logo bip.gov.pl

 Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie

  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne / Zakończone przetargi - wyniki / Rok 2004
1.

Modernizacja drogi powiatowej nr 08059 (S-1052) Hutki - Starcza stanowiącej drogę dojazdową do pól o długości 1,4 km na odcinku Hutki – Starcza gmina Starcza, sołectwo Starcza.


czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: -
Osoba, która wprowadziła dane: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Podmiotu
Data wytworzenia informacji: 2004-09-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2004-09-27
Data ostatniej aktualizacji: 2004-09-27 17:43

rejestr zmian publikacji »

2.

Wykonanie nakładki z betonu asfaltowego (profilowa warstwa ścieralna średniej grubości 2 cm) na długości około 450 mb na drodze powiatowej nr S - 1082 Koniecpol - Radoszewnica, Gmina Koniecpol, będącej w administracji Obwodu Drogowego Nr 2 w Koniecpolu.


czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: -
Osoba, która wprowadziła dane: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Podmiotu
Data wytworzenia informacji: 2004-09-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2004-09-27
Data ostatniej aktualizacji: 2004-09-27 17:41

rejestr zmian publikacji »

3.

Dostawa wraz z wymianą i uzupełnieniem oznakowania pionowego wraz ze słupkami na drogach wojewódzkich będących w utrzymaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie z podziałem na 3 zadania : I. Zadanie 1 – dostawa wraz z wymianą oznakowania pionowego na terenia Obwodu Drogowego Nr 1 w Rudnikach, II . Zadanie 2 – dostawa wraz z wymianą oznakowania pionowego na terenia Obwodu Drogowego Nr 2 w Koniecpolu, III. Zadanie 3 – dostawa wraz z wymianą oznakowania pionowego na terenia Obwodu Drogowego Nr 3 w Poczesnej .


czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: -
Osoba, która wprowadziła dane: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Podmiotu
Data wytworzenia informacji: 2004-09-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2004-09-27
Data ostatniej aktualizacji: 2004-09-27 17:39

rejestr zmian publikacji »

4.

Przebudowa poprzez wykonanie nakładki z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca gr. 2 cm i warstwa ścieralna gr. 4 cm) na długości około 854 mb na drodze powiatowej nr S-1017 od DW 794 - Sokolniki - Kroczyce w m. Sokolniki, Gmina Lelów, będącej w administracji Obwodu Drogowego Nr 2 w Koniecpolu


czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: -
Osoba, która wprowadziła dane: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Podmiotu
Data wytworzenia informacji: 2004-09-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2004-09-27
Data ostatniej aktualizacji: 2004-09-27 17:35

rejestr zmian publikacji »

5.

Przebudowa pobocza dla pieszych na długości 800 mb przy drodze powiatowej Nr S-1076 w m. Łojki, Gmina Blachownia, będącej w administracji Obwodu Drogowego Nr 3 w Poczesnej


czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: -
Osoba, która wprowadziła dane: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Podmiotu
Data wytworzenia informacji: 2004-09-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2004-09-27
Data ostatniej aktualizacji: 2004-09-27 17:33

rejestr zmian publikacji »

6.

Przebudowa poprzez wykonanie nakładki z betonu asfaltowego (w-wa ścieralna gr. 3,0 cm i 4,0 cm) na długości około 535 mb na drodze powiatowej nr S-1029 Kłomnice - Pacierzów - Karczewice na odcinku od ul. Bartkowickiej w m. Kłomnice w kierunku m. Pacierzów, Gmina Kłomnice, będącej w administracji Obwodu Drogowego Nr 1 w Rudnikach


czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: -
Osoba, która wprowadziła dane: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Podmiotu
Data wytworzenia informacji: 2004-09-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2004-09-27
Data ostatniej aktualizacji: 2004-09-27 17:32

rejestr zmian publikacji »

7.

