roman Pakuła
Data wytworzenia informacji: 2005-10-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2005-10-28
Data ostatniej aktualizacji: 2005-10-28 07:51

rejestr zmian publikacji »

10.

Dostawa piasku (o uziarnieniu do 2 mm wg BN-87/6774-04) do zwalczania śliskości na drogach powiatowych i wojewódzkich w sezonie zimowym 2005/2006 na plac Obwodu Drogowego Nr 3 w Poczesna w ilości około 4.000 ton


Załączniki: Rozmiar:
27.592 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Roman Pakuła
Osoba, która wprowadziła dane: Roman Pakuła
Data wytworzenia informacji: 2005-10-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2005-10-26
Data ostatniej aktualizacji: 2005-10-26 07:44

rejestr zmian publikacji »

11.

Dostawa piasku (o uziarnieniu do 2 mm wg BN-87/6774-04) do zwalczania śliskości na drogach powiatowych i wojewódzkich w sezonie zimowym 2005/2006 na plac Obwodu Drogowego Nr 2 w Koniecpolu w ilości około 4.000 ton


Załączniki: Rozmiar:
27.255 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Roman Pakuła
Osoba, która wprowadziła dane: Roman Pakuła
Data wytworzenia informacji: 2005-10-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2005-10-26
Data ostatniej aktualizacji: 2005-10-26 07:43

rejestr zmian publikacji »

12.

Dostawa piasku (o uziarnieniu do 2 mm wg BN-87/6774-04) do zwalczania śliskości na drogach powiatowych i wojewódzkich w sezonie zimowym 2005/2006 na plac Obwodu Drogowego Nr 1 w Rudnikach w ilości około 4.000 ton


Załączniki: Rozmiar:
27.305 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Roman Pakuła
Osoba, która wprowadziła dane: Roman Pakuła
Data wytworzenia informacji: 2005-10-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2005-10-26
Data ostatniej aktualizacji: 2005-10-26 07:41

rejestr zmian publikacji »

13.

Dostawa soli drogowej niezbrylającej „DR” do zwalczania śliskości na drogach powiatowych i wojewódzkich na plac Obwodu Drogowego Nr 3 w Poczesnej w ilości około 1.000 ton


Załączniki: Rozmiar:
27.232 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Roman Pakuła
Osoba, która wprowadziła dane: Roman Pakuła
Data wytworzenia informacji: 2005-10-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2005-10-26
Data ostatniej aktualizacji: 2005-10-26 07:40

rejestr zmian publikacji »

14.

Dostawa soli drogowej niezbrylającej „DR” do zwalczania śliskości na drogach powiatowych i wojewódzkich na plac Obwodu Drogowego Nr 2 w Koniecpolu w ilości około 1.000 ton


Załączniki: Rozmiar:
27.290 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Roman Pakuła
Osoba, która wprowadziła dane: Roman Pakuła
Data wytworzenia informacji: 2005-10-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2005-10-26
Data ostatniej aktualizacji: 2005-10-26 07:38

rejestr zmian publikacji »

15.

Dostawa soli drogowej niezbrylającej „DR” do zwalczania śliskości na drogach powiatowych i wojewódzkich na plac Obwodu Drogowego Nr 1 w Rudnikach w ilości około 1.000 ton


Załączniki: Rozmiar:
27.204 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Roman Pakuła
Osoba, która wprowadziła dane: Roman Pakuła
Data wytworzenia informacji: 2005-10-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2005-10-26
Data ostatniej aktualizacji: 2005-10-26 07:36

rejestr zmian publikacji »

16.

Remont nawierzchni jezdni poprzez ułożenie nowej warstwy bitumicznej oraz utwardzenie pobocza na drodze wojewódzkiej nr 904 Blachownia – Wanaty w miejscowości Konopiska – od km 6+359 do km 7+563


Załączniki: Rozmiar:
27.116 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Roman Pakuła
Osoba, która wprowadziła dane: Roman Pakuła
Data wytworzenia informacji: 2005-10-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2005-10-24
Data ostatniej aktualizacji: 2005-10-24 15:13

rejestr zmian publikacji »

17.

