logo bip.gov.pl

 Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie

  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne / Ogłoszenia przetargów / Rok 2017
1.

PZD.3450.40.2017 Remont drogi powiatowej nr 1089 S w m. Oblasy w km 0+910 - 2+550, gmina Koniecpol.

UWAGA: W związku z błędem literowym w dacie składania wniosków, Zamawiający informuje, że składanie ofert i wadium ma być do dnia 14.11.2017r., godziny pozostają bez zmian.Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2017-10-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-10-30
Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-15 11:23

rejestr zmian publikacji »

2.

PZD.3450.39.2017 Remont drogi powiatowej Nr 1084 S odc. Raczkowice - Soborzyce w km 0+300 - 2+590, gmina Dąbrowa Zielona.Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2017-10-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-10-30
Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-15 11:20

rejestr zmian publikacji »

3.

PZD.3450.34.2017 Przebudowa drogi powiatowej nr 1008 S odc. Kocin Stary - Kocin Nowy - etap I w km 1+181 ÷ 1+905 i 2+270 ÷ 2+950, gm. Mykanów.Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2017-09-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-09-07
Data ostatniej aktualizacji: 2017-09-26 08:18

rejestr zmian publikacji »

4.

PZD.3450.37.2017. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich administrowanych i utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie w sezonie zimowym 2017/2018 na terenie Obwodu Drogowego Nr 3 w Poczesnej.Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2017-09-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-09-06
Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-17 15:01

rejestr zmian publikacji »

5.

PZD.3450.36.2017. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich administrowanych i utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie w sezonie zimowym 2017/2018 na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Koniecpolu i punktu w m. Julianka podległego pod Obwód Drogowy Nr 2 w Koniecpolu.Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2017-09-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-09-06
Data ostatniej aktualizacji: 2017-09-20 11:39

rejestr zmian publikacji »

6.

PZD.3450.35.2017. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich administrowanych i utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie w sezonie zimowym 2017/2018 na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Rudnikach.Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2017-09-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-09-06
Data ostatniej aktualizacji: 2017-09-20 11:37

rejestr zmian publikacji »

7.

PZD.3450.33.2017 Dostawa piasku do zwalczania śliskości na drogach powiatowych i wojewódzkich dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie w sezonie zimowym 2017/2018

UWAGA: W związku z błędem literowym Zamawiający ponownie zamieszcza informację z otwarcia ofert.


Załączniki: Rozmiar:
98.007 KB
71.000 KB
35.500 KB
35.000 KB
38.000 KB
37.500 KB
38.000 KB
73.500 KB
37.500 KB
240.000 KB
369.187 KB
367.968 KB
1.341 MB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2017-08-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-08-21
Data ostatniej aktualizacji: 2017-09-05 12:25

rejestr zmian publikacji »

8.

PZD.3450.32.2017 Dostawa soli drogowej DR do zwalczania śliskości na drogach powiatowych i wojewódzkich dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie w sezonie zimowym 2017/2018Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2017-08-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-08-21
Data ostatniej aktualizacji: 2017-09-05 12:17

rejestr zmian publikacji »

9.

Remont drogi powiatowej Nr 1089 S na odc. Oblasy - Kuźnica Grodziska w km 0+000 - 4+000, gmina Koniecpol. Etap I: Remont drogi powiatowej Nr 1089 S na odc. Oblasy - Kuźnica Grodziska w km 2+550 - 3+910, gmina KoniecpolPodmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2017-08-14
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-08-14
Data ostatniej aktualizacji: 2017-09-04 14:46

rejestr zmian publikacji »

10.

PZD.3450.29.2017 Remont drogi powiatowej nr 1028 S w m. Wancerzów, gmina Mstów.Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2017-08-01
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-08-01
Data ostatniej aktualizacji: 2017-08-28 09:27

rejestr zmian publikacji »

11.

PZD.3450.30.2017 Roboty związane z wykonaniem oznakowania poziomego na drogach powiatowych i wojewódzkich będących w utrzymaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie w 2017 rokuPodmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2017-07-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-07-28
Data ostatniej aktualizacji: 2017-08-01 10:17

rejestr zmian publikacji »

12.

PZD.3450.28.2017 Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1040S w m. Kobyłczyce gmina Mstów - etap I

UWAGA! Zmiana terminu składania ofert w związku z uzupełnieniem postępowania przetargowego o dokumentację projektową!Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2017-07-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-07-17
Data ostatniej aktualizacji: 2017-08-07 09:56

rejestr zmian publikacji »

13.

