logo bip.gov.pl

 Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie

  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne / Zakończone przetargi - wyniki / Rok 2006
1.

Budowa odwodnienia i chodnika przy drodze powiatowej Nr S 1057 w miejscowości Huta Stara B na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Okrężnej na długości około 350 mb


Załączniki: Rozmiar:
27.828 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Roman Pakuła
Osoba, która wprowadziła dane: Roman Pakuła
Data wytworzenia informacji: 2006-11-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-11-13
Data ostatniej aktualizacji: 2006-11-13 12:50

rejestr zmian publikacji »

2.

Montaż barier energochłonnych SP – 09/4 w pasie drogowym drogi wojewódzkiej 793 w m. Julianka w ilości 430 mb na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Koniecpolu


Załączniki: Rozmiar:
28.399 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Roman Pakuła
Osoba, która wprowadziła dane: Roman Pakuła
Data wytworzenia informacji: 2006-11-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-11-10
Data ostatniej aktualizacji: 2006-11-10 12:58

rejestr zmian publikacji »

3.

Dostawa soli drogowej „DR” do zwalczania śliskości na drogach powiatowych i wojewódzkich na plac Obwodu Drogowego Nr 3 w Poczesnej w ilości maksymalnie 1.200 ton


Załączniki: Rozmiar:
27.767 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Roman Pakuła
Osoba, która wprowadziła dane: Roman Pakuła
Data wytworzenia informacji: 2006-11-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-11-03
Data ostatniej aktualizacji: 2006-11-03 14:26

rejestr zmian publikacji »

4.

Dostawa soli drogowej „DR” do zwalczania śliskości na drogach powiatowych i wojewódzkich na plac Obwodu Drogowego Nr 2 w Koniecpolu w ilości maksymalnie 800 ton i na plac punktu w m. Zagórze podległy pod Obwód Drogowy Nr 2 w Koniecpolu w ilości maksymalnie 400 ton


Załączniki: Rozmiar:
27.547 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Roman Pakuła
Osoba, która wprowadziła dane: Roman Pakuła
Data wytworzenia informacji: 2006-11-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-11-03
Data ostatniej aktualizacji: 2006-11-03 14:24

rejestr zmian publikacji »

5.

Dostawa soli drogowej „DR” do zwalczania śliskości na drogach powiatowych i wojewódzkich na plac Obwodu Drogowego Nr 1 w Rudnikach w ilości maksymalnie 1.200 ton.


Załączniki: Rozmiar:
27.751 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Roman Pakuła
Osoba, która wprowadziła dane: Roman Pakuła
Data wytworzenia informacji: 2006-11-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-11-03
Data ostatniej aktualizacji: 2006-11-03 14:21

rejestr zmian publikacji »

6.

Dostawa piasku (o uziarnieniu do 2 mm wg BN-87/6774-04) do zwalczania śliskości na drogach powiatowych i wojewódzkich na plac Obwodu Drogowego Nr 3 w Poczesnej w ilości maksymalnie 5.000 ton


Załączniki: Rozmiar:
27.333 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Roman Pakuła
Osoba, która wprowadziła dane: Roman Pakuła
Data wytworzenia informacji: 2006-10-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-10-27
Data ostatniej aktualizacji: 2006-10-27 08:00

rejestr zmian publikacji »

7.

Dostawa piasku (o uziarnieniu do 2 mm wg BN-87/6774-04) do zwalczania śliskości na drogach powiatowych i wojewódzkich na plac Obwodu Drogowego Nr 2 w Koniecpolu w ilości maksymalnie 3.400 ton i na plac punktu w m. Zagórze podległy pod Obwód Drogowy Nr 2 w Koniecpolu w ilości maksymalnie 1.600 ton


Załączniki: Rozmiar:
27.466 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Roman Pakuła
Osoba, która wprowadziła dane: Roman Pakuła
Data wytworzenia informacji: 2006-10-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-10-27
Data ostatniej aktualizacji: 2006-10-27 07:58

rejestr zmian publikacji »

8.

Dostawa piasku (o uziarnieniu do 2 mm wg BN-87/6774-04) do zwalczania śliskości na drogach powiatowych i wojewódzkich na plac Obwodu Drogowego Nr 1 w Rudnikach w ilości maksymalnie 5.000 ton


Załączniki: Rozmiar:
27.362 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Roman Pakuła
Osoba, która wprowadziła dane: Roman Pakuła
Data wytworzenia informacji: 2006-10-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-10-27
Data ostatniej aktualizacji: 2006-10-27 07:55

rejestr zmian publikacji »

9.

