logo bip.gov.pl

 Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie

  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne / ZPU - Zamówienia poza ustawą Pzp / Rok 2012
1.

PZD.ZPU.41.2012 - Zakup wraz z transportem mieszanki mineralno ? asfaltowej na zimno TAR ? CAN MIX 2001 na Obwody Drogowe Nr 1 w Rudnikach, Nr 2 w Koniecpolu i Nr 3 w Poczesnej


Załączniki: Rozmiar:
36.910 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2012-12-12
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-12-12
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-12 14:22

rejestr zmian publikacji »

2.

PZD/ZPU/37/2012 - Sukcesywna dostawa konserw mięsnych, przetworów mięsnych w słoikach, konserw rybnych i pasztetów dla pracowników obwodów drogowych Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie


Załączniki: Rozmiar:
44.449 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2012-12-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-12-07
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-07 14:19

rejestr zmian publikacji »

3.

PZD/ZPU/30/2012 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy mostu tymczasowego na most klasy A leżący w ciągu DP 1008 S Cykarzew-Rybna-do DP 1025 S w m. Kocin Nowy w km 4+350, gmina MykanówPodmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Wilkowska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Wilkowska
Data wytworzenia informacji: 2012-09-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-09-03
Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-12 14:00

rejestr zmian publikacji »

4.

PZD/ZPU/29/2012 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy mostu tymczasowego na most klasy A leżący w ciągu DP 1083 S Lipie-Nowa Wieś-Raczkowice w m. Raczkowice w km 5+068, gmina Dąbrowa ZielonaPodmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Wilkowska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Wilkowska
Data wytworzenia informacji: 2012-09-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-09-03
Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-12 14:00

rejestr zmian publikacji »

5.

PZD/ZPU/26/2012 - Opracowanie Planu Rozwoju Sieci Dróg Powiatowych w powiecie częstochowskim w latach 2012-2020


Załączniki: Rozmiar:
37.390 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Wilkowska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Wilkowska
Data wytworzenia informacji: 2012-09-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-09-03
Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-04 07:43

rejestr zmian publikacji »

6.

PZD/ZPU/28/2012 - Roboty związane z usunięciem wad i usterek na wykonanej inwestycji pn. Przebudowa jezdni wraz z odwodnieniem i budowa chodników drogi powiatowej nr 1059 S Mykanów-DK-1-Kościelec ? Rudniki (gmina Rędziny)Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Wilkowska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Wilkowska
Data wytworzenia informacji: 2012-08-14
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-08-14
Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-23 14:22

rejestr zmian publikacji »

7.

PZD/ZPU/27/2012 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy mostu tymczasowego na most klasy A leżący w ciągu drogi powiatowej nr 1087 S Nowa Wieś-Dąbrowa Zielona w m. Dąbrowa Zielona w km 2+817, gm. Dąbrowa ZielonaPodmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Wilkowska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Wilkowska
Data wytworzenia informacji: 2012-08-14
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-08-14
Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-23 14:22

rejestr zmian publikacji »

8.

PZD/ZPU/25/2012 - Roboty związane z usunięciem wad i usterek na wykonanej inwestycji pn. Przebudowa jezdni wraz z odwodnieniem i budowa chodników drogi powiatowej nr 1059 S Mykanów-DK-1-Kościelec ? Rudniki (gmina Rędziny)


Załączniki: Rozmiar:
28.680 KB
66.983 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Wilkowska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Wilkowska
Data wytworzenia informacji: 2012-08-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-08-06
Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-14 10:28

rejestr zmian publikacji »

9.

PZD/ZPU/22/2012 - Roboty związane z usunięciem wad i usterek na wykonanej inwestycji pn. Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych na odcinku Wygoda ? Konopiska - Blachownia


Załączniki: Rozmiar:
35.167 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Wilkowska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Wilkowska
Data wytworzenia informacji: 2012-07-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-07-10
Data ostatniej aktualizacji: 2012-07-10 07:48

rejestr zmian publikacji »

10.

PZD/ZPU/24/2012 - Opracowanie projektu dla zadania pn. Przebudowa nawierzchni i odwodnienia oraz wykonanie chodnika drogi powiatowej nr 1082S ul. Słowackiego w m. Koniecpol, gmina KoniecpolPodmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Wilkowska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Wilkowska
Data wytworzenia informacji: 2012-07-04
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-07-04
Data ostatniej aktualizacji: 2012-07-16 09:26

rejestr zmian publikacji »

11.

PZD/ZPU/19/2012 - SPRAWOWANIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO dla zadania pn. Odbudowa drogi powiatowej nr 1027S Ostrowy-Kocin Stary, gmina Mykanów, uszkodzonej w wyniku powodzi jaka miała miejsce w miesiącach maj-czerwiec w 2010r. w powiecie częstochowskimPodmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Wilkowska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Wilkowska
Data wytworzenia informacji: 2012-04-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-04-27
Data ostatniej aktualizacji: 2012-05-09 14:09

rejestr zmian publikacji »

12.

