logo bip.gov.pl

 Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie

  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne / Zakończone przetargi - wyniki / Rok 2014
1.

PZD.3450.35.2014 - Odbudowa drogi powiatowej nr 1039 S Mokrzesz-Żuraw-Zalesice w m. Mokrzesz w km 0+020-0+700, gmina Mstów-I etap


Załączniki: Rozmiar:
88.664 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2014-11-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-11-20
Data ostatniej aktualizacji: 2014-11-20 13:54

rejestr zmian publikacji »

2.

PZD.3450.34.2014 - Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich administrowanych i utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie w sezonie zimowym 2014/2015 na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Koniecpolu i punktu w m. Julianka podległego pod Obwód Drogowy Nr 2 w Koniecpolu


Załączniki: Rozmiar:
78.413 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2014-11-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-11-18
Data ostatniej aktualizacji: 2014-11-18 13:05

rejestr zmian publikacji »

3.

PZD.3450.33.2014 - Odbudowa drogi powiatowej Nr 1093 S odc. Lusławice - Czepurka w km 1+928 - 3+593, gmina Janów


Załączniki: Rozmiar:
80.411 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2014-11-04
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-11-04
Data ostatniej aktualizacji: 2014-11-04 14:26

rejestr zmian publikacji »

4.

PZD.3450.32.2014 - Wycinka drzew bez i z frezowaniem pnia, wycinka drzew z usunięciem i wywiezieniem pni z wyrównaniem terenu, usunięcie obumarłych gałęzi z utrzymaniem formowanego kształtu korony drzewa, wycinka samosiejek w pasie drogowym dróg powiatowych i wojewódzkich administrowanych i utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie


Załączniki: Rozmiar:
75.247 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2014-10-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-10-28
Data ostatniej aktualizacji: 2014-10-28 12:33

rejestr zmian publikacji »

5.

PZD.3450.31.2014 - Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich administrowanych i utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie w sezonie zimowy 2014/2015 - zadanie nr 1 i 2Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2014-10-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-10-20
Data ostatniej aktualizacji: 2014-10-24 12:51

rejestr zmian publikacji »

6.

PZD.3450.29.2014 - Dostawa soli drogowej ?DR? do zwalczania śliskości na drogach powiatowych i wojewódzkich dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie w sezonie zimowym 2014/2015


Załączniki: Rozmiar:
69.388 KB
89.531 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2014-10-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-10-16
Data ostatniej aktualizacji: 2014-10-16 14:07

rejestr zmian publikacji »

7.

PZD.3450.30.2014 - Dostawa piasku (o uziarnieniu do 2 mm wg BN-87/6774-04) do zwalczania śliskości na drogach powiatowych i wojewódzkich dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie w sezonie zimowym 2014/2015


Załączniki: Rozmiar:
68.323 KB
88.410 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2014-10-15
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-10-15
Data ostatniej aktualizacji: 2014-10-15 14:25

rejestr zmian publikacji »

8.

PZD.3450.28.2014 - Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie chodnika w ciągu DP 1001S w m. Cykarzew Północny, gmina Mykanów


Załączniki: Rozmiar:
79.252 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2014-09-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-09-16
Data ostatniej aktualizacji: 2014-09-16 11:47

rejestr zmian publikacji »

9.

PZD.3450.27.2014 - Budowa chodnika i remont jezdni DP 1007S ? ul. Św. Ojca Pio w m. Siedlec wraz z odwodnieniem, gmina Mstów - I etap


Załączniki: Rozmiar:
88.187 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2014-09-12
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-09-12
Data ostatniej aktualizacji: 2014-09-12 14:27

rejestr zmian publikacji »

10.

PZD.3450.26.2014 - Odbudowa drogi powiatowej nr 1102 S odc. Konstantynów-Mełchów w km 0+000-3+340, gmina Lelów-II etap.


Załączniki: Rozmiar:
74.646 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2014-09-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-09-03
Data ostatniej aktualizacji: 2014-09-03 11:17

rejestr zmian publikacji »

11.