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej nr S 1059 Mykanów - DK 1 – Kościelec – Rudniki (gmina Rędziny).


Załączniki: Rozmiar:
35.480 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Roman Pakuła
Osoba, która wprowadziła dane: Roman Pakuła
Data wytworzenia informacji: 2005-10-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2005-10-20
Data ostatniej aktualizacji: 2005-10-20 15:14

rejestr zmian publikacji »

18.

Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr S 1061 Marianka Rędzińska – Okupniki - Rędziny na odcinku od DK-91 do PKP w m. Rędziny (ul. Kościuszki) na długości 2,0 km, gmina Rędziny


Załączniki: Rozmiar:
36.365 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Roman Pakuła
Osoba, która wprowadziła dane: Roman Pakuła
Data wytworzenia informacji: 2005-10-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2005-10-20
Data ostatniej aktualizacji: 2005-10-20 15:13

rejestr zmian publikacji »

19.

Przebudowa drogi powiatowej nr S-1027 Ostrowy – Kocin Stary – Cykarzew stanowiącej drogę dojazdową do pól na odcinku od granicy powiatu kłobuckiego w kierunku m. Kocin Stary długości 1,100 km, gmina Mykanów


Załączniki: Rozmiar:
36.240 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Roman Pakuła
Osoba, która wprowadziła dane: Roman Pakuła
Data wytworzenia informacji: 2005-10-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2005-10-20
Data ostatniej aktualizacji: 2005-10-20 15:12

rejestr zmian publikacji »

20.

Przebudowa drogi powiatowej nr S-1039 Mokrzesz – Żuraw na odcinku od m. Wodząca do m. Żuraw długości 1,110 km, gmina Janów


Załączniki: Rozmiar:
27.392 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Roman Pakuła
Osoba, która wprowadziła dane: Roman Pakuła
Data wytworzenia informacji: 2005-10-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2005-10-19
Data ostatniej aktualizacji: 2005-10-19 15:03

rejestr zmian publikacji »

21.

Wykonanie przeglądów szczegółowych 38 obiektów mostowych wraz z naniesieniem danych do Systemu Gospodarki Mostowej i wykonaniem kart obiektów mostowych w terminie do 15 marca 2006 roku na 38 obiektach mostowych


Załączniki: Rozmiar:
28.697 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Roman Pakuła
Osoba, która wprowadziła dane: Roman Pakuła
Data wytworzenia informacji: 2005-09-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2005-09-28
Data ostatniej aktualizacji: 2005-09-28 14:59

rejestr zmian publikacji »

22.

Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr S 1058 na odcinku od tablicy miejscowości Brzeziny Kolonia w kierunku m. Brzeziny Kolonia wraz ze skrzyżowaniem z drogą gminną (ul. Muzealną) i dalej drogą gminną do cieku wodnego Brzezinka o długości 1,3 km, gmina Poczesna.


Załączniki: Rozmiar:
28.061 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Roman Pakuła
Osoba, która wprowadziła dane: Roman Pakuła
Data wytworzenia informacji: 2005-09-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2005-09-09
Data ostatniej aktualizacji: 2005-09-09 14:52

rejestr zmian publikacji »

23.

Przebudowa drogi powiatowej Nr S 1035 Garnek - Dąbek od km 1+429 do km 4+899 na długości 3.470 mb, Gmina Kłomnice i Dąbrowa Zielona


Załączniki: Rozmiar:
38.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Roman Pakuła
Osoba, która wprowadziła dane: Roman Pakuła
Data wytworzenia informacji: 2005-08-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2005-08-22
Data ostatniej aktualizacji: 2005-08-22 14:20

rejestr zmian publikacji »

24.