PZD.3450.27.2017 Remont drogi powiatowej Nr 1087S na odc. Nowa Wieś - Dąbrowa Zielona, gmina Dąbrowa Zielona.Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2017-07-14
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-07-14
Data ostatniej aktualizacji: 2017-07-31 11:42

rejestr zmian publikacji »

14.

PZD.3450.26.2017 Roboty związane z wykonaniem oznakowania poziomego na drogach powiatowych i wojewódzkich będących w utrzymaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie w 2017 rokuPodmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2017-07-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-07-06
Data ostatniej aktualizacji: 2017-07-26 11:28

rejestr zmian publikacji »

15.

PZD.3450.25.2017 Przebudowa dróg powiatowych nr 1021S i 1051S w m. Aleksandria gm. Konopiska etap I (DP 1051S) - wykonanie odcinka ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem w m. Aleksandria, ul. Gościnna gmina Konopiska.Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2017-06-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-06-28
Data ostatniej aktualizacji: 2017-07-31 11:43

rejestr zmian publikacji »

16.

PZD.3450.24.2017 Remont drogi powiatowej Nr 1023 S w m. Kamienica Polska, gmina Kamienica PolskaPodmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2017-06-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-06-21
Data ostatniej aktualizacji: 2017-07-27 13:32

rejestr zmian publikacji »

17.

PZD.3450.23.2017 Remont drogi powiatowej Nr 1087S na odc. Nowa Wieś - Dąbrowa Zielona, gmina Dąbrowa Zielona.Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2017-06-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-06-19
Data ostatniej aktualizacji: 2017-07-13 07:27

rejestr zmian publikacji »

18.

PZD.3450.22.2017 Remont drogi powiatowej Nr 1115 S na odc. Nakło - Zawada, gmina Lelów

Zamawiajacy informuje: termin składania ofert zgodnie z SIWZ

i Ogłoszeniem o zamówieniu2017-07-03, godzina: 09:00.Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2017-06-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-06-16
Data ostatniej aktualizacji: 2017-07-27 13:31

rejestr zmian publikacji »

19.

PZD.3450.21.2017 Remont drogi powiatowej Nr 1047 S w m. Blachownia ul. Piastów, gmina BlachowniaPodmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2017-06-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-06-13
Data ostatniej aktualizacji: 2017-07-27 13:31

rejestr zmian publikacji »

20.

PZD.3450.20.2017 Remont drogi powiatowej Nr 1050S w m. Walaszczyki,gmina KonopiskaPodmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2017-06-12
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-06-12
Data ostatniej aktualizacji: 2017-07-27 13:30

rejestr zmian publikacji »

21.

PZD.3450.18.2017 Przebudowa dróg powiatowych nr 1021S i 1051S w m. Aleksandria gm. Konopiska etap I (DP 1051S)- wykonanie odcinka ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem w m. Aleksandria, ul. Gościnna gmina Konopiska.Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2017-06-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-06-09
Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-27 09:41

rejestr zmian publikacji »

22.

PZD.3450.19.2017 Przebudowa drogi powiatowej 1024 S odc. Krasice - Mokrzesz dł. 1,49 km, gm. MstówPodmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2017-06-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-06-08
Data ostatniej aktualizacji: 2017-07-27 13:28

rejestr zmian publikacji »

23.

PZD.3450.16.2017 Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1040S w m. Kobyłczyce gmina Mstów - etap I.Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2017-06-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-06-06
Data ostatniej aktualizacji: 2017-07-12 14:45

rejestr zmian publikacji »

24.

PZD.3450.17.2017 Przebudowa mostu w ciągu DP 1092 S w m. Rudniki Kolonia, gmina Koniecpol

PROJEKTY BUDOWLANY, WYKONAWCZY ORAZ TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU ZAMIESZCZONO POD LINKIEM

http://czestochowa.powiat.pl/pzd/data/PB.zip

 Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2017-05-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-05-30
Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-23 10:21

rejestr zmian publikacji »

25.

PZD.3450.15.2017 Remont drogi powiatowej nr 1028 S w m. Rzeki Wielkie etap II w km 8+980 - 9+780, gmina Kłomnice

W ZWIĄZKU Z MODYFIKACJĄ TREŚCI SIWZ ZAMAWIAJĄCY WYDŁUŻYŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT DO 12.06.2017r.Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2017-05-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-05-24
Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-26 11:06

rejestr zmian publikacji »

26.

