logo bip.gov.pl

 Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie

  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne / Zakończone przetargi - wyniki / Rok 2015
1.

Odbudowa drogi powiatowej nr 1015 S odc. Dąbrowno - Lgota Gawronna w km 0+000 - 1+906, gmina Lelów - etap IIPodmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2015-11-04
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-11-04
Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-04 11:45

rejestr zmian publikacji »

2.

Odbudowa drogi powiatowej nr 1084S od m. Soborzyce do m. Łabędź w km 4+390 - 7+115, gmina Dąbrowa Zielona i Koniecpol - etap II.Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2015-11-04
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-11-04
Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-04 11:43

rejestr zmian publikacji »

3.

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich administrowanych i utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie w sezonie zimowy 2015/2016Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2015-10-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-10-27
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-29 12:20

rejestr zmian publikacji »

4.

PZD.3450.22.2015 - Dostawa piasku do zwalczania śliskości na drogach powiatowych i wojewódzkich dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie w sezonie zimowym 2015/2016


Załączniki: Rozmiar:
115.584 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2015-10-14
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-10-14
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-14 11:29

rejestr zmian publikacji »

5.

PZD.3450.23.2015 - Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1104S m. Biała Wielka w km 1+996, gmina Lelów


Załączniki: Rozmiar:
86.177 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2015-10-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-10-08
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-08 11:52

rejestr zmian publikacji »

6.

PZD.3450.21.2015 - Dostawa soli drogowej DR do zwalczania śliskości na drogach powiatowych i wojewódzkich dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie w sezonie zimowym 2015/2016


Załączniki: Rozmiar:
93.700 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2015-10-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-10-06
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-06 14:23

rejestr zmian publikacji »

7.

PZD.3450.19.2015 - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (drogi powiatowej 1086S) odc. Borowce-Ludwinów na dł. 2,05 km, gmina Dąbrowa Zielona i gm. Koniecpol


Załączniki: Rozmiar:
88.184 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2015-09-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-09-11
Data ostatniej aktualizacji: 2015-09-11 10:19

rejestr zmian publikacji »

8.

PZD.3450.18.2015 - Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1103S m. Wąsosz w km 5+540, gmina Koniecpol


Załączniki: Rozmiar:
106.089 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2015-08-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-08-24
Data ostatniej aktualizacji: 2015-08-24 11:06

rejestr zmian publikacji »

9.

PZD.3450.17.2015 - Odbudowa przepustu drogowego przy DP nr 1023S m. Rudnik Wielki w km 3+480-3+580, gmina Kamienica Polska


Załączniki: Rozmiar:
85.475 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2015-08-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-08-24
Data ostatniej aktualizacji: 2015-08-24 11:03

rejestr zmian publikacji »

10.

PZD.3450.16.2015 - Odbudowa drogi powiatowej nr 1007S m. Siedlec w km 5+200 ÷5+567,5, gmina Mstów-II etap


Załączniki: Rozmiar:
106.813 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2015-08-12
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-08-12
Data ostatniej aktualizacji: 2015-08-12 11:27

rejestr zmian publikacji »

11.

PZD.3450.15.2015 - Odbudowa drogi powiatowej Nr 1015 S odc. Dąbrowno - Lgota Gawronna w km 0+000 - 1+906, gmina Lelów - I etap


Załączniki: Rozmiar:
109.348 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2015-08-12
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-08-12
Data ostatniej aktualizacji: 2015-08-12 11:24

rejestr zmian publikacji »

12.

PZD.3450.13.2015 - Remont jezdni i poboczy DP 1023 S w m. Rudnik Wielki, Etap I w km 4+400 - 5+390 i Etap II w km 5+390 - 5+750, gm. Kamienica Polska


Załączniki: Rozmiar:
109.743 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2015-07-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-07-16
Data ostatniej aktualizacji: 2015-07-16 14:19

rejestr zmian publikacji »

13.

PZD.3450.8.2015 - Dostawa w formie leasingu 1 szt. fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z dodatkowym osprzętem dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie z opcją wykupu


Załączniki: Rozmiar:
84.331 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2015-07-15
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-07-15
Data ostatniej aktualizacji: 2015-07-15 10:14

rejestr zmian publikacji »

14.