Przebudowa drogi powiatowej Nr S 1021 Olszyna - Aleksandria w miejscowości Aleksandia - ul. Sosnowa (II Etap) od km 0+536 do km 2+400, Gmina Konopska


Załączniki: Rozmiar:
44.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Roman Pakuła
Osoba, która wprowadziła dane: Roman Pakuła
Data wytworzenia informacji: 2005-08-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2005-08-22
Data ostatniej aktualizacji: 2005-08-22 14:17

rejestr zmian publikacji »

25.

Cienkowarstwowa odnowa oznakowania poziomego na drogach wojewódzkicho farbą akrylową z elementami odblaskowymi.


Załączniki: Rozmiar:
27.789 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Roman Pakuła
Osoba, która wprowadziła dane: Roman Pakuła
Data wytworzenia informacji: 2005-07-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2005-07-25
Data ostatniej aktualizacji: 2005-07-25 10:33

rejestr zmian publikacji »

26.

Przebudowa drogi powiatowej nr S-1099 Koniecpol – Stary – Zagacie - Podlesie stanowiącej drogę dojazdową do pól na długości 1,564 km na odcinku Zagacie – Podlesie, gmina Lelów.


Załączniki: Rozmiar:
27.826 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Roman Pakuła
Osoba, która wprowadziła dane: Roman Pakuła
Data wytworzenia informacji: 2005-07-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2005-07-11
Data ostatniej aktualizacji: 2005-07-11 07:53

rejestr zmian publikacji »

27.

Przebudowa drogi powiatowej nr S-1070 Kruszyna – Zdrowa – Kłomnice stanowiącej drogę dojazdową do pól na długości 0,700 km na odcinku od drogi powiatowej nr S 1025 w m. Kruszyna w kierunku m. Zdrowa, gmina Kruszyna.


Załączniki: Rozmiar:
27.856 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Roman Pakuła
Osoba, która wprowadziła dane: Roman Pakuła
Data wytworzenia informacji: 2005-07-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2005-07-11
Data ostatniej aktualizacji: 2005-07-11 07:51

rejestr zmian publikacji »

28.

Przebudowa drogi powiatowej nr S-1027 Ostrowy – Kocin Stary – Cykarzew stanowiącej drogę dojazdową do pól na odcinku od m. Kocin Stary w kierunku granicy powiatu kłobuckiego długości 1,000 km, gmina Mykanów.


Załączniki: Rozmiar:
27.590 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Roman Pakuła
Osoba, która wprowadziła dane: Roman Pakuła
Data wytworzenia informacji: 2005-07-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2005-07-11
Data ostatniej aktualizacji: 2005-07-11 07:49

rejestr zmian publikacji »

29.

PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR S 1021 OLSZYNA – ALEKSANDRIA W MIEJSCOWOŚCI ALEKSANDIA- UL. SOSNOWA (II ETAP) OD KM 0+536 DO KM 2+400, GMINA KONOPSKA


Załączniki: Rozmiar:
66.849 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Roman Pakuła
Osoba, która wprowadziła dane: Roman Pakuła
Data wytworzenia informacji: 2005-06-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2005-06-23
Data ostatniej aktualizacji: 2005-06-23 13:20

rejestr zmian publikacji »

30.

Budowa odwodnienia i chodnika przy drodze powiatowej Nr S 1057 w miejscowości Huta Stara A na odcinku od ul. Tkackiej do ul. Rolniczej, Gmina Poczesna


Załączniki: Rozmiar:
27.878 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Roman Pakuła
Osoba, która wprowadziła dane: Roman Pakuła
Data wytworzenia informacji: 2005-06-02
Data udostępnienia informacji w BIP: 2005-06-02
Data ostatniej aktualizacji: 2005-06-02 12:22

rejestr zmian publikacji »

31.