Przebudowa poprzez wykonanie podbudowy i nakładki z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna gr. 4,0 cm) na długości około 1.350 mb na drodze powiatowej nr S-1035 Garnek - Dąbek - Wola Mokrzeska w m. Dąbek, Gmina Dąbrowa Zielona i Przyrów, będącej w administracji Obwodu Drogowego Nr 2 w Koniecpolu


czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: -
Osoba, która wprowadziła dane: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Podmiotu
Data wytworzenia informacji: 2004-09-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2004-09-27
Data ostatniej aktualizacji: 2004-09-27 17:31

rejestr zmian publikacji »

8.

Przebudowa poprzez wykonanie nakładki z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca gr. 2,0 cm i warstwa ścieralna gr. 3,0 cm) na długości około 370 mb na drodze powiatowej nr S-1093 Żuraw - Piasek w m. Czepurka, Gmina Janów, będącej w administracji Obwodu Drogowego Nr 2 w Koniecpolu


czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: -
Osoba, która wprowadziła dane: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Podmiotu
Data wytworzenia informacji: 2004-09-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2004-09-27
Data ostatniej aktualizacji: 2004-09-27 17:27

rejestr zmian publikacji »

9.

Wykonanie nakładki z betonu asfaltowego (w-wa wiążąca gr. 2 cm i w-wa ścieralna gr. 3 cm) wraz z utwardzeniem pobocza na długości około 1200 mb na DW 786 Częstochowa - granica województwa świętokrzyskiego w m. Michałopol, Gmina Koniecpol, będącej w administracji Obwodu Drogowego Nr 2 w Koniecpolu


czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: -
Osoba, która wprowadziła dane: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Podmiotu
Data wytworzenia informacji: 2004-09-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2004-09-27
Data ostatniej aktualizacji: 2004-09-27 17:26

rejestr zmian publikacji »

10.

Wykonanie nakładki z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna gr. 4 cm) wraz z utwardzeniem pobocza na długości około 530 mb na drodze wojewódzkiej Nr 904 Blachownia - Wanaty na odcinku Pająk - Rększowice, Gmina Konopiska, będącej w administracji Obwodu Drogowego Nr 3 w Poczesnej


czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: -
Osoba, która wprowadziła dane: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Podmiotu
Data wytworzenia informacji: 2004-09-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2004-09-27
Data ostatniej aktualizacji: 2004-09-27 17:23

rejestr zmian publikacji »

11.

Remont nawierzchni bitumicznej dróg wojewódzkich Nr 784, 793,794 i 786 o długości 54,3 km w technologii betonem asfaltowym na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Koniecpolu


czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: -
Osoba, która wprowadziła dane: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Podmiotu
Data wytworzenia informacji: 2004-09-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2004-09-27
Data ostatniej aktualizacji: 2004-09-27 17:21

rejestr zmian publikacji »

12.

Wykonanie nakładki z betonu asfaltowego długości około 600 mb na DP 08003 DK-1 - Łęg


czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: -
Osoba, która wprowadziła dane: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Podmiotu
Data wytworzenia informacji: 2004-09-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2004-09-27
Data ostatniej aktualizacji: 2004-09-27 17:20

rejestr zmian publikacji »

13.

Wykonanie nakładki z betonu asfaltowego długości około 600 mb na DP 08034 Karczewice - Skrzydlów


czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: -
Osoba, która wprowadziła dane: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Podmiotu
Data wytworzenia informacji: 2004-09-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2004-09-27
Data ostatniej aktualizacji: 2004-09-27 17:06

rejestr zmian publikacji »

14.

Wykonanie nakładki z betonu asfaltowego długości około 400 mb na DP 08002 Grabowa - Cykarzew


czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: -
Osoba, która wprowadziła dane: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Podmiotu
Data wytworzenia informacji: 2004-09-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2004-09-27
Data ostatniej aktualizacji: 2004-09-27 17:05

rejestr zmian publikacji »

15.

Wykonanie nakładki z betonu asfaltowego długości około 700 mb na DP 08045 Małusy - Zawada


czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: -
Osoba, która wprowadziła dane: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Podmiotu
Data wytworzenia informacji: 2004-09-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2004-09-27
Data ostatniej aktualizacji: 2004-09-27 17:03

rejestr zmian publikacji »

16.