PZD/ZPU/18/2012 - SPRAWOWANIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO dla zadania pn. Odbudowa drogi powiatowej nr 1056S Mazury - Młynek, gmina Poczesna uszkodzonej w wyniku powodzi jaka miała miejsce w miesiącach maj-czerwiec w 2010r. w powiecie częstochowskimPodmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Wilkowska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Wilkowska
Data wytworzenia informacji: 2012-04-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-04-27
Data ostatniej aktualizacji: 2012-05-09 14:09

rejestr zmian publikacji »

13.

PZD/ZPU/17/2012 - SPRAWOWANIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1029S DK91? Kłomnice Pacierzów ? Karczewice - Garnek w km 0 + 612 ? 2 + 987 (odc. Bartkowice ? Pacierzów) i w km 5 + 850 - 6 + 553 (odc. w m. Karczewice), gmina Kłomnice


Załączniki: Rozmiar:
111.992 KB
99.669 KB
50.293 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Wilkowska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Wilkowska
Data wytworzenia informacji: 2012-04-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-04-27
Data ostatniej aktualizacji: 2012-04-27 13:25

rejestr zmian publikacji »

14.

PZD/ZPU/16/2012 - Roboty związane z wykonaniem oznakowania poziomego na drogach wojewódzkich nr 483 w m. Cykarzew Stary, nr 786 m. Mokrzesz, i nr 794 w m. Lelów będących w utrzymaniu Powiatowego Zarządu Dróg w CzęstochowiePodmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Wilkowska
Osoba, która wprowadziła dane: Roman Pakuła
Data wytworzenia informacji: 2012-04-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-04-27
Data ostatniej aktualizacji: 2012-05-04 13:50

rejestr zmian publikacji »

15.

PZD/ZPU/12/2012 - Opracowanie projektu pn.Przebudowa drogi powiatowej nr 1058 S Brzeziny Kol.-Wrzosowa-ul. Staszica i ul. Sabinowska w km 0+344 ÷ 3+114, gmina Poczesna polegająca na przebudowie nawierzchni i odwodnienia oraz wykonaniu chodnika (od ul. Wirażowej do ul. Muzealnej)Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Wilkowska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Wilkowska
Data wytworzenia informacji: 2012-04-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-04-25
Data ostatniej aktualizacji: 2012-05-11 11:37

rejestr zmian publikacji »

16.

PZD/ZPU/15/2012 - Sukcesywna dostawa ubrań roboczych i ochronnych, rękawic roboczych, środków ochrony indywidualnej dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie w 2012 roku


Załączniki: Rozmiar:
117.719 KB
90.029 KB
72.140 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Wilkowska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Wilkowska
Data wytworzenia informacji: 2012-04-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-04-24
Data ostatniej aktualizacji: 2012-04-24 12:00

rejestr zmian publikacji »

17.

PZD/ZPU/10/2012 - Dostawa w formie leasingu 1 szt. fabrycznie nowego samochodu osobowego dla potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie z opcją wykupuPodmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Wilkowska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Wilkowska
Data wytworzenia informacji: 2012-03-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-03-29
Data ostatniej aktualizacji: 2012-04-20 12:14

rejestr zmian publikacji »

18.

PZD/ZPU/8/2012 - Wycinka drzew bez i z frezowaniem pnia oraz usunięcie obumarłych gałęzi z utrzymaniem formowanego kształtu korony drzewa, z usunięcie i wywiezienie pni oraz wyrównanie terenu w pasie drogowym dróg powiatowych i wojewódzkich administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie

UWAGA ZMIANA !!!


Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Wilkowska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Wilkowska
Data wytworzenia informacji: 2012-03-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-03-16
Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-30 14:34

rejestr zmian publikacji »

19.

PZD/ZPU/6/2012 - Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek oraz nośników danych dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie w 2012 rokuPodmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Wilkowska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Wilkowska
Data wytworzenia informacji: 2012-03-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-03-08
Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-27 08:30

rejestr zmian publikacji »

20.

PZD/ZPU/5/2012 - Sukcesywna dostawa papieru kserograficznego, materiałów biurowych oraz papierniczych dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie w 2012 rokuPodmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Wilkowska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Wilkowska
Data wytworzenia informacji: 2012-03-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-03-05
Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-07 12:01

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Rok 2020
 Rok 2019
 Rok 2018
 Rok 2017
 Rok 2016
 Rok 2015
 Rok 2014
 Rok 2013
 Rok 2012
 Rok 2011
 Rok 2010
wersja do druku drukuj