PZD.3450.25.2014 - Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę dróg powiatowych na odc. DK-1 (A-1) - Borowno - Witkowice - DK-91 - Rzerzęczyce - Skrzydlów - Krasice - Mokrzesz - DW 786


Załączniki: Rozmiar:
79.701 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2014-08-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-08-27
Data ostatniej aktualizacji: 2014-08-27 14:19

rejestr zmian publikacji »

12.

PZD.3450.24.2014 - Przebudowa odwodnienia DP 1082 S - ul. Słowackiego w m. Koniecpol


Załączniki: Rozmiar:
77.410 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2014-08-14
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-08-14
Data ostatniej aktualizacji: 2014-08-14 13:26

rejestr zmian publikacji »

13.

PZD.3450.23.2014 - Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego jezdni i pobocza na DP 1008S w m. Stary Kocin, gmina Mykanów


Załączniki: Rozmiar:
78.828 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2014-08-14
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-08-14
Data ostatniej aktualizacji: 2014-08-14 13:24

rejestr zmian publikacji »

14.

PZD.3450.22.2014 - Odbudowa drogi powiatowej nr 1008S w Rybna-Kocin Nowy w km 3+040 ÷ 4+240, gmina Mykanów


Załączniki: Rozmiar:
80.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2014-08-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-08-06
Data ostatniej aktualizacji: 2014-08-06 11:31

rejestr zmian publikacji »

15.

PZD.3450.21.2014 - Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego jezdni, chodnika i pobocza DP 1088 S w m. Borowce, gm. Dąbrowa Zielona


Załączniki: Rozmiar:
80.131 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2014-08-01
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-08-01
Data ostatniej aktualizacji: 2014-08-01 12:44

rejestr zmian publikacji »

16.

PZD.3450.20.2014 - Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego jezdni i pobocza DP 1005 S w m. Rędziny ul. Szkolna, gm. Rędziny


Załączniki: Rozmiar:
78.976 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2014-08-01
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-08-01
Data ostatniej aktualizacji: 2014-08-01 12:42

rejestr zmian publikacji »

17.

PZD.3450.19.2014 - Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego jezdni i pobocza DP 1096 S na odc. Podlesie-Drochlin, dł. 990,00 mb, gmina Lelów


Załączniki: Rozmiar:
80.996 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2014-08-01
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-08-01
Data ostatniej aktualizacji: 2014-08-01 12:41

rejestr zmian publikacji »

18.

PZD.3450.18.2014 - Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego jezdni i pobocza i rowów DP 1070S na odc. Kruszyna-Kol. Baby, gmina Kruszyna


Załączniki: Rozmiar:
80.158 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2014-08-01
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-08-01
Data ostatniej aktualizacji: 2014-08-01 12:39

rejestr zmian publikacji »

19.

PZD.3450.17.2014 - Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego jezdni i pobocza na DP 1013S na odc. Biskupice-Zrębice, gmina Olsztyn


Załączniki: Rozmiar:
81.130 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2014-08-01
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-08-01
Data ostatniej aktualizacji: 2014-08-01 12:38

rejestr zmian publikacji »

20.

PZD.3450.14.2014 - Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego jezdni i pobocza DP 1030S na odc. Zawada-Gidle, gmina Kłomnice


Załączniki: Rozmiar:
81.029 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2014-08-01
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-08-01
Data ostatniej aktualizacji: 2014-08-01 12:35

rejestr zmian publikacji »

21.

PZD.3450.13.2014 - Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego jezdni i pobocza DP 1023S w m. Rudnik Wielki, gmina Kamienica Polska


Załączniki: Rozmiar:
80.254 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2014-07-31
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-07-31
Data ostatniej aktualizacji: 2014-07-31 11:13

rejestr zmian publikacji »

22.

PZD.3450.12.2014 - Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego jezdni i pobocza DP 1093S w m. Żuraw i Piasek, gmina Janów


Załączniki: Rozmiar:
80.932 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2014-07-31
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-07-31
Data ostatniej aktualizacji: 2014-07-31 11:11

rejestr zmian publikacji »

23.

PZD.3450.16.2014 - Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie chodnika w ciągu DP 1001S w m. Cykarzew Północny, gmina MykanówPodmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2014-07-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-07-24
Data ostatniej aktualizacji: 2014-07-24 11:11

rejestr zmian publikacji »

24.