Świadczenie usług pługopiaskarkami samochodowym z pługiem średnim w ilości 4 szt. przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych i wojewódzkich w sezonie zimowym 2006/2007 na Obwodzie Drogowym Nr 3 w Poczesnej


Załączniki: Rozmiar:
31.583 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Roman Pakuła
Osoba, która wprowadziła dane: Roman Pakuła
Data wytworzenia informacji: 2006-10-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-10-23
Data ostatniej aktualizacji: 2006-10-23 13:37

rejestr zmian publikacji »

10.

Świadczenie usług pługopiaskarkami samochodowym z pługiem średnim w ilości 2 szt. przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych i wojewódzkich w sezonie zimowym 2006/2007 na Obwodzie Drogowym Nr 2 w Koniecpolu


Załączniki: Rozmiar:
29.154 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Roman Pakuła
Osoba, która wprowadziła dane: Roman Pakuła
Data wytworzenia informacji: 2006-10-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-10-23
Data ostatniej aktualizacji: 2006-10-23 13:35

rejestr zmian publikacji »

11.

Świadczenie usług pługopiaskarkami samochodowym z pługiem średnim w ilości 2 szt. przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych i wojewódzkich w sezonie zimowym 2006/2007 na Obwodzie Drogowym Nr 1 w Rudnikach


Załączniki: Rozmiar:
29.478 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Roman Pakuła
Osoba, która wprowadziła dane: Roman Pakuła
Data wytworzenia informacji: 2006-10-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-10-23
Data ostatniej aktualizacji: 2006-10-23 13:32

rejestr zmian publikacji »

12.

Świadczenie usług nośnikami samochodowymi z pługiem średnim pod piaskarkę Zamawiającego typu P-1J w ilości 2 szt. przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych i wojewódzkich w sezonie zimowym 2006/2007 na Obwodzie Drogowym Nr 2 w Koniecpolu.


Załączniki: Rozmiar:
28.993 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Roman Pakuła
Osoba, która wprowadziła dane: Roman Pakuła
Data wytworzenia informacji: 2006-10-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-10-23
Data ostatniej aktualizacji: 2006-10-23 13:30

rejestr zmian publikacji »

13.

Świadczenie usług nośnikami samochodowymi z pługiem średnim pod piaskarkę Zamawiającego typu P-1J w ilości 2 szt. przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych i wojewódzkich w sezonie zimowym 2006/2007 na Obwodzie Drogowym Nr 1 w Rudnikach


Załączniki: Rozmiar:
28.797 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Roman Pakuła
Osoba, która wprowadziła dane: Roman Pakuła
Data wytworzenia informacji: 2006-10-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-10-23
Data ostatniej aktualizacji: 2006-10-23 13:22

rejestr zmian publikacji »

14.

Świadczenie usług ładowarką w ilości 1 szt. przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych i wojewódzkich w sezonie zimowym 2006/2007 na placu Obwodu Drogowego Nr 3 w Poczesnej


Załączniki: Rozmiar:
27.657 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Roman Pakuła
Osoba, która wprowadziła dane: Roman Pakuła
Data wytworzenia informacji: 2006-10-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-10-23
Data ostatniej aktualizacji: 2006-10-23 13:19

rejestr zmian publikacji »

15.

Świadczenie usług ładowarkami w ilości 2 szt. przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych i wojewódzkich w sezonie zimowym 2006/2007 na placu Obwodu Drogowego Nr 2 w Koniecpolu i na placu punktu w m. Zagórze podległego pod Obwód Drogowy Nr 2 w Koniecpolu


Załączniki: Rozmiar:
31.221 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Roman Pakuła
Osoba, która wprowadziła dane: Roman Pakuła
Data wytworzenia informacji: 2006-10-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-10-23
Data ostatniej aktualizacji: 2006-10-23 13:16

rejestr zmian publikacji »

16.

Świadczenie usług ładowarką w ilości 1 szt. przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych i wojewódzkich w sezonie zimowym 2006/2007 na Obwodzie Drogowym Nr 1 w Rudnikach.


Załączniki: Rozmiar:
27.505 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Roman Pakuła
Osoba, która wprowadziła dane: Roman Pakuła
Data wytworzenia informacji: 2006-10-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-10-23
Data ostatniej aktualizacji: 2006-10-23 13:14

rejestr zmian publikacji »

17.

Usunięcie krzewów oraz korekcyjne cięcie koron drzew wraz z usunięciem odrostów z pnia i szyi korzennej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 786 Częstochowa – Święta Anna na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Rudnikach.