PZD.3450.14.2017 Remont drogi powiatowej nr 1006 S w m. Wikłów w km 0 + 000 - 0 + 650 gmina KruszynaPodmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2017-05-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-05-17
Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-08 12:04

rejestr zmian publikacji »

27.

PZD.3450.13.2017 - Remont drogi powiatowej nr 1040 S na odc. Małusy Wielkie - Małusy Małe w km 6 + 210 - 7 + 200 gmina Mstów.Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2017-05-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-05-16
Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-06 12:40

rejestr zmian publikacji »

28.

PZD.3450.12.2017 Remont drogi powiatowej nr 1084 S na odc. Łysiny - Stanisławice w km 9+070 - 10+730, gmina Koniecpol

Zamawiajacy informuje: termin realizacji zadania

zgodnie z SIWZ - do 28.07.2017 r.Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2017-05-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-05-05
Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-31 11:39

rejestr zmian publikacji »

29.

PZD.3450.11.2017 Remont drogi powiatowej nr 1054 S na odc. Sobuczyna - Młynek, Etap II w km 2+670 - 3+220, gmina Poczesna

Zamawiajacy informuje: termin realizacji zadania

zgodnie z SIWZ - do 31.07.2017 r.

 Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2017-05-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-05-05
Data ostatniej aktualizacji: 2017-07-26 10:15

rejestr zmian publikacji »

30.

PZD.3450.10.2017 Remont drogi powiatowej Nr 1039S na odc. Żuraw - Zalesice, Etap II w km 7+920 - 8+710, gmina Janów

UWAGA:

W związku z błędnie podanym przez Zamawiającego kilometrażem w tytule zadania oraz załącznikach, należy do przetargu wypełnić załączniki zamieszczone po zmianach.

Zamawiajacy informuje: termin realizacji zadania zgodnie z SIWZ - do 17.07.2017 r.


Załączniki: Rozmiar:
244.521 KB
271.000 KB
58.500 KB
35.500 KB
35.000 KB
38.000 KB
38.000 KB
37.500 KB
37.500 KB
124.000 KB
30.000 KB
2.677 MB
523.983 KB
118.680 KB
271.000 KB
58.500 KB
35.500 KB
35.000 KB
38.000 KB
38.000 KB
37.500 KB
37.500 KB
124.000 KB
703.325 KB
805.647 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2017-05-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-05-05
Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-30 07:23

rejestr zmian publikacji »

31.

PZD.3450.9.2017 Remont pobocza w ciągu dróg powiatowych nr 1022S i 1052S w m. Hutki gm. Konopiska.Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2017-04-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-04-27
Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-01 09:36

rejestr zmian publikacji »

32.

PZD.3450.8.2017 Dostawa w formie leasingu 1 szt. fabrycznie nowego ciągnika rolniczego (wersja drogowa) wraz z dodatkowym osprzętem dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie z opcją wykupu.

W związku ze zmianą treści SIWZ Zamawiający  wydłuża termin składania ofert do 14.04.2017.Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2017-03-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-03-28
Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-16 08:48

rejestr zmian publikacji »

33.

PZD.3450.4.2017 Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę dróg powiatowych na ciągu Rybna - DW 483 - Mykanów - DK-1 (węzeł A-1) - Rudniki - DK-91 - Wancerzów - DW 786". DP 1025 S odcinek Kokawa (ul. Słowackiego) - Mykanów (ul. Słoneczna).

UWAGA:

Projekty branżowe (elektryczny i Stałej Organizacji Ruchu) należy analizować zgodnie z kilometrażem części drogowej.


Załączniki: Rozmiar:
272.945 KB
765.000 KB
58.000 KB
36.000 KB
35.500 KB
38.000 KB
40.500 KB
38.000 KB
38.500 KB
127.000 KB
6.291 MB
5.470 MB
1.562 MB
8.051 MB
138.654 KB
6.517 MB
6.642 MB
2.772 MB
2.840 MB
110.292 KB
248.014 KB
1.133 MB
614.818 KB
742.966 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2017-03-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-03-03
Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-28 11:07

rejestr zmian publikacji »

34.

PZD.3450.5.2017 Bieżące utrzymanie jezdni, chodników, pobocza i urządzeń odwadniających dróg powiatowych oraz dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Częstochowskiego.


