logo bip.gov.pl

 Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie

  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne / ZPU - Zamówienia poza ustawą Pzp / Rok 2015
1.

Zakup wraz z transportem mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno na Obwody Drogowe Nr 1 w Rudnikach, Nr 2 w Koniecpolu i Nr 3 w Poczesnej


Załączniki: Rozmiar:
742.535 KB
394.751 KB
75.311 KB
69.500 KB
78.000 KB
52.110 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2015-11-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-11-27
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-07 11:19

rejestr zmian publikacji »

2.

PZD.ZPU.38.2015 Wyburzenie budynku mieszkalnego i oraz budynku magazynowego wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach nr 973/33 i 973/34 k.m. 9 w m. Rudniki ul. Dworcowa, gmina RędzinyPodmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2015-11-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-11-03
Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-13 13:28

rejestr zmian publikacji »

3.

Wyburzenie budynku mieszkalnego i oraz budynku magazynowego wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach nr 973/33 i 973/34 k.m. 9 w m. Rudniki ul. Dworcowa, gmina RędzinyPodmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2015-10-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-10-27
Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-03 13:05

rejestr zmian publikacji »

4.

PZD.ZPU.36.2015 - Montaż nowych barier energochłonnych stalowych jednostronnych typu SP-09/4 wraz z prowadnicą typu B, elementami odblaskowymi i słupkami typu IPE 100/1900 na dł. 80 mb na drodze powiatowej nr 1024S w m. Kłomnice ul. Dworcowa będącej w utrzymaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie


Załączniki: Rozmiar:
144.874 KB
57.500 KB
86.258 KB
35.000 KB
96.438 KB
43.430 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2015-10-12
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-10-12
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-16 13:29

rejestr zmian publikacji »

5.

PZD.ZPU.35.2015 - Wycinka drzew bez frezowania pnia oraz usunięcie obumarłych gałęzi z utrzymaniem formowanego kształtu korony drzewa w pasie drogowym dróg powiatowych i wojewódzkich administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w CzęstochowiePodmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2015-10-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-10-09
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-19 14:12

rejestr zmian publikacji »

6.

PZD.ZPU.34.2015 - Sukcesywna dostawa konserw mięsnych i rybnych, pasztetów oraz przetworów mięsnych w słoikach dla pracowników obwodów drogowych Powiatowego Zarządu Dróg w CzęstochowiePodmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2015-10-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-10-08
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-14 09:59

rejestr zmian publikacji »

7.

PZD.ZPU.31.2015 - Opracowanie, uzgodnienie i zatwierdzenie organizacji ruchu na obiekcie mostowym w m. Skrzydlów DP 1024S w km 8+100 (przeszkoda-rzeka Warta)


Załączniki: Rozmiar:
2.232 MB
69.388 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2015-09-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-09-08
Data ostatniej aktualizacji: 2015-09-11 12:04

rejestr zmian publikacji »

8.

PZD.ZPU.29.2015 - Opracowanie i uzgodnienie organizacji ruchu na obiekcie mostowym w m. Skrzydlów DP 1024S w km 8+100 (przeszkoda-rzeka Warta)Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2015-08-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-08-25
Data ostatniej aktualizacji: 2015-09-04 14:14

rejestr zmian publikacji »

9.

PZD.ZPU.25.2015 - Roboty ogólnobudowlane przy budynku i portierni na ODM 2 w Koniecpolu oraz wymiana ogrodzenia stałego na terenie Obwodu Drogowo-Mostowego nr 2 w KoniecpoluPodmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2015-07-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-07-29
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-07 13:46

rejestr zmian publikacji »

10.

PZD.ZPU.22.2015 - Remont dachu budynku garażowo-magazynowego na terenie Obwodu Drogowo-Mostowego nr 1 w RudnikachPodmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2015-07-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-07-29
Data ostatniej aktualizacji: 2015-08-06 13:34

rejestr zmian publikacji »

11.

