logo bip.gov.pl

 Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie

  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne / Zakończone przetargi - wyniki / Rok 2017
1.

PZD.3450.40.2017 Remont drogi powiatowej nr 1089 S w m. Oblasy w km 0+910 - 2+550, gmina Koniecpol


Załączniki: Rozmiar:
211.660 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2017-11-15
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-11-15
Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-15 11:25

rejestr zmian publikacji »

2.

PZD.3450.39.2017 Remont drogi powiatowej nr 1084 S odc. Raczkowice - Soborzyce w km 0+300 - 2+590, gm. Dąbrowa Zielona


Załączniki: Rozmiar:
220.557 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2017-11-15
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-11-15
Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-15 11:26

rejestr zmian publikacji »

3.

PZD.3450.37.2017. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich administrowanych i utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie w sezonie zimowym 2017/2018 na terenie Obwodu Drogowego Nr 3 w Poczesnej.


Załączniki: Rozmiar:
115.367 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2017-09-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-09-20
Data ostatniej aktualizacji: 2017-09-20 11:43

rejestr zmian publikacji »

4.

0 PZD.3450.36.2017. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich administrowanych i utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie w sezonie zimowym 2017/2018 na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Koniecpolu i punktu w m. Julianka podległego pod Obwód Drogowy Nr 2 w Koniecpolu.


Załączniki: Rozmiar:
107.725 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2017-09-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-09-20
Data ostatniej aktualizacji: 2017-09-20 11:39

rejestr zmian publikacji »

5.

PZD.3450.35.2017. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich administrowanych i utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie w sezonie zimowym 2017/2018 na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Rudnikach.


Załączniki: Rozmiar:
101.677 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2017-09-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-09-20
Data ostatniej aktualizacji: 2017-09-20 11:38

rejestr zmian publikacji »

6.

PZD.3450.33.2017 Dostawa piasku do zwalczania śliskości na drogach powiatowych i wojewódzkich dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie w sezonie zimowym 2017/2018


Załączniki: Rozmiar:
1.341 MB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2017-09-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-09-05
Data ostatniej aktualizacji: 2017-09-05 12:26

rejestr zmian publikacji »

7.

PZD.3450.32.2017 Dostawa soli drogowej DR do zwalczania śliskości na drogach powiatowych i wojewódzkich dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie w sezonie zimowym 2017/2018


Załączniki: Rozmiar:
1.198 MB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2017-09-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-09-05
Data ostatniej aktualizacji: 2017-09-05 12:19

rejestr zmian publikacji »

8.

Remont drogi powiatowej Nr 1089 S na odc. Oblasy - Kuźnica Grodziska w km 0+000 - 4+000, gmina Koniecpol. Etap I: Remont drogi powiatowej Nr 1089 S na odc. Oblasy - Kuźnica Grodziska w km 2+550 - 3+910, gmina Koniecpol


Załączniki: Rozmiar:
368.256 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2017-09-04
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-09-04
Data ostatniej aktualizacji: 2017-09-04 14:47

rejestr zmian publikacji »

9.

PZD.3450.29.2017 Remont drogi powiatowej nr 1028 S w m. Wancerzów, gmina Mstów


Załączniki: Rozmiar:
57.277 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2017-08-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-08-18
Data ostatniej aktualizacji: 2017-08-18 12:46

rejestr zmian publikacji »

10.

PZD.3450.30.2017 Roboty związane z wykonaniem oznakowania poziomego na drogach powiatowych i wojewódz-kich będących w utrzymaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie w 2017 roku


Załączniki: Rozmiar:
43.213 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2017-08-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-08-16
Data ostatniej aktualizacji: 2017-08-16 12:46

rejestr zmian publikacji »

11.

PZD.3450.28.2017 Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1040S w m. Kobyłczyce gmina Mstów - etap I


Załączniki: Rozmiar:
68.754 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2017-08-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-08-16
Data ostatniej aktualizacji: 2017-08-16 12:43

rejestr zmian publikacji »

12.

PZD.3450.27.2017 Remont drogi powiatowej Nr 1087S na odc. Nowa Wieś ? Dąbrowa Zielona, gmina Dąbrowa Zielona


Załączniki: Rozmiar:
69.043 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2017-08-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-08-07
Data ostatniej aktualizacji: 2017-08-07 10:52

rejestr zmian publikacji »

13.

PZD.3450.25.2017 Przebudowa dróg powiatowych nr 1021S i 1051S w m. Aleksandria gm. Konopiska etap I (DP 1051S) - wykonanie odcinka ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem w m. Aleksandria, ul. Gościnna gmina Konopiska.