Bieżące utrzymanie nawierzchni dróg powiatowych o długości 577,3 km i dróg wojewódzkich o długości 140,6 km na terenie Powiatu Częstochowskiego w granicach gmin: Blachownia, Dąbrowa Zielona, Janów, Kamienica Polska, Kłomnice, Koniecpol. Konopiska, Kruszyna, Lelów, Mstów, Mykanów, Olsztyn, Poczesna, Przyrów, Rędziny i Starcza z podziałem na trzy Zadania, tj. Zadanie I, II i III

1) Zamawiający: a) pełna nazwa zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie b) REGON: |_1__|_5__|_1__|_4__|_0__|_6__|_0__|_0__|_9__| c) kod, miejscowość, województwo, powiat: 42 – 200 , Częstochowa , śląskie , Częstochowa , d) ulica, nr domu, nr lokalu: Sobieskiego , 9 , ___________ e) internet: http:// www.czestochowa.powiat.pl. e-mail: Tkacka@poczta.onet.pl f) numer kierunkowy 0 3 4 tel. 3 2 2 – 9 2 – 2 15 faks 3 7 8 – 5 4 – 6 8 2) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Bieżące utrzymanie nawierzchni dróg powiatowych o długości 577,3 km i dróg wojewódzkich o długości 140,6 km na terenie Powiatu Częstochowskiego w granicach gmin: Blachownia, Dąbrowa Zielona, Janów, Kamienica Polska, Kłomnice, Koniecpol. Konopiska, Kruszyna, Lelów, Mstów, Mykanów, Olsztyn, Poczesna, Przyrów, Rędziny i Starcza z podziałem na trzy Zadania, tj. Zadanie I, II i III. PKWiU: |_4_|_5_| . |_2_|_3_| . |_1_| 3) Ogłoszenie o postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nr |___|_1_|_7_| rok wydania |_2_|_0_|_0_|_5_| poz. |___|___|_3_|_7_|_6_|_5_| lub postępowanie przeprowadzono w trybie 0 z wolnej ręki 0 negocjacji z zach. konkurencji 0 zapytania o cenę 4) 0 - dopuszczono składanie ofert częściowych; liczba zadań wynosi 1, 2 lub 3. 5) Oznaczenie oferty częściowej: Zadanie Nr 1 - obejmuje remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich użyciu emulsji szybko rozpadowej i grysów bazaltowych o wym. 2  5 mm wbudowanych pod ciśnieniem przy użyciu remontera, przy średniej głębokościach ubytków 4 cm . Zadanie Nr 2 - obejmuje remonty cząstkowe nawierzchni dróg wojewódzkich i powiatowych betonem asfaltowym oraz wykonanie na drogach wojewódzkich i powiatowych dywaników z asfaltobetonu wraz z robotami towarzyszącymi. Zadanie Nr 3 - obejmuje remont przepustów i odwodnienie korpusu drogowego na drogach wojewódzkich i powiatowych. opis: dopuszcza się do składania ofert częściowych na zadanie Nr 1 , Nr 2 lub Nr 3 . 6) Dane o ofertach: 6a) Zadanie I : a) liczba złożonych ofert: ___1____ b) liczba ofert odrzuconych lub zwróconych bez rozpatrywania: ____0_____ 6b) Zadanie II : a) liczba złożonych ofert: ___4____ b) liczba ofert odrzuconych lub zwróconych bez rozpatrywania: ____0_____ 6c) Zadanie III a) liczba złożonych ofert: __5____ b) liczba ofert odrzuconych lub zwróconych bez rozpatrywania: ____0_____ 0 - wybrano ofertę (7a) lub 0 - przetarg unieważniono (7b) 8a) Wybrano następującą ofertę na Zadania 1 : Konsorcium firm: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „REZ-DROGPOL” S.C. Wojciech Reterski, Cezary Baldowski, ul. Warszawska 474, 42-200 Częstochowa, Przedsiębiorstwa Wielobranżowe „BUDIM 2” Marek Patas, ul. Siedmiu Źródeł 6, 46-300 Olesno, Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „DROMAX” Małgorzata