PZD.ZPU.26.2015 - Remont wiaty magazynowej polegający na malowaniu pokrycia dachu z blach wiaty magazynowej na terenie Obwodu Drogowo-Mostowego nr 3 w PoczesnejPodmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2015-07-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-07-28
Data ostatniej aktualizacji: 2015-08-05 14:36

rejestr zmian publikacji »

12.

PZD.ZPU.27.2015 - Remont pobocza drogi powiatowej nr 1028 S w km 0+120-0+300 w m. Wancerzów, ul. 16-go Stycznia, gm. MstówPodmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2015-07-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-07-09
Data ostatniej aktualizacji: 2015-08-11 10:23

rejestr zmian publikacji »

13.

PZD.ZPU.24.2015 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (drogi powiatowej nr 1086 S) odc. Borowce - Ludwinów na dł. 2,05 km, gm. Dąbrowa Zielona i gm. Koniecpol"

Uwaga!

Pytania i odpowiedzi z dnia 03.07.2015 r. zawierają ważne wyjaśnienia do zaproszenia do składania propozycji cenowych!Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2015-07-01
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-07-01
Data ostatniej aktualizacji: 2015-07-17 13:44

rejestr zmian publikacji »

14.

PZD.ZPU.20.2015 - Ustawienie i wymiana oraz prostowanie barier energochłonnych na drodze wojewódzkiej 492 w m. Blachownia (Malice) będącej w utrzymaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie

UWAGA!!!

Zmiana terminu składania propozycji cenowych (ofert) na 02.07.2015 r. (czwartek)!

Zakres zamówienia pozostaje bez zmian!Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2015-06-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-06-24
Data ostatniej aktualizacji: 2015-07-06 08:19

rejestr zmian publikacji »

15.

PZD.ZPU.23.2015 - Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (drogi powiatowej nr 1086 S) odc. Borowce ? Ludwinów na dł. 2,05 km, gm. Dąbrowa Zielona i gm. Koniecpol"Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2015-06-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-06-22
Data ostatniej aktualizacji: 2015-06-30 09:06

rejestr zmian publikacji »

16.

PZD.ZPU.19.2015 - Wycinka drzew bez i z frezowaniem pnia, wycinka drzew z karczowaniem pnia, usunięcie obumarłych i niebezpiecznych konarów drzew ze skrajni pasa drogowego, usunięcie i wywiezienie pni oraz wyrównanie terenu w pasie drogowym dróg powiatowych i wojewódzkich administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w CzęstochowiePodmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2015-06-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-06-19
Data ostatniej aktualizacji: 2015-06-26 11:41

rejestr zmian publikacji »

17.

PZD.ZPU.17.2015 - Opracowanie projektu pn.: Odwodnienie skrzyżowania DP 1036S w m. Wierzchowisko ul. -Długa z ul. Złotą i Lazurową (drogi gminnej) wraz z budową zbiornika chłonno-odparowującego na działce nr 253/6 km 4 obr. Wierzchowisko o pow. 0,1074 ha


Załączniki: Rozmiar:
144.546 KB
103.391 KB
76.054 KB
45.511 KB
54.319 KB
73.289 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2015-06-02
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-06-02
Data ostatniej aktualizacji: 2015-06-11 13:44

rejestr zmian publikacji »

18.

PZD.ZPU.16.2015 - Remont jezdni i poboczy DP 1050S ? ul. Wyścigowa w m. Wyrazów w km 0+200 ? 0+370, gmina BlachowniaPodmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2015-06-01
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-06-01
Data ostatniej aktualizacji: 2015-06-10 12:39

rejestr zmian publikacji »

19.

PZD.ZPU.14.2015 - Sprzedaż samochodu osobowo-ciężarowego VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2,4 D


Załączniki: Rozmiar:
82.966 KB
88.118 KB
50.170 KB
54.682 KB
54.473 KB
57.271 KB
53.739 KB
68.604 KB
59.824 KB
48.001 KB
68.520 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2015-05-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-05-07
Data ostatniej aktualizacji: 2015-05-13 10:34

rejestr zmian publikacji »

20.