PZD.3450.15.2014 - Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego jezdni i pobocza na DP 1008S w m. Stary Kocin, gmina MykanówPodmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2014-07-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-07-24
Data ostatniej aktualizacji: 2014-07-24 11:06

rejestr zmian publikacji »

25.

PZD.3450.11.2014 - Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę dróg powiatowychPodmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2014-06-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-06-27
Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-27 09:50

rejestr zmian publikacji »

26.

PZD.3450.10.2014 - Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę dróg powiatowychPodmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2014-06-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-06-18
Data ostatniej aktualizacji: 2014-07-01 13:25

rejestr zmian publikacji »

27.

PZD.3450.7.2014 - Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę dróg powiatowychPodmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2014-05-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-05-30
Data ostatniej aktualizacji: 2014-05-30 14:46

rejestr zmian publikacji »

28.

PZD.3450.9.2014 - Przebudowa mostu tymczasowego na most klasy A leżący w ciągu DP 1008S Cykarzew-Rybna-DP 1025S w m. Kocin Nowy w km 4+350, gm. Mykanów


Załączniki: Rozmiar:
81.283 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2014-05-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-05-30
Data ostatniej aktualizacji: 2014-05-30 12:42

rejestr zmian publikacji »

29.

PZD.3450.6.2014 - Odbudowa drogi powiatowej nr 1091S w m. Koniecpol ul. Żeromskiego w km 0+027 ÷ 0+950, gmina Koniecpol


Załączniki: Rozmiar:
80.532 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2014-05-15
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-05-15
Data ostatniej aktualizacji: 2014-05-15 09:56

rejestr zmian publikacji »

30.

PZD.3450.5.2014 - Bieżące utrzymanie jezdni, chodników, pobocza i urządzeń odwadniających dróg powiatowych oraz dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Częstochowskiego


Załączniki: Rozmiar:
64.801 KB
92.024 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2014-04-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-04-17
Data ostatniej aktualizacji: 2014-04-17 14:47

rejestr zmian publikacji »

31.

PZD.3450.8.2014 - Ręczne i mechaniczne pozimowe zamiatanie jezdni dróg wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie


Załączniki: Rozmiar:
79.729 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2014-04-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-04-10
Data ostatniej aktualizacji: 2014-04-10 13:23

rejestr zmian publikacji »

32.

PZD.3450.3.2014 - Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DP 1023S i 1054S wraz z remontem DP 1023S w Rudniku Małym, gmina Starcza


Załączniki: Rozmiar:
2.943 MB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2014-03-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-03-13
Data ostatniej aktualizacji: 2014-03-13 13:13

rejestr zmian publikacji »

33.

PZD.3450.4.2014 - Sukcesywne wykonywanie i dostawa znaków drogowych pionowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz tablic informacyjnych na drogi powiatowe i wojewódzkie dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie w 2014 roku


Załączniki: Rozmiar:
2.941 MB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2014-02-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-02-26
Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-26 13:36

rejestr zmian publikacji »

34.

PZD.3450.2.2014 - Wycinka drzew bez i z frezowaniem pnia, usunięcie obumarłych gałęzi z utrzymaniem formowanego kształtu korony drzewa, w pasie drogowym dróg powiatowych i wojewódzkich administrowanych i utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie


Załączniki: Rozmiar:
305.654 KB
278.412 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2014-02-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-02-24
Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-24 13:17

rejestr zmian publikacji »

35.

PZD.3450.1.2014 - Sukcesywna dostawa w formie bezgotówkowej paliw ciekłych: benzyny bezołowiowej i oleju napędowego dla Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie oraz dla ODM nr 1, 2 i 3 podlegających PZD w Częstochowie w 2014 roku


Załączniki: Rozmiar:
316.597 KB
86.119 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2014-01-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-01-30
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-30 15:00

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Rok 2020
 Rok 2019
 Rok 2018
 Rok 2017
 Rok 2016
 Rok 2015
 Rok 2014
 Rok 2013
 Rok 2012
 Rok 2011
 Rok 2010
 Rok 2009
 Rok 2008
 Rok 2007
 Rok 2006
 Rok 2005
 Rok 2004
 Rok 2003
wersja do druku drukuj