logo bip.gov.pl

 Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie

  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne / Zakończone przetargi - wyniki / Rok 2013
1.

PZD.3450.26.2013 - Dostawa w formie leasingu 1 szt. fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z dodatkowym osprzętem dla potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie z opcją wykupu


Załączniki: Rozmiar:
62.948 KB
94.115 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2013-12-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-12-13
Data ostatniej aktualizacji: 2013-12-13 13:56

rejestr zmian publikacji »

2.

PZD.3450.25.2013 - Dostawa w formie leasingu 1 szt. fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z dodatkowym osprzętem dla potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie z opcją wykupu


Załączniki: Rozmiar:
63.598 KB
80.802 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2013-11-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-11-26
Data ostatniej aktualizacji: 2013-11-26 13:17

rejestr zmian publikacji »

3.

PZD.3450.24.2013 - Odbudowa drogi powiatowej Nr 1102 S odc. Konstantynów - Mełchów w km 0+000-3+340, gmina Lelów


Załączniki: Rozmiar:
80.932 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2013-11-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-11-22
Data ostatniej aktualizacji: 2013-11-22 11:39

rejestr zmian publikacji »

4.

PZD.3450.23.2013 - Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1104S w m. Biała Wielka w km 0+486, gmina Lelów


Załączniki: Rozmiar:
63.626 KB
85.131 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2013-11-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-11-06
Data ostatniej aktualizacji: 2013-11-06 13:56

rejestr zmian publikacji »

5.

PZD.3450.22.2013 - Dostawa piasku (o uziarnieniu do 2 mm wg BN-87/6774-04) do zwalczania śliskości na drogach powiatowych i wojewódzkich dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie w sezonie zimowym 2013/2014


Załączniki: Rozmiar:
66.274 KB
86.022 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2013-10-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-10-10
Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-10 13:39

rejestr zmian publikacji »

6.

PZD.3450.21.2013 - Dostawa soli drogowej DR do zwalczania śliskości na drogach powiatowych i wojewódzkich dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie w sezonie zimowym 2013/2014


Załączniki: Rozmiar:
67.039 KB
85.727 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2013-10-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-10-09
Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-09 14:52

rejestr zmian publikacji »

7.

PZD.3450.19.2013 - Przebudowa mostu tymczasowego na przepust klasy A leżący w ciągu drogi powiatowej nr 1087S Nowa Wieś-Dąbrowa Zielona w m. Dąbrowa Zielona w km 2+817, gmina Dąbrowa Zielona


Załączniki: Rozmiar:
82.653 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2013-09-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-09-16
Data ostatniej aktualizacji: 2013-09-16 14:14

rejestr zmian publikacji »

8.

PZD.3450.20.2013 - Odbudowa drogi powiatowej nr 1093 S odc. Czepurka - Piasek w km 4+421 - 5+110, gmina Janów, uszkodzonej w wyniku powodzi jaka miała miejsce w miesiącach maj-czerwiec w 2010 r. w powiecie częstochowskim


Załączniki: Rozmiar:
82.391 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2013-09-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-09-06
Data ostatniej aktualizacji: 2013-09-06 13:48

rejestr zmian publikacji »

9.

PZD.3450.18.2013 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1058S w m. Brzeziny ul. Staszica w km 0+344-3+114, gmina Poczesna


Załączniki: Rozmiar:
80.244 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2013-08-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-08-27
Data ostatniej aktualizacji: 2013-08-27 09:09

rejestr zmian publikacji »

10.

PZD.3450.17.2013 - Roboty związane z wykonaniem oznakowania poziomego na drogach powiatowych i wojewódzkich będących w utrzymaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie


Załączniki: Rozmiar:
80.701 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2013-08-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-08-06
Data ostatniej aktualizacji: 2013-08-06 11:18

rejestr zmian publikacji »

11.

PZD.3450.16.2013 - Odbudowa drogi powiatowej nr 1093S odc. Żuraw ? Lusławice, w km 0+300 ÷1+474, gmina Janów, uszkodzonej w wyniku powodzi jaka miała miejsce w miesiącach maj-czerwiec w 2010 r. w powiecie częstochowskim


Załączniki: Rozmiar:
82.441 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2013-07-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-07-09
Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-09 14:32

rejestr zmian publikacji »

12.

PZD.3450.15.2013 - Przebudowa mostu tymczasowego na most klasy A leżący w ciągu drogi powiatowej nr 1083S Lipie-Nowa Wieś-Raczkowice w m. Raczkowice w km 5+068, gmina Dąbrowa Zielona


Załączniki: Rozmiar:
67.131 KB
83.313 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2013-06-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-06-24
Data ostatniej aktualizacji: 2013-06-24 12:51

rejestr zmian publikacji »

13.

PZD.3450.12.2013 - Sukcesywne ustawianie, remont i wymiana barier energochłonnych na drogach wojewódzkich i powiatowych będących w utrzymaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie w 2013 r


Załączniki: Rozmiar:
81.593 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2013-04-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-04-25
Data ostatniej aktualizacji: 2013-04-25 11:30

rejestr zmian publikacji »

14.