Polaczek, ul. 1-go Maja 20, 42-262 Poczena Cena jednostkowa wybranej oferty (bez VAT): - Cena jednostkowa remontu cząstkowego nawierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich przy użyciu emulsji szybko rozpadowej i grysów bazaltowych o wym. 2  5 mm wbudowanych pod ciśnieniem przy użyciu remontera, przy średniej głębokościach ubytków 4 cm: 23,50 złotych/m2 Zadania 2 : „DROG-BUD” Spółka z o. o. ul. Marynarska 70, 42-280 Częstochowa Ceny jednostkowe wybranej oferty (bez VAT): - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej (pow. do 5 m2) śr. grub. 4 cm bez względu na rodzaj użytego sprzętu i odległość odwozu materiału z rozbiórki: 48,00 zł/m2 - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej (pow. powyżej 5 m2) śr. grub. 4 cm bez względu na rodzaj użytego sprzętu i odległość odwozu materiału z rozbiórki: 48,00 zł/m2 - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej bez wycinania łat śr. grub. 4 cm: 32,04 zł/m2 - Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową: 2,00 zł/m2 - Ułożenie dywanika asfaltobetonowego warstwa wiążąca grub. 2 cm: 9,85 zł/m2 - Jw. lecz dopłata z każdy 1 cm grubości: 4,90 zł/m2 - Ułożenie dywanika asfaltobetonowego warstwa ścieralna grub. 3 cm: 15,54 zł/m2 - Jw. lecz dopłata z każdy 1 cm grubości: 5,18 zł/m2 - Remont chodnika z płytek betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej (płytki nowe): 33,46 zł/m2 - Remont chodnika z płytek betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej (płytki nowe): 39,45 zł/m2 - Remont chodnika poprzez rozebranie starego chodnika z płytek betonowych i ułożenie kostki brukowej betonowej (szarej) grub. 6 cm na podsypce piaskowej: 43,68 zł/m2 - Jw. lecz kolorowej ( w całości barwionej): 46,78 zł/m2 - Remont chodnika poprzez rozebranie starego chodnika z płytek betonowych i ułożenie kostki brukowej betonowej (szarej) grub. 8 cm na podsypce piaskowo – cementowej i podbudowie tłuczniowej gr. 15 cm: 63,29 zł/m2 - Jw. lecz kolorowej ( w całości barwionej): 67,40 zł/m2 - Rozebranie istniejącego i ustawienie nowego krawężnika betonowego (typ ciężki 20x30 cm) na ławie betonowej z oporem: 49,51 zł/mb - Jw. lecz typ lekki 15x30 cm: 43,30 zł/mb - Ustawienie obrzeża betonowego 6x20 cm na podsypce piaskowej: 8,45 zł/mb - Ustawienie obrzeża betonowego 8x30 cm na podsypce piaskowej: 12,56 zł/mb - Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni i chodników grub. 10 cm: 7,89 zł/m2 - Jw. lecz dopłata za każde następne 5 cm grubości: 1,48 zł/m2 - Wykonanie warstwy odsączającej zagęszczonej mechanicznie grub. 6 cm na poszerzeniach: 2,75 zł/m2 - Jw. lecz dopłata za każdy 1 cm grubości: 0,40 zł/m2 - Wykonanie podbudowy kamiennej warstwa dolna grub. 20 cm: 17,52 zł/m2 - Jw. lecz dopłata za każdy 1 cm grubości: 0,80 zł/m2 - Wykonanie podbudowy kamiennej warstwa górna grub. 8 cm : 8,18 zł/m2 - Jw. lecz dopłata za każdy 1 cm grubości: 0,80 zł/m2 - Wykonanie górnej warstwy podbudowy gr. 7 cm z grysów o frakcji 4  31,5 mm otaczanych na gorąco asfaltem: 30,41 zł/m2 - Jw. lecz dopłata za każdy 1 cm grubości: 4,32 zł/m2 - Rozebranie nawierzchni bitumicznej frezarką grub. 2 cm z odwozem urobku na plac