logo bip.gov.pl

 Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie

  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne / Zakończone przetargi - wyniki / Rok 2011
1.

PZD 3540/29/2011 - Dostawa w formie leasingu 1 szt. fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z dodatkowym osprzętem dla potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie z opcją wykupu


Załączniki: Rozmiar:
85.549 KB
78.713 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Wilkowska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Wilkowska
Data wytworzenia informacji: 2011-11-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-11-28
Data ostatniej aktualizacji: 2011-11-28 14:43

rejestr zmian publikacji »

2.

PZD 3540/28/2011 - Odbudowa dróg powiatowych 1103 S w m. Gródek w km 5+936 - 7+522 i nr 1104 S na odc. Gródek-Biała Wielka w km 3+197-6+169, gmina Lelów, uszkodzonych w wyniku powodzi jaka miała miejsce w miesiącach maj-czerwiec 2010 r. w powiecie częstochowskim


Załączniki: Rozmiar:
93.025 KB
82.682 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Wilkowska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Wilkowska
Data wytworzenia informacji: 2011-11-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-11-24
Data ostatniej aktualizacji: 2011-11-24 12:54

rejestr zmian publikacji »

3.

PZD 3540/23/2011 - Dostawa w formie leasingu 1 szt. fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z dodatkowym osprzętem, 2 szt. fabrycznie nowych samochodów typu osobowo-dostawczych dla potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie z opcją wykupuPodmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Wilkowska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Wilkowska
Data wytworzenia informacji: 2011-11-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-11-17
Data ostatniej aktualizacji: 2011-11-22 14:43

rejestr zmian publikacji »

4.

PZD 3540/27/2011 - Odbudowa drogi powiatowej Nr 1103S od drogi wojewódzkiej nr 794 - Wąsosz - Aleksandrów - Gródek, odc. Wąsosz - Aleksandrów w km 3+107?3+334 i km 3+580 ? 4+673, gmina Koniecpol uszkodzonej w wyniku powodzi jaka miała miejsce w miesiącach maj-czerwiec 2010 r. w Powiecie Częstochowskim


Załączniki: Rozmiar:
93.432 KB
81.355 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Wilkowska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Wilkowska
Data wytworzenia informacji: 2011-11-14
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-11-14
Data ostatniej aktualizacji: 2011-11-14 12:41

rejestr zmian publikacji »

5.

PZd 3540/24/2011 - Zapytanie o cenę:Dostawa piasku (o uziarnieniu do 2 mm wg BN-87/6774-04) do zwalczania śliskości na drogach powiatowych i wojewódzkich na plac Obwodu Drogowego Nr 2 w Koniecpolu w ilości około 2.200 Mg i na plac punktu podległego pod Obwód Drogowy Nr 2 w Koniecpolu w m. Julianka w ilości około 800 Mg dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie w sezonie zimowym 2011/2012


Załączniki: Rozmiar:
81.087 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Wilkowska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Wilkowska
Data wytworzenia informacji: 2011-11-04
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-11-04
Data ostatniej aktualizacji: 2011-11-04 13:48

rejestr zmian publikacji »

6.

PZd 3540/20/2011 - Zapytanie o cenę: Dostawa piasku (o uziarnieniu do 2 mm wg BN-87/6774-04) do zwalczania śliskości na drogach powiatowych i wojewódzkich dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie w sezonie zimowym 2011/2012


Załączniki: Rozmiar:
65.228 KB
84.077 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Wilkowska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Wilkowska
Data wytworzenia informacji: 2011-10-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-10-24
Data ostatniej aktualizacji: 2011-10-24 12:26

rejestr zmian publikacji »

7.

PZD 3540/19/2011 - Zapytanie o cenę: Dostawa soli drogowej ?DR? do zwalczania śliskości na drogach powiatowych i wojewódzkich dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie w sezonie zimowym 2011/2012


Załączniki: Rozmiar:
63.859 KB
83.173 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Wilkowska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Wilkowska
Data wytworzenia informacji: 2011-10-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-10-24
Data ostatniej aktualizacji: 2011-10-24 12:18

rejestr zmian publikacji »

8.

PZD 3540/22/2011 - Wycinka drzew bez frezowania pni, wycinka drzew z usunięciem, wywiezieniem pni oraz wyrównaniem terenu, usunięcie obumarłych gałęzi z utrzymaniem formowanego kształtu korony drzewa w pasie drogowym dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie


Załączniki: Rozmiar:
92.230 KB
79.498 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Wilkowska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Wilkowska
Data wytworzenia informacji: 2011-10-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-10-18
Data ostatniej aktualizacji: 2011-10-18 11:28

rejestr zmian publikacji »

9.