PZD.3450.13.2013 - Odbudowa ciągu dróg powiatowych nr 1052S Hutki-Starcza w km 0+000-2+080 i nr 1022S Dębowa Góra-Hutki w km 3+718-5+000 w m. Hutki gmina Konopiska


Załączniki: Rozmiar:
80.855 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2013-04-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-04-24
Data ostatniej aktualizacji: 2013-04-24 10:53

rejestr zmian publikacji »

15.

PZD.3450.9.2013 - Mechaniczne zamiatanie jezdni dróg wojewódzkich i powiatowych oraz czyszczenie pozimowe studzienek kanalizacyjnych i studni chłonnych dróg wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w CzęstochowiePodmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2013-04-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-04-18
Data ostatniej aktualizacji: 2013-04-18 14:17

rejestr zmian publikacji »

16.

PZD.3450.11.2013 - Odbudowa drogi powiatowej nr 1077S Rzerzęczyce-Kuchary - Wancerzów w km 1+322-7+336, gmina Kłomnice i gmina Mstów


Załączniki: Rozmiar:
82.467 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2013-04-15
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-04-15
Data ostatniej aktualizacji: 2013-04-15 14:46

rejestr zmian publikacji »

17.

PZD.3450.10.2013 - Odbudowa drogi powiatowej nr 1096S Podlesie-Przyrów w km 0+424-5+953, gmina Przyrów i w km 5+953-7+750, gmina Lelów


Załączniki: Rozmiar:
81.438 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2013-04-15
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-04-15
Data ostatniej aktualizacji: 2013-04-15 14:44

rejestr zmian publikacji »

18.

PZD.3450.8.2013 - Bieżące utrzymanie jezdni, chodników i pobocza dróg powiatowych oraz dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Częstochowskiego - zadanie nr 5


Załączniki: Rozmiar:
81.610 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2013-04-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-04-10
Data ostatniej aktualizacji: 2013-04-10 11:46

rejestr zmian publikacji »

19.

PZD.3450.8.2013 - Bieżące utrzymanie jezdni, chodników i pobocza dróg powiatowych oraz dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Częstochowskiego - zadanie 1, 2, 3 i 4Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2013-04-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-04-09
Data ostatniej aktualizacji: 2013-04-09 12:24

rejestr zmian publikacji »

20.

PZD.3450.7.2013 - Przebudowa drogi powiatowej 1029S DK-91 - Kłomnice - Pacierzów - Karczewice - Garnek - DW 786 gm. Kłomnice


Załączniki: Rozmiar:
81.354 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2013-03-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-03-28
Data ostatniej aktualizacji: 2013-03-28 11:51

rejestr zmian publikacji »

21.

PZD.3450.6.2013 - Sukcesywne wykonywanie i dostawa znaków drogowych pionowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz tablic informacyjnych na drogi powiatowe i wojewódzkie dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie w 2013 roku


Załączniki: Rozmiar:
69.619 KB
81.490 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2013-03-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-03-25
Data ostatniej aktualizacji: 2013-03-25 14:11

rejestr zmian publikacji »

22.

PZD.3450.5.2013 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1025S ul. Kościuszki w Mykanowie, gm. Mykanów


Załączniki: Rozmiar:
64.984 KB
81.899 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2013-03-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-03-20
Data ostatniej aktualizacji: 2013-03-20 14:19

rejestr zmian publikacji »

23.

PZD.3450.4.2013 - Wycinka drzew bez i z frezowaniem pnia, wycinka drzew z usunięciem pni, usunięcie obumarłych gałęzi z utrzymaniem formowanego kształtu korony drzewa, z usunięciem i wywiezieniem pni oraz wyrównaniem terenu w pasie drogowym dróg powiatowych i wojewódzkich administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie


Załączniki: Rozmiar:
80.111 KB
85.742 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2013-03-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-03-20
Data ostatniej aktualizacji: 2013-03-20 14:17

rejestr zmian publikacji »

24.

PZD.3450.3.2013 - Sukcesywna dostawa w formie bezgotówkowej paliw ciekłych: benzyny bezołowiowej i oleju napędowego dla ODM nr 1 w Rudnikach podlegającego PZD w Częstochowie w 2013 roku


Załączniki: Rozmiar:
77.230 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2013-02-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-02-20
Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-20 10:05

rejestr zmian publikacji »

25.

PZD.3450.2.2013 - Sukcesywna dostawa w formie bezgotówkowej paliw ciekłych: benzyny bezołowiowej i oleju napędowego dla Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie oraz dla ODM nr 1 i 3 podlegających PZD w Częstochowie w 2013 rokuPodmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2013-02-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-02-05
Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-05 07:56

rejestr zmian publikacji »

26.

PZD.3450.1.2013 - Sukcesywna dostawa w formie bezgotówkowej paliw ciekłych: benzyny bezołowiowej i oleju napędowego dla Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie oraz dla ODM nr 1, 2 i 3 podlegających PZD w Częstochowie w 2013 rokuPodmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2013-01-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-01-24
Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-24 11:25

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Rok 2020
 Rok 2019
 Rok 2018
 Rok 2017
 Rok 2016
 Rok 2015
 Rok 2014
 Rok 2013
 Rok 2012
 Rok 2011
 Rok 2010
 Rok 2009
 Rok 2008
 Rok 2007
 Rok 2006
 Rok 2005
 Rok 2004
 Rok 2003
wersja do druku drukuj