Wykonanie nakładki z betonu asfaltowego długości około 900 mb na DP 08418 Koniecpol - Oblasy


czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: -
Osoba, która wprowadziła dane: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Podmiotu
Data wytworzenia informacji: 2004-09-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2004-09-27
Data ostatniej aktualizacji: 2004-09-27 17:02

rejestr zmian publikacji »

17.

Wykonanie nakładki z betonu asfaltowego długości około 700 mb na DP 08025 Witkowice - Borowno


czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: -
Osoba, która wprowadziła dane: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Podmiotu
Data wytworzenia informacji: 2004-09-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2004-09-27
Data ostatniej aktualizacji: 2004-09-27 17:01

rejestr zmian publikacji »

18.

Wykonanie nakładki z betonu asfaltowego długości około 600 mb na DP 08433 Nakło - Przyłęk


czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: -
Osoba, która wprowadziła dane: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Podmiotu
Data wytworzenia informacji: 2004-09-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2004-09-27
Data ostatniej aktualizacji: 2004-09-27 16:59

rejestr zmian publikacji »

19.

Wykonanie nakładki z betonu asfaltowego długości około 1200 mb na DP 08423 w m. Sieraków


czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: -
Osoba, która wprowadziła dane: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Podmiotu
Data wytworzenia informacji: 2004-09-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2004-09-27
Data ostatniej aktualizacji: 2004-09-27 16:58

rejestr zmian publikacji »

20.

Remont nawierzchni bitumicznej dróg wojewódzkich Nr 784, 793,794 i 786 o długości 54,3 km w technologii betonem asfaltowym na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Koniecpolu


czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: -
Osoba, która wprowadziła dane: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Podmiotu
Data wytworzenia informacji: 2004-09-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2004-09-27
Data ostatniej aktualizacji: 2004-09-27 16:55

rejestr zmian publikacji »

21.

Wykonanie nakładki z betonu asfaltowego długości około 600 mb na DP 08003 DK-1 - Łęg


czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: -
Osoba, która wprowadziła dane: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Podmiotu
Data wytworzenia informacji: 2004-09-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2004-09-27
Data ostatniej aktualizacji: 2004-09-27 16:54

rejestr zmian publikacji »

22.

Wykonanie nakładki z betonu asfaltowego długości około 500 mb na DP 08070 w m. Rudnik Mały


czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: -
Osoba, która wprowadziła dane: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Podmiotu
Data wytworzenia informacji: 2004-09-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2004-09-27
Data ostatniej aktualizacji: 2004-09-27 16:52

rejestr zmian publikacji »

23.

Wykonanie nakładki z betonu asfaltowego długości około 800 mb na DP 08044 Mstów - Srocko


czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: -
Osoba, która wprowadziła dane: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Podmiotu
Data wytworzenia informacji: 2004-09-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2004-09-27
Data ostatniej aktualizacji: 2004-09-27 16:51

rejestr zmian publikacji »

24.

Wykonanie nakładki z betonu asfaltowego długości około 650 mb na DP 08057 w m. Konopiska (ul. Przemysłowa)


czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: -
Osoba, która wprowadziła dane: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Podmiotu
Data wytworzenia informacji: 2004-09-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2004-09-27
Data ostatniej aktualizacji: 2004-09-27 16:49

rejestr zmian publikacji »

25.

Modernizacja nawierzchni poprzez wykonanie nakładki z betonu asfaltowego długości około 1500 mb na DP 08429 Konstantynów - Sokole Pole


czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: -
Osoba, która wprowadziła dane: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Podmiotu
Data wytworzenia informacji: 2004-09-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2004-09-27
Data ostatniej aktualizacji: 2004-09-27 16:48

rejestr zmian publikacji »

26.

Wykonanie nakładki z betonu asfaltowego długości około 500 mb na DP 08085 Siedlec - Janów


czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: -
Osoba, która wprowadziła dane: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Podmiotu
Data wytworzenia informacji: 2004-09-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2004-09-27
Data ostatniej aktualizacji: 2004-09-27 16:46

rejestr zmian publikacji »

27.