PZD 3540/21/2011 - Odbudowa dróg powiatowych nr 1107S, nr 1088S, nr 1103S, nr 1108S, nr 1086S, nr 1090S uszkodzonych w wyniku powodzi jaka miała miejsce w miesiącach maj-czerwiec 2010 r. w Powiecie CzęstochowskimPodmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Wilkowska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Wilkowska
Data wytworzenia informacji: 2011-10-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-10-06
Data ostatniej aktualizacji: 2011-10-06 14:53

rejestr zmian publikacji »

10.

PZD 3540/15/2011 - Remont drogi powiatowej DP 1014S-ul. Ks.Wenikajtysa na odcinku od mostu do drogi wojewódzkiej DW 793 w Złotym Potoku w gm. JanówPodmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Wilkowska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Wilkowska
Data wytworzenia informacji: 2011-08-31
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-08-31
Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-31 10:24

rejestr zmian publikacji »

11.

PZD 350/18/2011 - Odbudowa drogi powiatowej nr 1088S Dąbrowa Zielona-Rogaczew w km 0+570 -2+770, gm. Dabrowa Zielona, uszkodzonej w wyniku powodzi jaka miała miejsce w miesiącach maj-czerwiec 2010 r. w Powiecie Częstochowskim


Załączniki: Rozmiar:
107.834 KB
81.134 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Wilkowska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Wilkowska
Data wytworzenia informacji: 2011-08-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-08-26
Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-26 14:00

rejestr zmian publikacji »

12.

PZD 3540/17/2011 - Odbudowa dróg powiatowych nr 1029S, nr 1107S, nr 1099S, nr 1082S, nr 1083S, nr 1087S, nr 1040S uszkodzonych w wyniku powodzi jaka miała miejsce w miesiącach maj-czerwiec 2010 r. w Powiecie CzęstochowskimPodmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Wilkowska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Wilkowska
Data wytworzenia informacji: 2011-08-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-08-26
Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-26 13:59

rejestr zmian publikacji »

13.

PZD 3540/16/2011 - Odbudowa mostu leżącego w ciągu drogi powiatowej nr 1023S w m. Osiny w km 14+770, gmina Kamienica Polska


Załączniki: Rozmiar:
93.275 KB
77.766 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Wilkowska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Wilkowska
Data wytworzenia informacji: 2011-08-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-08-25
Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-25 13:21

rejestr zmian publikacji »

14.

PZD 3540/13/2011 - Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1096S Przyrów-Drochlin na odc. Od m. Przyrów do m. Bolesławów, dł. 5,73 km, gm. Przyrów


Załączniki: Rozmiar:
92.626 KB
81.483 KB
81.361 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Wilkowska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Wilkowska
Data wytworzenia informacji: 2011-08-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-08-03
Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-03 12:52

rejestr zmian publikacji »

15.

PZD 3540/14/2011 - Dostawa w formie leasingu 1 szt. fabrycznie nowego ciągnika rolniczego (wersja drogowa) wraz z dodatkowym osprzętem, 2 szt. fabrycznie nowych samochodów typu osobowo-dostawczych dla potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie z opcją wykupu


Załączniki: Rozmiar:
83.046 KB
80.987 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Wilkowska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Wilkowska
Data wytworzenia informacji: 2011-08-02
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-08-02
Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-02 12:29

rejestr zmian publikacji »

16.

PZD 3540/11/2011 - Dostawa w formie leasingu 1 szt. fabrycznie nowego ciągnika rolniczego (wersja drogowa) wraz z dodatkowym osprzętem, 2 szt. fabrycznie nowych samochodów typu osobowo-dostawczych dla potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie z opcją wykupuPodmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Wilkowska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Wilkowska
Data wytworzenia informacji: 2011-07-01
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-07-01
Data ostatniej aktualizacji: 2011-07-01 13:32

rejestr zmian publikacji »

17.

PZD 3540/12/2011 - Odbudowa mostu leżącego w ciągu drogi powiatowej nr 1029S w m. Karczewice w km 6+955, gmina Kłomnice


Załączniki: Rozmiar:
93.355 KB
80.908 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Wilkowska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Wilkowska
Data wytworzenia informacji: 2011-06-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-06-28
Data ostatniej aktualizacji: 2011-06-28 11:44

rejestr zmian publikacji »

18.

