logo bip.gov.pl

 Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie

  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne / ZPU - Zamówienia poza ustawą Pzp / Rok 2016
1.

PZD.ZPU.40.2016 Zakup wraz z transportem mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno na Obwody Drogowe Nr 1 w Rudnikach, Nr 2 w Koniecpolu i Nr 3 w Poczesnej.


Załączniki: Rozmiar:
1.786 MB
59.500 KB
79.000 KB
454.573 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2016-12-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-12-07
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-15 10:15

rejestr zmian publikacji »

2.

PZD.ZPU.39.2016 Wymiana barieroporęczy, barier energochłonnych, prostowanie istniejących barier energochłonnych na drogach wojewódzkich i powiatowych będących w utrzymaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie.Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2016-11-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-11-16
Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-23 11:21

rejestr zmian publikacji »

3.

PZD.ZPU.36.2016 ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH

W związku z zapytaniami do Zaproszenia Zamawiajacy dokonał korekty i przedłużył termin składania ofert do 25.11.2016rPodmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2016-11-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-11-10
Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-25 12:33

rejestr zmian publikacji »

4.

PZD.ZPU.38.2016 Zakup wraz z transportem mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno na Obwody Drogowe Nr 1 w Rudnikach, Nr 2 w Koniecpolu i Nr 3 w Poczesnej.


Załączniki: Rozmiar:
1.766 MB
59.000 KB
78.500 KB
671.377 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2016-11-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-11-09
Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-21 09:07

rejestr zmian publikacji »

5.

PZD.ZPU.35.2016 Wycinka drzew bez i z frezowaniem pnia, usunięcie obumarłych gałęzi z utrzymaniem formowanego kształtu korony drzewa, sprzedaż drewna oraz uprzątnięcie terenu w pasie drogowym dróg powiatowych i wojewódzkich administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie.Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2016-10-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-10-20
Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-03 12:34

rejestr zmian publikacji »

6.

PZD.ZPU.34.2016 Przebudowa drogi powiatowej 1043 S - polegająca na przebudowie części drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego (chodnika) na odcinku 126,00m od końca istniejącego chodnika do Cmentarza Miejsce Straceń - ul. Mstowska m. OlsztynPodmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2016-10-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-10-07
Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-24 12:38

rejestr zmian publikacji »

7.

PZD.ZPU.33.2016 Sukcesywna dostawa konserw mięsnych i rybnych, pasztetów oraz przetworów mięsnych w słoikach dla pracowników obwodów drogowych Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie.


Załączniki: Rozmiar:
73.500 KB
31.000 KB
76.500 KB
569.667 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2016-10-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-10-07
Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-20 08:48

rejestr zmian publikacji »

8.

PZD.ZPU.32.2016 Wymiana barier energochłonnych, prostowanie istniejących barier energochłonnych oraz montaż barieroporęczy na drogach wojewódzkich i powiatowych będących w utrzymaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie.Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2016-10-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-10-07
Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-17 14:29

rejestr zmian publikacji »

9.

PZD.ZPU.30.2016 Przebudowa drogi powiatowej 1043 S - polegająca na przebudowie części drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego (chodnika) na odcinku 123,00m od końca istniejącego chodnika do Cmentarza Miejsce Straceń - ul. Mstowska m. OlsztynPodmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2016-09-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-09-21
Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-21 14:53

rejestr zmian publikacji »

10.

PZD.ZPU.29.2016 Nasadzenie drzew na terenie dróg powiatowych

W związku z omyłką w zaproszeniu Zamawiajacy usunął błąd i przedłużył termin składania ofert do 06.09.2016r


Załączniki: Rozmiar:
2.589 MB
58.500 KB
82.500 KB
36.000 KB
619.957 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2016-08-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-08-26
Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-14 10:13

rejestr zmian publikacji »

11.

PZD.ZPU.28.2016 Opracowanie projektu technicznego na wykonanie korekty skrzyżowania drogi powiatowej nr 1096S i 1098S w miejscowości Podlesie wraz z organizacją ruchu.