Załączniki: Rozmiar:
28.518 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Roman Pakuła
Osoba, która wprowadziła dane: Roman Pakuła
Data wytworzenia informacji: 2006-10-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-10-17
Data ostatniej aktualizacji: 2006-10-17 12:52

rejestr zmian publikacji »

18.

Usunięcie krzewów oraz korekcyjne cięcie koron drzew wraz z usunięciem odrostów z pnia i szyi korzennej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 483 Częstochowa – Broniszew na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Rudnikach.


Załączniki: Rozmiar:
28.478 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Roman Pakuła
Osoba, która wprowadziła dane: Roman Pakuła
Data wytworzenia informacji: 2006-10-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-10-17
Data ostatniej aktualizacji: 2006-10-17 12:49

rejestr zmian publikacji »

19.

Mechaniczna renowacja rowu średniej grubości 30 cm wraz z odwozem ziemi na odległość do 5,0 km przy drogach wojewódzkich nr 786 Częstochowa – Koniecpol i nr 483 gr. woj. łódzkiego - Częstochowa na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Rudnikach w ilości około 25.200 mb


Załączniki: Rozmiar:
27.748 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Roman Pakuła
Osoba, która wprowadziła dane: Roman Pakuła
Data wytworzenia informacji: 2006-10-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-10-17
Data ostatniej aktualizacji: 2006-10-17 12:46

rejestr zmian publikacji »

20.

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy jezdni wraz z budową chodników i odwodnieniem drogi powiatowej nr S 1059 Mykanów - DK 1 – Kościelec – Rudniki (gmina Rędziny).


Załączniki: Rozmiar:
30.232 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Roman Pakuła
Osoba, która wprowadziła dane: Roman Pakuła
Data wytworzenia informacji: 2006-09-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-09-19
Data ostatniej aktualizacji: 2006-09-19 12:51

rejestr zmian publikacji »

21.

Wymiana, uzupełnienie i dostawa znaków drogowych wraz ze słupkami na drogach wojewódzkich będących w utrzymaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie z podziałem na 3 zadania.


Załączniki: Rozmiar:
29.816 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Roman Pakuła
Osoba, która wprowadziła dane: Roman Pakuła
Data wytworzenia informacji: 2006-09-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-09-13
Data ostatniej aktualizacji: 2006-09-13 07:45

rejestr zmian publikacji »

22.

Renowacja odwodnienia drogi powiatowej nr S 1025 - ul. Kmicica na odcinku od ul. Pocztowej do przepustu za skrzyżowaniem z ul. Sobieskiego w miejscowości Kruszyna, gmina Kruszyna.


Załączniki: Rozmiar:
27.954 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Roman Pakuła
Osoba, która wprowadziła dane: Roman Pakuła
Data wytworzenia informacji: 2006-09-04
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-09-04
Data ostatniej aktualizacji: 2006-09-04 14:43

rejestr zmian publikacji »

23.

Mechaniczna ścinka zawyżonego pobocza przy średniej grubości ścinania 10 cm wraz z odwozem ziemi na odległość do 5,0 km przy drogach wojewódzkich: nr 784 Michałopol – Święta Anna, nr 793 Święta Anna – Janów i nr 908 Wygoda – Starcza w ilości około 22.500 m2.


Załączniki: Rozmiar:
28.036 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Roman Pakuła
Osoba, która wprowadziła dane: Roman Pakuła
Data wytworzenia informacji: 2006-09-04
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-09-04
Data ostatniej aktualizacji: 2006-09-04 14:36

rejestr zmian publikacji »

24.

Przebudowa drogi powiatowej nr S-1070 Kruszyna - Zdrowa - Kłomnice stanowiącej drogę dojazdową do pól na długości 3,000 km na odcinku od drogi powiatowej nr S 1025 w m. Kruszyna w kierunku m. Zdrowa, na terenie gminy Kruszyna na długości 1,6 km i na terenie gminy Kłomnice na długości 1,4 km.


Załączniki: Rozmiar:
26.975 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Roman Pakuła
Osoba, która wprowadziła dane: Roman Pakuła
Data wytworzenia informacji: 2006-08-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-08-24
Data ostatniej aktualizacji: 2006-08-24 13:40

rejestr zmian publikacji »

25.