właściwych Obwodów Drogowych (uzyskany frez stanowi własność PZD): 3,73 zł/m2 - Jw. lecz dopłata za każdy 1 cm grubości: 1,87 zł/m2 - Regulacja krat ściekowych: 126,11 zł/szt. - Regulacja krat ściekowych (kraty ściekowe nowe): 447,71 zł/szt. - Regulacja włazów: 175,03 zł/szt. - Regulacja włazów (włazy nowe): 506,68 zł/szt. - Regulacja zasuw, studzienek i hydrantów: 84,01 zł/szt. - Regulacja studni teletechnicznych: 226,72 zł/szt. - Wyrównanie nawierzchni gruntowych z zagęszczeniem: 0,95 zł/m2 - Wyrównanie nawierzchni gruntowych bez zagęszczenia: 0,21 zł/m2 - Uzupełnienie ubytków śr. grub. 10 cm w nawierzchni żużlowej z zagęszczeniem mechanicznym: 7,52 zł/m2 - Ścięcie poboczy grub. 5 cm przy wykonywanych nakładkach z odwozem urobku na odległość 5 km: 1,89 zł/m2 - Utwardzenie pobocza materiałem kamiennym grub. 4 cm przy wykonywanych nakładkach: 6,39 zł/m2 - Jw. lecz dopłata za każdy 1 cm grubości: 0,78 zł/m2 - Likwidacja przełomów: 100,54 zł/m2 Zadania 3 : Konsorcium firm: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „REZ-DROGPOL” S.C. Wojciech Reterski, Cezary Baldowski, ul. Warszawska 474, 42-200 Częstochowa, Przedsiębiorstwa Wielobranżowe „BUDIM 2” Marek Patas, ul. Siedmiu Źródeł 6, 46-300 Olesno, Ceny jednostkowe wybranej oferty (bez VAT): - Renowacja rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu śr. gr. 30 cm: 3,48 zł/m - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 w gr. kat. III-IV z transportem urobku na odl. do 1 km sam. Samowyład.: 14,94 zł/m2 - Ścięcie poboczy wykonywane mechanicznie przy gr. ścinania 10 cm: 1,95 zł/m2 - Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo – piaskowej: 56,16 zł/m - Czyszczenie studzienek ściekowych i rewizyjnych: 18,76 zł/szt. - Wykonanie ławy fundamentowej żwirowej pod przepusty rurowe: 257,22 zł/m3 - Wykonanie ławy fundamentowej betonowej pod przepusty rurowe: 638,58 zł/m3 - Remont przepustów rurowych z rur betonowych o średnicy 40 cm z uwzględnieniem wymiany uszkodzonych rur betonowych 232,64 zł/m - Remont przepustów rurowych z rur betonowych o średnicy 60 cm z uwzględnieniem wymiany uszkodzonych rur betonowych 258,33 zł/m - Remont przepustów rurowych z rur betonowych o średnicy 40 cm z uwzględnieniem wymiany uszkodzonych rur betonowych (rury z odzysku) 75,42 zł/m - Remont przepustów rurowych z rur betonowych o średnicy 60 cm z uwzględnieniem wymiany uszkodzonych rur betonowych (rury z odzysku) 125,25 zł/m - Remont przepustów rurowych - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm 277,94 zł/szt. - Remont przepustów rurowych - ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm 449,67 zł/szt. - Rozebranie i odtworzenie istniejącej konstrukcji jezdni tj. nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 6 cm i podbudowy z kruszywa gr. 15 cm przy remoncie przepustów drogowych. 77,33 zł/m2 - Oczyszczenie przepustów o średnicy 40 cm z namułu (zamulenie przepustu do 0,5 jego średnicy) 8,78 zł/m - Oczyszczenie przepustów o średnicy 60 cm z namułu (zamulenie przepustu do 0,5 jego średnicy) 17,74 zł/m - Utwardzenie poboczy materiałem kamiennym gr. 4 cm 9,88 zł/m2 - Jw. lecz dopłata za każdy 1 cm grubości: 1,56 zł/m2