Wykonanie nakładki z betonu asfaltowego długości około 500 mb na DP 08056 w m. Blachownia (ul. Piastów)


czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: -
Osoba, która wprowadziła dane: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Podmiotu
Data wytworzenia informacji: 2004-09-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2004-09-27
Data ostatniej aktualizacji: 2004-09-27 16:36

rejestr zmian publikacji »

28.

Wykonanie nakładki z betonu asfaltowego długości około 500 mb na DP 08432 Biała Wielka - Gródek


czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: -
Osoba, która wprowadziła dane: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Podmiotu
Data wytworzenia informacji: 2004-09-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2004-09-27
Data ostatniej aktualizacji: 2004-09-27 16:28

rejestr zmian publikacji »

29.

Remont nawierzchni bitumicznej dróg wojewódzkich Nr 786 i 483 o długości 41,3 km w technologii betonem asfaltowym na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Rudnikach


czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: -
Osoba, która wprowadziła dane: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Podmiotu
Data wytworzenia informacji: 2004-09-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2004-09-27
Data ostatniej aktualizacji: 2004-09-27 16:26

rejestr zmian publikacji »

30.

Remont nawierzchni bitumicznej dróg wojewódzkich Nr 492, 904, 907 i 908 o długości 45,2 km w technologii betonem asfaltowym na terenie Obwodu Drogowego Nr 3 w Poczesnej


czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: -
Osoba, która wprowadziła dane: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Podmiotu
Data wytworzenia informacji: 2004-09-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2004-09-27
Data ostatniej aktualizacji: 2004-09-27 16:25

rejestr zmian publikacji »

31.

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych o długości 212,907 km w technologii emulsjami i grysem (wbudowanych pod ciśnieniem przy użyciu remontera drogowego) na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Rudnikach w granicach gmin: Kłomnice, Kruszyna, Mstów, Mykanów i Rędziny.


czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: -
Osoba, która wprowadziła dane: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Podmiotu
Data wytworzenia informacji: 2004-09-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2004-09-27
Data ostatniej aktualizacji: 2004-09-27 16:23

rejestr zmian publikacji »

32.

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych o długości 161,486 km w technologii emulsjami i grysem (wbudowanych pod ciśnieniem przy użyciu remontera drogowego) na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Koniecpolu w granicach gmin: Koniecpol, Janów, Dąbrowa Zielona, Przyrów i Lelów.


czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: -
Osoba, która wprowadziła dane: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Podmiotu
Data wytworzenia informacji: 2004-09-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2004-09-27
Data ostatniej aktualizacji: 2004-09-27 16:20

rejestr zmian publikacji »

33.

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych o długości 137,74 km w technologii emulsjami i grysem (wbudowanych pod ciśnieniem przy użyciu remontera drogowego) na terenie Obwodu Drogowego Nr 3 w Poczesnej w granicach gmin: Olsztyn, Poczesna, Kamienica Polska, Starcza, Blachownia i Konopiska


czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: -
Osoba, która wprowadziła dane: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Podmiotu
Data wytworzenia informacji: 2004-09-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2004-09-27
Data ostatniej aktualizacji: 2004-09-27 16:17

rejestr zmian publikacji »

34.

Wykonanie nakładki z betonu asfaltowego długości około 400 mb na DP 08043 Garnek Święta Anna


czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: -
Osoba, która wprowadziła dane: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Podmiotu
Data wytworzenia informacji: 2004-09-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2004-09-27
Data ostatniej aktualizacji: 2004-09-27 17:17

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Rok 2020
 Rok 2019
 Rok 2018
 Rok 2017
 Rok 2016
 Rok 2015
 Rok 2014
 Rok 2013
 Rok 2012
 Rok 2011
 Rok 2010
 Rok 2009
 Rok 2008
 Rok 2007
 Rok 2006
 Rok 2005
 Rok 2004
 Rok 2003
wersja do druku drukuj