PZD 3540/8/2011 - Odbudowa mostu leżącego w ciągu drogi powiatowej nr 1002S w m. Łęg w km 3+980, gmina KruszynaPodmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Wilkowska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Wilkowska
Data wytworzenia informacji: 2011-04-15
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-04-15
Data ostatniej aktualizacji: 2011-04-15 12:59

rejestr zmian publikacji »

19.

PZD 3540/6/2011 - Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego - Przebudowa drogi powiatowej nr 1025 S na odcinku od granicy powiatu kłobuckiego-Kuźnica Kiedrzyńska-Kokawa w km od 0,0+00,00-5,8+12,41, gm.MykanówPodmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Wilkowska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Wilkowska
Data wytworzenia informacji: 2011-04-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-04-08
Data ostatniej aktualizacji: 2011-05-11 12:45

rejestr zmian publikacji »

20.

PZD 3540/9/2011 - Wycinka drzew bez frezowania pni, wycinka drzew z usunięciem i wywiezieniem pni, pielęgnacja zadrzewienia, frezowanie pni w pasie drogowym dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie


Załączniki: Rozmiar:
90.851 KB
88.064 KB
81.780 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Wilkowska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Wilkowska
Data wytworzenia informacji: 2011-04-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-04-06
Data ostatniej aktualizacji: 2011-04-06 12:39

rejestr zmian publikacji »

21.

PZD 3540/10/2011 - Bieżące utrzymanie jezdni, chodników i pobocza dróg powiatowych oraz dróg wojewódzkich na terenie Powiatu CzęstochowskiegoPodmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Wilkowska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Wilkowska
Data wytworzenia informacji: 2011-03-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-03-30
Data ostatniej aktualizacji: 2011-03-30 11:03

rejestr zmian publikacji »

22.

PZD 3540/4/2011 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1066 S w gminie Olsztyn-odc. od drogi krajowej nr 46 w m. Zrębice do granicy z gminą Janów, Powiat Częstochowski


Załączniki: Rozmiar:
87.526 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Wilkowska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Wilkowska
Data wytworzenia informacji: 2011-02-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-02-23
Data ostatniej aktualizacji: 2011-02-23 12:10

rejestr zmian publikacji »

23.

PZD 3540/2/2011 - Sukcesywne wykonywanie i dostawa znaków drogowych pionowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz tablic informacyjnych na drogi powiatowe i wojewódzkie dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie w 2011 roku


Załączniki: Rozmiar:
80.982 KB
81.831 KB
86.118 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Wilkowska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Wilkowska
Data wytworzenia informacji: 2011-02-15
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-02-15
Data ostatniej aktualizacji: 2011-02-15 11:58

rejestr zmian publikacji »

24.

PZD 3540/3/2011 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 1054S w Gminie Poczesna-odc. Od skrzyżowania z DP 1056S w m. Młynek do m. Łysiec (granica z gm. Starcza) Powiat Częstochowski


Załączniki: Rozmiar:
92.070 KB
86.646 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Wilkowska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Wilkowska
Data wytworzenia informacji: 2011-02-15
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-02-15
Data ostatniej aktualizacji: 2011-02-15 11:57

rejestr zmian publikacji »

25.

PZD 3540/5/2011 - Sukcesywna dostawa w formie bezgotówkowej paliw ciekłych: benzyny bezołowiowej i oleju napędowego dla Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie oraz dla ODM nr 1 i 3 podlegających PZD w Częstochowie w 2011 rokuPodmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Wilkowska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Wilkowska
Data wytworzenia informacji: 2011-02-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-02-07
Data ostatniej aktualizacji: 2011-02-07 14:33

rejestr zmian publikacji »

26.

PZD 3540/1/2011 - Sukcesywna dostawa w formie bezgotówkowej paliw ciekłych: benzyny bezołowiowej i oleju napędowego dla Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie oraz dla ODM nr 1, 2 i 3 podlegających PZD w Częstochowie w 2011 rokuPodmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Wilkowska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Wilkowska
Data wytworzenia informacji: 2011-01-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-01-26
Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-26 13:27

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Rok 2020
 Rok 2019
 Rok 2018
 Rok 2017
 Rok 2016
 Rok 2015
 Rok 2014
 Rok 2013
 Rok 2012
 Rok 2011
 Rok 2010
 Rok 2009
 Rok 2008
 Rok 2007
 Rok 2006
 Rok 2005
 Rok 2004
 Rok 2003
wersja do druku drukuj