PZD.3450.12.2015 - Przebudowa dróg powiatowych nr 1021 S i 1051 S w m. Aleksandria I i II, gmina Konopiska - Etap IPodmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2015-07-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-07-07
Data ostatniej aktualizacji: 2015-07-15 14:48

rejestr zmian publikacji »

15.

PZD.3450.11.2015 - Remont jezdni i poboczy DP 1038 S na odc. Zawada-Małusy Wielkie; Etap I w km 0+020-0+420 i Etap II w km 1+295-1+995, gmina Mstów


Załączniki: Rozmiar:
87.763 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2015-06-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-06-22
Data ostatniej aktualizacji: 2015-06-22 11:29

rejestr zmian publikacji »

16.

PZD.3450.9.2015 - Remont jedni, poboczy i rowów drogi powiatowej nr 1000S w m. Jamno, gmina Mykanów


Załączniki: Rozmiar:
107.445 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2015-06-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-06-22
Data ostatniej aktualizacji: 2015-06-22 11:22

rejestr zmian publikacji »

17.

PZD.3450.10.2015 - Remont jezdni i poboczy DP 1096 S na odc. Celiny - Drochlin - Etap I w km 10+715-11+705 i Etap II w km 10+215-10+715, gmina Lelów


Załączniki: Rozmiar:
111.521 KB
59.579 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2015-06-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-06-22
Data ostatniej aktualizacji: 2015-06-22 11:16

rejestr zmian publikacji »

18.

PZD.3450.7.2015 - Roboty związane z wykonaniem oznakowania poziomego na drogach powiatowych i wojewódzkich będących w utrzymaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie w 2015 roku


Załączniki: Rozmiar:
103.571 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2015-06-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-06-19
Data ostatniej aktualizacji: 2015-06-19 09:15

rejestr zmian publikacji »

19.

PZD.3450.6.2015 - Odbudowa drogi powiatowej Nr 1084 S w m. Soborzyce w km 2+590-4+390, Gmina Dąbrowa Zielona-etap I


Załączniki: Rozmiar:
86.015 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2015-04-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-04-28
Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-28 13:41

rejestr zmian publikacji »

20.

PZD.3450.5.2015 - Bieżące utrzymanie jezdni, chodników, pobocza i urządzeń odwadniających dróg powiatowych oraz dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Częstochowskiego


Załączniki: Rozmiar:
62.245 KB
84.063 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2015-04-15
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-04-15
Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-15 14:06

rejestr zmian publikacji »

21.

PZD.3450.4.2015 - Odbudowa drogi powiatowej Nr 1024 S odc. Kłomnice - Rzerzęczyce w km 0+180-1+670, gmina Kłomnice-I etap


Załączniki: Rozmiar:
99.047 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2015-03-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-03-26
Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-26 13:58

rejestr zmian publikacji »

22.

PZD.3450.2.2015 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1045 S na odcinku Olsztyn-Turów, Gmina Olsztyn


Załączniki: Rozmiar:
86.597 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2015-03-12
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-03-12
Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-12 10:44

rejestr zmian publikacji »

23.

PZD.3450.3.2015 - Sukcesywne wykonywanie i dostawa znaków drogowych pionowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz tablic informacyjnych na drogi powiatowe i wojewódzkie dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie w 2015 roku


Załączniki: Rozmiar:
82.190 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2015-03-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-03-10
Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-10 14:20

rejestr zmian publikacji »

24.

Edytuj Usuń PZD.3450.1.2015 - Sukcesywna dostawa w formie bezgotówkowej paliw ciekłych: benzyny bezołowiowej i oleju napędowego dla ODM nr 1, 2 i 3 podlegających PZD w Częstochowie w 2015 rokuPodmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2015-01-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-01-29
Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-03 14:09

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Rok 2020
 Rok 2019
 Rok 2018
 Rok 2017
 Rok 2016
 Rok 2015
 Rok 2014
 Rok 2013
 Rok 2012
 Rok 2011
 Rok 2010
 Rok 2009
 Rok 2008
 Rok 2007
 Rok 2006
 Rok 2005
 Rok 2004
 Rok 2003
wersja do druku drukuj