Załączniki: Rozmiar:
3.480 MB
57.500 KB
103.000 KB
36.000 KB
367.904 KB
501.271 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2016-07-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-07-27
Data ostatniej aktualizacji: 2016-08-10 14:53

rejestr zmian publikacji »

12.

PZD.ZPU.26.2016 Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie budynku garażowo-magazynowego na terenie Obwodu Drogowo-Mostowego nr 1 w Rudnikach

adres inwestycji:

Obwód Drogowo-Mostowy Nr 1 w Rudnikach

ul. Dworcowa 26

42-240 RudnikiPodmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2016-06-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-06-24
Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-01 11:59

rejestr zmian publikacji »

13.

PZD.ZPU.27.2016 Opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn. Przebudowa drogi powiatowej 1072S Kuźnica - Wólka Prusicka - do drogi 483 m. Stary Broniszew w km 3+400 - 4+630, gm. MykanówPodmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2016-06-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-06-22
Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-01 13:19

rejestr zmian publikacji »

14.

PZD.ZPU.25.2016 Wykonanie konserwacji i naprawy instalacji elektrycznej w słupach energetycznych oraz rozdzielni na terenie ODM 3 w PoczesnejPodmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2016-06-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-06-21
Data ostatniej aktualizacji: 2016-06-30 10:11

rejestr zmian publikacji »

15.

PZD.ZPU.24.2016 Opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej 1072S Kuźnica - Wólka Prusicka - do drogi 483 m. Stary Broniszew w km 3+400 - 4+630, gm. Mykanów"Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2016-06-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-06-09
Data ostatniej aktualizacji: 2016-06-20 12:45

rejestr zmian publikacji »

16.

PZD.ZPU.23.2016 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy mostu na most klasy A przez rzekę Zwleczę leżący w ciągu DP 1092S w m. Rudniki Kolonia w km 3+332, gmina Koniecpol


Załączniki: Rozmiar:
4.304 MB
51.000 KB
96.500 KB
560.414 KB
619.197 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2016-06-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-06-09
Data ostatniej aktualizacji: 2016-06-22 14:28

rejestr zmian publikacji »

17.

PZD.ZPU.22.2016 Realizacja zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu pn. (Projekt NR I-15-1157-04. Projekt zmiany stałej organizacji ruchu na sieci dróg wojewódzkich. Poz. 04 DW793 w m. Przyrów) projekt wyznaczenia przejścia dla pieszych w rejonie rynku.Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2016-06-02
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-06-02
Data ostatniej aktualizacji: 2016-06-22 14:26

rejestr zmian publikacji »

18.

PZD.ZPU.21.2016 Remont pobocza drogi powiatowej nr 1028 S w m. Wancerzów w km 0+690 - 1+250 gmina Mstów.Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2016-05-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-05-20
Data ostatniej aktualizacji: 2016-06-15 12:14

rejestr zmian publikacji »

19.

PZD.ZPU.20.2016 Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1077S odc. Cegielnia - Kuchary dł. 1050mb w m. Cegielnia i 1850mb w m. Kuchary gmina Mstów


Załączniki: Rozmiar:
4.502 MB
56.500 KB
36.000 KB
1.116 MB
100.500 KB
723.071 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2016-05-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-05-17
Data ostatniej aktualizacji: 2016-06-01 11:20

rejestr zmian publikacji »

20.

PZD.ZPU.19.2016 Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1040S w m. Kobyłczyce gmina Mstów na dł. 2000mb


Załączniki: Rozmiar:
4.304 MB
56.000 KB
36.000 KB
1.711 MB
100.500 KB
709.406 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2016-05-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-05-17
Data ostatniej aktualizacji: 2016-06-01 11:20

rejestr zmian publikacji »

21.

PZD.ZPU.18.2016 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy mostu na most klasy A przez kanał Michałów leżący w ciągu DP 1107S w m. Koniecpol w km 1+087, gmina Koniecpol.