BUDOWA CIĄGU PIESZO – ROWEROWEGO W PASIE DRÓG POWIATOWYCH NR S 1053 – UL. SZKOLNA I NR S 1054 – UL. GMINNA W MIEJSCOWOŚCI STARCZA ORAZ DROGI GMINNEJ – UL. ZDROWA W MIEJSCOWOŚCI WŁASNA, GMINA STARCZA


Załączniki: Rozmiar:
28.581 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Roman Pakuła
Osoba, która wprowadziła dane: Roman Pakuła
Data wytworzenia informacji: 2006-04-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-04-28
Data ostatniej aktualizacji: 2006-04-28 14:10

rejestr zmian publikacji »

26.

świadczenie usług w zakresie badań laboratoryjnych dla potrzeb oceny jakości istniejącego i nowobudowanego majątku drogowego


Załączniki: Rozmiar:
27.674 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Roman Pakuła
Osoba, która wprowadziła dane: Roman Pakuła
Data wytworzenia informacji: 2006-03-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-03-06
Data ostatniej aktualizacji: 2006-03-06 09:40

rejestr zmian publikacji »

27.

Wycinka i prześwietlenie drzew oraz frezowanie pni znajdujących się w pasie drogowym dróg powiatowych i wojewódzkich administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie z podziałem na 3 zadania: Zadanie 1 – wycinka i prześwietlenie drzew oraz frezowanie pni na drogach powiatowych na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Rudnikach, Zadanie 2 – wycinka i prześwietlenie drzew oraz frezowanie pni na drogach powiatowych i wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Koniecpolu, Zadanie 3 – wycinka i prześwietlenie drzew oraz frezowanie pni na drogach powiatowych na terenie Obwodu Drogowego Nr 3 w Poczesnej.


Załączniki: Rozmiar:
36.612 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Roman Pakuła
Osoba, która wprowadziła dane: Roman Pakuła
Data wytworzenia informacji: 2006-03-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-03-06
Data ostatniej aktualizacji: 2006-03-06 09:38

rejestr zmian publikacji »

28.

Bieżące utrzymanie nawierzchni dróg powiatowych o długości 577,3 km i dróg wojewódzkich o długości 140,8 km na terenie Powiatu Częstochowskiego w granicach gmin: Blachownia, Dąbrowa Zielona, Janów, Kamienica Polska, Kłomnice, Koniecpol. Konopiska, Kruszyna, Lelów, Mstów, Mykanów, Olsztyn, Poczesna, Przyrów, Rędziny i Starcza z podziałem na cztery Zadania, tj. Zadanie 1, 2, 3 i 4


Załączniki: Rozmiar:
85.908 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Roman Pakuła
Osoba, która wprowadziła dane: Roman Pakuła
Data wytworzenia informacji: 2006-03-02
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-03-02
Data ostatniej aktualizacji: 2006-03-02 10:40

rejestr zmian publikacji »

29.

dostawa soli drogowej niezbrylającej „DR” do zwalczania śliskości na drogach powiatowych i wojewódzkich na plac Obwodu Drogowego Nr 3 w Poczesna w ilości około 500 ton


Załączniki: Rozmiar:
27.358 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Roman Pakuła
Osoba, która wprowadziła dane: Roman Pakuła
Data wytworzenia informacji: 2006-02-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-02-13
Data ostatniej aktualizacji: 2006-02-13 13:59

rejestr zmian publikacji »

30.

Dostawa soli drogowej niezbrylającej „DR” do zwalczania śliskości na drogach powiatowych i wojewódzkich na plac Obwodu Drogowego Nr 2 w Koniecpolu w ilości około 200 ton


Załączniki: Rozmiar:
27.339 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Roman Pakuła
Osoba, która wprowadziła dane: Roman Pakuła
Data wytworzenia informacji: 2006-02-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-02-13
Data ostatniej aktualizacji: 2006-02-13 13:56

rejestr zmian publikacji »

31.

Dostawa soli drogowej niezbrylającej „DR” do zwalczania śliskości na drogach powiatowych i wojewódzkich na plac Obwodu Drogowego Nr 1 w Rudnikach w ilości około 500 ton


Załączniki: Rozmiar:
27.363 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Roman Pakuła
Osoba, która wprowadziła dane: Roman Pakuła
Data wytworzenia informacji: 2006-02-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-02-13
Data ostatniej aktualizacji: 2006-02-13 13:54

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Rok 2020
 Rok 2019
 Rok 2018
 Rok 2017
 Rok 2016
 Rok 2015
 Rok 2014
 Rok 2013
 Rok 2012
 Rok 2011
 Rok 2010
 Rok 2009
 Rok 2008
 Rok 2007
 Rok 2006
 Rok 2005
 Rok 2004
 Rok 2003
wersja do druku drukuj