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Roman Pakuła
Osoba, która wprowadziła dane: Roman Pakuła
Data wytworzenia informacji: 2005-04-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2005-04-05
Data ostatniej aktualizacji: 2005-04-05 13:20

rejestr zmian publikacji »

32.

Wycinka i prześwietlenie drzew znajdujących się w pasie drogowym dróg powiatowych i wojewódzkich administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie z podziałem na 3 zadania :

 

1) Zamawiający:

a) pełna nazwa zamawiającego:

             Powiatowy Zarząd Dróg  w Częstochowie

b) REGON: |_1__|_5__|_1__|_4__|_0__|_6__|_0__|_0__|_9__|

 

c) kod, miejscowość, województwo, powiat:

42 – 200  ,   Częstochowa ,  śląskie ,  Częstochowa ,

 d) ulica, nr domu, nr lokalu:

                    Sobieskiego          ,         9       ,         ___________

e) internet: http:// style="mso-spacerun: yes">  www.czestochowa.powiat.pl.    e-mail: Tkacka@poczta.onet.pl

f) numer kierunkowy   0 3 4

 tel.   3 2 2 – 9 2 – 2 1¸5                                       faks     3 7 8 – 5 4 – 6 8                                         

 

2) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Wycinka i prześwietlenie drzew znajdujących się w pasie drogowym dróg powiatowych i wojewódzkich administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie z podziałem na 3 zadania :

Zadanie 1 – wycinka i prześwietlenie drzew na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Rudnikach,

Zadanie 2 – wycinka i prześwietlenie drzew na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Koniecpolu,

 Zadanie 3 – wycinka i prześwietlenie drzew na terenie Obwodu Drogowego Nr 3 w Poczesnej.

 

PKWiU: |_0_|_2_| . |_0_|_2_| . |_1_|

4)   - dopuszczono składanie ofert częściowych; liczba zadań wynosi 1, 2 lub 3.


5) Oznaczenie oferty częściowej:  

     Zadanie 1 – wycinka i prześwietlenie drzew na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Rudnikach,

     Zadanie 2 – wycinka i prześwietlenie drzew na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Koniecpolu,

      Zadanie 3 – wycinka i prześwietlenie drzew na terenie Obwodu Drogowego Nr 3 w Poczesnej .

opis:   dopuszcza się do składania ofert częściowych na wycinkę drzew na wybranym Obwodzie Drogowym stanowiącym jedno zadanie , tj.  Obwodzie Drogowym Nr 1 w Rudnikach, Nr 2 w Koniecpolu  lub Nr 3 w Poczesnej .

6) Dane o ofertach:

 6a) Zadanie I :

   a) liczba złożonych ofert: ___3____   b) liczba ofert odrzuconych lub zwróconych bez rozpatrywania: ____1_____

  6b) Zadanie II :

    a) liczba złożonych ofert: ___3____  b) liczba ofert odrzuconych lub zwróconych bez rozpatrywania: ____1_____

    6c) Zadanie III

      a) liczba złożonych ofert: __3____  b) liczba ofert odrzuconych lub zwróconych bez rozpatrywania: ____0_____

 

7) Cena ofert wynikające z różnicy ceny za wycinkę i prześwietlenie drzew i oferowanej ceny za odkupienie pozyskanego drewna z wycinki i prześwietlenia drzew:

7a) Zadanie I :

a) cena najtańszej oferty (z VAT) :    29.532,00 złotych        b) cena  najdroższej oferty (z VAT) :    32.751,74 złotych

7b) Zadanie II :

a) cena najtańszej oferty (z VAT) :  - 3.872,67 złotych        b) cena  najdroższej oferty (z VAT) :     22.070,00 złotych

7c) Zadanie III :

a) cena najtańszej oferty (z VAT) :  3.547,38 złotych         b) cena  najdroższej oferty (z VAT) :     12.760,00 złotych