Załączniki: Rozmiar:
4.154 MB
51.000 KB
95.500 KB
1.662 MB
653.607 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2016-05-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-05-13
Data ostatniej aktualizacji: 2016-06-01 11:19

rejestr zmian publikacji »

22.

PZD.ZPU.17.2016 Nadzór Inwestorski dla zadania pn. Budowa budynku gospodarczego dla Obwodu Drogowo Mostowego nr 2 w Koniecpolu przy ul. Słowackiego

dokumentacja do zapytania dostępna na stronie

http://www.pzdczestochowa.4bip.pl   w zakładce przetargi 2016 pod nazwą:
 

PZD.3450.10.2016 Budowa budynku gospodarczego dla Obwodu Drogowo Mostowego nr 2 w Koniecpolu przy ul. SłowackiegoPodmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2016-05-12
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-05-12
Data ostatniej aktualizacji: 2016-05-23 15:05

rejestr zmian publikacji »

23.

PZD.ZPU.16.2016 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy mostu na most klasy A leżący w ciągu DP 1000 S w m. Jamno w km 4+230, gmina Mykanów


Załączniki: Rozmiar:
4.201 MB
51.000 KB
95.000 KB
435.171 KB
752.014 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2016-05-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-05-05
Data ostatniej aktualizacji: 2016-05-23 15:05

rejestr zmian publikacji »

24.

PZD.ZPU.15.2016 Sprzedaż ciągnika rolniczego URSUS C368


Załączniki: Rozmiar:
773.441 KB
57.500 KB
2.156 MB
2.110 MB
52.199 KB
49.242 KB
45.375 KB
364.898 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2016-04-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-04-28
Data ostatniej aktualizacji: 2016-05-11 10:42

rejestr zmian publikacji »

25.

PZD.ZPU.14.2016 Ręczne i mechaniczne pozimowe zamiatanie jezdni dróg wojewódzkich i powiatowych oraz chodników w ciągach dróg wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie


Załączniki: Rozmiar:
7.275 MB
58.000 KB
61.500 KB
323.500 KB
289.000 KB
36.000 KB
35.500 KB
430.463 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2016-04-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-04-11
Data ostatniej aktualizacji: 2016-04-20 10:11

rejestr zmian publikacji »

26.

PZD.ZPU.13.2016 Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1042S w m. Kusięta na dł. ok. 2500mb


Załączniki: Rozmiar:
4.306 MB
56.000 KB
100.500 KB
36.000 KB
225.417 KB
553.927 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2016-04-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-04-07
Data ostatniej aktualizacji: 2016-04-19 14:54

rejestr zmian publikacji »

27.

PZD.ZPU.12.2016 Opracowanie uproszczonego projektu przebudowy drogi powiatowej 1043 S polegającego na przebudowie części drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego (chodnika) na odcinku ok. 160m od końca istniejącego chodnika do Cmentarza Miejsce Straceń ul. Mstowska m. Olsztyn.


Załączniki: Rozmiar:
3.411 MB
58.000 KB
68.500 KB
100.000 KB
36.000 KB
1.466 MB
557.222 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2016-04-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-04-06
Data ostatniej aktualizacji: 2016-04-19 14:52

rejestr zmian publikacji »

28.

PZD.ZPU.11.2016 Wymiana oraz prostowanie barier energochłonnych na drogach wojewódzkich i powiatowych będących w utrzymaniu Powiatowego Zarządu Dróg w CzęstochowiePodmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2016-03-31
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-03-31
Data ostatniej aktualizacji: 2016-04-13 09:40

rejestr zmian publikacji »

29.

PZD.ZPU.10.2016 Ręczne i mechaniczne pozimowe zamiatanie jezdni dróg wojewódzkich i powiatowych oraz chodników w ciągach dróg wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w CzęstochowiePodmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2016-03-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-03-30
Data ostatniej aktualizacji: 2016-04-08 08:47

rejestr zmian publikacji »

30.