Załączniki: Rozmiar:
273.265 KB
303.000 KB
80.000 KB
32.500 KB
32.500 KB
32.000 KB
76.500 KB
35.500 KB
35.000 KB
27.000 KB
39.500 KB
37.000 KB
38.000 KB
40.500 KB
101.000 KB
99.500 KB
100.500 KB
110.000 KB
10.500 KB
108.285 KB
224.932 KB
189.474 KB
8.624 MB
84.688 KB
1.993 MB
739.258 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2017-03-01
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-03-01
Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-24 08:41

rejestr zmian publikacji »

35.

PZD.3450.7.2017 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1104 S odc. Lelów - Biała Wielka w km 0+000 - 3+197, gmina Lelów. Etap I: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1104 S odc. Lelów - Biała Wielka w km 0+000 - 0+480 i 1+960 - 2+300.

Uwaga: dokumentacja zawiera odmienny kilometraż oraz nazewnictwo niż SIWZ z załącznikami . 

Do obliczeń kosztów należy stosować kilometraż z SIWZ i przedmiarów robót

W związku z błędem dotyczącym wadium Zamawiający zamieścił sprostowanie oraz poprawny Formularz ofertowy.

Zamawiający wydłuża termin składania ofert do 21.03.2017.Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2017-03-01
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-03-01
Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-28 11:10

rejestr zmian publikacji »

36.

PZD.3450.6.2017 Odbudowa drogi powiatowej Nr 1082 S odc. Radoszewnica - Okołowice - Koniecpol ul. Słowackiego w km 8+620 - 9+609 i 2+820 - 5+770, gmina Koniecpol. Etap III: Odbudowa drogi powiatowej Nr 1082 S w m. Koniecpol, ul. Słowackiego w km 8+620 - 9+609, gmina Koniecpol wraz z remontem nawierzchni drogi powiatowej 1082S Radoszewnica - Koniecpol w km 5 + 770 - 6 + 720 oraz remontem poboczy drogi powiatowej 1082S Radoszewnica - Koniecpol w km 6 + 720 - 8 + 620.

Uwaga: dokumentacja zawiera odmienny kilometraż oraz nazewnictwo niż SIWZ z załącznikami . 

Do obliczeń kosztów należy stosować kilometraż z SIWZ i przedmiarów robót

Zamawiajacy w dniu 27.02.2017r dokonał zmiany w kosztorysie dla robót niekwalifikowanych i wymienił go na prawidłowy.Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2017-02-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-02-24
Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-22 13:16

rejestr zmian publikacji »

37.

PZD.3450.3.2017 Sukcesywne wykonywanie i dostawa znaków drogowych pionowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz tablic informacyjnych na drogi powiatowe i wojewódzkie dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie w 2017 roku

UWAGA:

W związku z omyłką obliczeniowa w specyfikacji cenowej w poz F1, G28 i C19 Zamawiający umieszcza poprawioną wersję tabeli specyfikacji cenowej.Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2017-02-14
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-02-14
Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-08 09:18

rejestr zmian publikacji »

38.

PZD.3450.2.2017 Przebudowa drogi powiatowej 1057S w km 0+050 - 0+880 w m. Wrzosowa gm. Poczesna

PROJEKT BUDOWLANY DOTYCZĄCY CZĘŚCI DROGOWEJ ORAZ PROJEKTY BRANŻOWE POD LINKIEM

http://czestochowa.powiat.pl/pzd/data/wrzosowa_dokumentacja_projektowa.zip

UWAGA:

Projekty branżowe należy analizować zgodnie z kilometrażem części drogowej.

 Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2017-01-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-01-16
Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-10 12:19

rejestr zmian publikacji »

39.

PZD.3450.1.2017 Przebudowa drogi powiatowej nr 1006 S w km 2+000 ÷ 3+410 i nr 1116 S w km 0+000 ÷ 0+112 w m. Lgota Mała, gm. Kruszyna

PROJEKT BUDOWLANY DOTYCZĄCY CZĘŚCI DROGOWEJ POD LINKIEM

http://czestochowa.powiat.pl/pzd/data/Projekt_wykonawczy_droga.zip

 Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2017-01-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-01-13
Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-10 12:16

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Rok 2020
 Rok 2019
 Rok 2018
 Rok 2017
 Rok 2016
 Rok 2015
 Rok 2014
wersja do druku drukuj