 

           

 - wybrano ofertę                (9a)                                         lub                                                           - przetarg unieważniono (9b)

8a) Wybrano następującą ofertę na Zadania 1 :

a) firma:    Firma Handlowo – Usługowa „WYRĘBAK” Dariusz Wyrębak ul. Żeromskiego 1, 98-300 Wieluń

b) REGON: |_5_|_1_|_0_|_4_|_9_|_6_|_9_|_9_|_2_|

c) kod, miejscowość, województwo, powiat:

   98 – 300  ,   Wieluń , łódzkie ,  wieluń ,

d) ulica, nr domu, nr lokalu:

                   Żeromskiego  ,     1         ,            ___________

e) internet: http:// ___________________________________ pl       e-mail: __________@_________________

f) numer kierunkowy   0 4 3

 tel. 8 4 – 3 9 6 – 4 3                                        faks  8 4 – 3 9 6 – 4 3                      

Cena wybranej oferty (z VAT):

-  cena za roboty związane z wycinką drzew:                                 12 170,00 złotych,

- cena za roboty związane z prześwietleniem drzew:     22 356,00 złotych

- oferowana cena za pozyskane drewno z wycinki:                        4 179,00 złotych

- oferowana cena za pozyskane drewno z prześwietlenia:                815,00 złotych

 

8a) Wybrano następującą ofertę na Zadania  2 i Zadanie 3 :

a) firma:    Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo – Produkcyjne „BILPOL”

             Beata Kużaj, Józef Bil Spółka Jawna ul. Kalidego 23/11, 41-500 Chorzów 

b) REGON: |_2__|_7__|_1__|_4__|_3__|_2__|_0__|_2__|_8__|

c) kod, miejscowość, województwo, powiat:

   41 – 500  ,   Chorzów,  śląskie , Chorzów,

d) ulica, nr domu, nr lokalu:

                    Kalidego               ,            23/11   ,            ___________

e) internet: http:// ___________________________________ pl       e-mail: __________@_________________

f) numer kierunkowy   0 3 4

 tel. 3 5 7 – 6 1 – 2 4                                        faks  3 5 7 – 6 1 – 2 4       

Cena wybranej oferty (z VAT):

Na Zadanie nr 2 na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Koniecpolu:

- cena za roboty związane z wycinką drzew:                  13 326,14 złotych,

- cena za roboty związane z prześwietleniem drzew:                     12 955,34 złotych

- oferowana cena za pozyskane drewno z wycinki:                      28 048,67 złotych

- oferowana cena za pozyskane drewno z prześwietlenia:             2 105,48 złotych

Na Zadanie Nr 3 na terenie Obwodu Drogowego Nr 3 w Poczesnej

- cena za roboty związane z wycinką drzew:                  1 740,70 złotych,

- cena za roboty związane z prześwietleniem drzew:                     5 180,90 złotych

- oferowana cena za pozyskane drewno z wycinki:                      2 453,73 złotych

- oferowana cena za pozyskane drewno z prześwietlenia:              920,049 złotych

 

9b) Postępowanie unieważniono z powodu: (art. 93 pkt. 1):

 - nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,

 - cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający przeznaczył na finansowanie zamówienia,

 - wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

 - zamawiający nie dopełnił obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.                    

                                                       


Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: -
Osoba, która wprowadziła dane: Roman Pakuła
Data wytworzenia informacji: 2005-03-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2005-03-16
Data ostatniej aktualizacji: 2005-03-16 07:20

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Rok 2020
 Rok 2019
 Rok 2018
 Rok 2017
 Rok 2016
 Rok 2015
 Rok 2014
 Rok 2013
 Rok 2012
 Rok 2011
 Rok 2010
 Rok 2009
 Rok 2008
 Rok 2007
 Rok 2006
 Rok 2005
 Rok 2004
 Rok 2003
wersja do druku drukuj