Obsługa laboratoryjna majątku drogowego na drogach powiatowych i wojewódzkich administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie


Załączniki: Rozmiar:
6.622 MB
241.792 KB
152.685 KB
123.406 KB
48.153 KB
604.786 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2016-02-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-02-25
Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-10 08:51

rejestr zmian publikacji »

31.

Zadanie 1. Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1055 S w miejscowości Wąsosz, gmina Konopiska. Zadanie 2. Remont mostu (rzeka Stradomka) w ciągu drogi powiatowej nr 1078 S w km 4+300 w miejscowości Cisie, gmina Blachownia.

Dokumentacja fotograficzna udostępniona pod linkami:

http://czestochowa.powiat.pl/pzd/data/1_DP1055S_Wasosz_dokumentacja_fotograficzna.zip

http://czestochowa.powiat.pl/pzd/data/1_DP1078S_CISIE_dokumentacja_fotograficzna.zip

 Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2016-02-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-02-17
Data ostatniej aktualizacji: 2016-02-29 08:46

rejestr zmian publikacji »

32.

Wycinka drzew bez i z frezowaniem pnia, usunięcie obumarłych gałęzi z utrzymaniem formowanego kształtu korony drzewa, sprzedaż drewna oraz uprzątnięcie terenu w pasie drogowym dróg powiatowych i wojewódzkich administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie


Załączniki: Rozmiar:
282.439 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Roman Pakuła
Osoba, która wprowadziła dane: Roman Pakuła
Data wytworzenia informacji: 2016-01-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-01-29
Data ostatniej aktualizacji: 2016-02-09 11:47

rejestr zmian publikacji »

33.

Udrożnienie rowu melioracyjnego o nazwie Rów od Pacierzowa znajdującego się na działce ewid. nr 442, obręb Konary, na odcinku od przepustu pod drogą powiatową 1029 S w m. Pacierzów do cieku Bystra, na długości ok. 3020 mb.


Załączniki: Rozmiar:
484.854 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Roman Pakuła
Osoba, która wprowadziła dane: Roman Pakuła
Data wytworzenia informacji: 2016-01-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-01-26
Data ostatniej aktualizacji: 2016-02-05 14:21

rejestr zmian publikacji »

34.

Sukcesywna dostawa ubrań roboczych i ochronnych, rękawic roboczych, środków ochrony indywidualnej dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie w 2016 roku


Załączniki: Rozmiar:
340.817 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Roman Pakuła
Osoba, która wprowadziła dane: Roman Pakuła
Data wytworzenia informacji: 2016-01-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-01-22
Data ostatniej aktualizacji: 2016-02-01 13:44

rejestr zmian publikacji »

35.

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, komponentów i akcesoriów komputerowych dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie w 2016 roku


Załączniki: Rozmiar:
41.483 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Roman Pakuła
Osoba, która wprowadziła dane: Roman Pakuła
Data wytworzenia informacji: 2016-01-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-01-20
Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-29 14:01

rejestr zmian publikacji »

36.

Sukcesywaą dostawa papieru kserograficznego, materiałów biurowych oraz papierniczych dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie w 2016 roku


Załączniki: Rozmiar:
33.519 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Roman Pakuła
Osoba, która wprowadziła dane: Roman Pakuła
Data wytworzenia informacji: 2016-01-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-01-20
Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-29 14:00

rejestr zmian publikacji »

37.

Wycinka drzew bez i z frezowaniem pnia, usunięcie obumarłych gałęzi z utrzymaniem formowanego kształtu korony drzewa, sprzedaż drewna oraz uprzątnięcie terenu w pasie drogowym dróg powiatowych i wojewódzkich administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w CzęstochowiePodmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Roman Pakuła
Osoba, która wprowadziła dane: Roman Pakuła
Data wytworzenia informacji: 2016-01-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-01-20
Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-28 14:45

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Rok 2020
 Rok 2019
 Rok 2018
 Rok 2017
 Rok 2016
 Rok 2015
 Rok 2014
 Rok 2013
 Rok 2012
 Rok 2011
 Rok 2010
wersja do druku drukuj