PZD.ZPU.12.2015 - Obsługa laboratoryjna majątku drogowego na drogach powiatowych i wojewódzkich administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w CzęstochowiePodmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2015-04-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-04-27
Data ostatniej aktualizacji: 2015-05-06 11:37

rejestr zmian publikacji »

21.

PZD.ZPU.11.2015 - Montaż tylnych pasów napinających barier energochłonnych na drogach wojewódzkich będących w utrzymaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie w 2015 r.Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2015-04-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-04-17
Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-27 13:59

rejestr zmian publikacji »

22.

PZD.ZPU.9.2015 - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1006 S w km 2+000 ÷ 3+450 i nr 1116 S w km 0+000 ÷ 0+130 w m. Lgota Mała, gm. Kruszyna zgodnie z opracowaną koncepcją programowąPodmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2015-04-02
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-04-02
Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-20 13:19

rejestr zmian publikacji »

23.

PZD.ZPU.8.2015 - Ręczne i mechaniczne pozimowe zamiatanie jezdni dróg wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie


Załączniki: Rozmiar:
118.149 KB
319.500 KB
85.502 KB
45.281 KB
67.475 KB
73.908 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2015-03-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-03-19
Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-26 14:05

rejestr zmian publikacji »

24.

PZD.ZPU.7.2015 - Wycinka drzew bez i z frezowaniem pnia, usunięcie obumarłych gałęzi z utrzymaniem formowanego kształtu korony drzewa, sprzedaż drewna oraz wyrównanie terenu w pasie drogowym dróg powiatowych i wojewódzkich administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w CzęstochowiePodmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2015-03-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-03-05
Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-18 11:24

rejestr zmian publikacji »

25.

PZD.ZPU.6.2015 - Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, komponentów i akcesoriów komputerowych dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie w 2015 roku


Załączniki: Rozmiar:
114.155 KB
69.738 KB
70.000 KB
72.715 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2015-02-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-02-27
Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-19 08:53

rejestr zmian publikacji »

26.

PZD.ZPU.5.2015 - Sukcesywna dostawa papieru kserograficznego, materiałów biurowych oraz papierniczych dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie w 2015 roku


Załączniki: Rozmiar:
108.521 KB
70.069 KB
84.000 KB
69.748 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2015-02-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-02-26
Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-09 14:24

rejestr zmian publikacji »

27.

PZD.ZPU.4.2015 - Sukcesywna dostawa ubrań roboczych i ochronnych, rękawic roboczych, środków ochrony indywidualnej dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie w 2015 roku

UWAGA !!! Zmiana terminu składania propozycji cenowychPodmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2015-02-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-02-20
Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-12 11:57

rejestr zmian publikacji »

28.

PZD.ZPU.2.2015 - Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn. "Uszczegółowienie zakresu odbudowy drogi powiatowej nr 1084 S Raczkowice ? Radoszewnica w m. Soborzyce na dł. 1800 mb (w km 2+590 ÷ 4+390), gm. Dąbrowa Zielona uszkodzonej w wyniku powodzi jaka miała miejsce w miesiącach maj ? czerwiec w 2010 r. w powiecie częstochowskim"


Załączniki: Rozmiar:
129.093 KB
83.953 KB
81.283 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2015-02-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-02-10
Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-19 10:02

rejestr zmian publikacji »

29.

PZD.ZPU.3.2015 - Sprzedaż kotła grzewczego S6WC-24


Załączniki: Rozmiar:
74.217 KB
3.593 MB
3.363 MB
3.358 MB
49.999 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2015-02-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-02-10
Data ostatniej aktualizacji: 2015-05-22 11:20

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Rok 2020
 Rok 2019
 Rok 2018
 Rok 2017
 Rok 2016
 Rok 2015
 Rok 2014
 Rok 2013
 Rok 2012
 Rok 2011
 Rok 2010
wersja do druku drukuj