Załączniki: Rozmiar:
773.312 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2017-07-31
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-07-31
Data ostatniej aktualizacji: 2017-07-31 11:47

rejestr zmian publikacji »

14.

PZD.3450.26.2017 Roboty związane z wykonaniem oznakowania poziomego na drogach powiatowych i wojewódzkich będących w utrzymaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie w 2017 roku.


Załączniki: Rozmiar:
438.499 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2017-07-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-07-26
Data ostatniej aktualizacji: 2017-07-26 11:40

rejestr zmian publikacji »

15.

PZD.3450.16.2017 Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1040 S w m. Kobyłczyce gmina Mstów - etap I


Załączniki: Rozmiar:
790.797 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2017-07-12
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-07-12
Data ostatniej aktualizacji: 2017-07-12 14:48

rejestr zmian publikacji »

16.

PZD.3450.24.2017 Remont drogi powiatowej Nr 1023 S w m. Kamienica Polska, gmina Kamienica Polska


Załączniki: Rozmiar:
657.348 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2017-07-12
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-07-12
Data ostatniej aktualizacji: 2017-07-12 14:43

rejestr zmian publikacji »

17.

PZD.3450.23.2017 Remont drogi powiatowej Nr 1087 S na odc. Nowa Wieś - Dąbrowa Zielona, gmina Dąbrowa Zielona


Załączniki: Rozmiar:
827.072 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2017-07-12
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-07-12
Data ostatniej aktualizacji: 2017-07-12 14:42

rejestr zmian publikacji »

18.

PZD.3450.22.2017 Remont drogi powiatowej Nr 1115 S na odc. Nakło - Zawada, gmina Lelów


Załączniki: Rozmiar:
650.143 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2017-07-12
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-07-12
Data ostatniej aktualizacji: 2017-07-12 14:40

rejestr zmian publikacji »

19.

PZD.3450.21.2017 Remont drogi powiatowej Nr 1047 S w m. Blachownia ul. Piastów, gmina Blachownia


Załączniki: Rozmiar:
579.209 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2017-07-12
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-07-12
Data ostatniej aktualizacji: 2017-07-12 14:39

rejestr zmian publikacji »

20.

PZD.3450.20.2017 Remont drogi powiatowej nr 1050 S w m. Walaszczyki, gmina Konopiska


Załączniki: Rozmiar:
699.732 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2017-07-12
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-07-12
Data ostatniej aktualizacji: 2017-07-12 14:37

rejestr zmian publikacji »

21.

PZD.3450.19.2017 Przebudowa drogi powiatowej 1024 S odc. Krasice - Mokrzesz dł. 1,49 km, gm. Mstów


Załączniki: Rozmiar:
765.800 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2017-07-12
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-07-12
Data ostatniej aktualizacji: 2017-07-12 14:36

rejestr zmian publikacji »

22.

PZD.3450.18.2017 Przebudowa dróg powiatowych nr 1021S i 1051S w m. Aleksandria gm. Konopiska etap I (DP 1051S)- wykonanie odcinka ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem w m. Aleksandria, ul. Gościnna gmina Konopiska.


Załączniki: Rozmiar:
711.673 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2017-06-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-06-27
Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-27 09:43

rejestr zmian publikacji »

23.

PZD.3450.17.2017 Przebudowa mostu w ciągu DP 1092 S w m. Rudniki Kolonia, gmina Koniecpol


Załączniki: Rozmiar:
626.092 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2017-06-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-06-27
Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-27 07:58

rejestr zmian publikacji »

24.

PZD.3450.15.2017 Remont drogi powiatowej nr 1028 S w m. Rzeki Wielkie etap II w km 8+980 - 9+780, gmina Kłomnice


Załączniki: Rozmiar:
748.926 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2017-06-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-06-27
Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-27 07:56

rejestr zmian publikacji »

25.

PZD.3450.14.2017 Remont drogi powiatowej nr 1006 S w m. Wikłów w km 0 + 000 - 0 + 650 gmina Kruszyna


Załączniki: Rozmiar:
714.365 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2017-06-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-06-08
Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-08 12:04

rejestr zmian publikacji »

26.

PZD.3450.13.2017 - Remont drogi powiatowej nr 1040 S na odc. Małusy Wielkie - Małusy Małe w km 6 + 210 - 7 + 200 gmina Mstów.


Załączniki: Rozmiar:
763.244 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2017-06-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-06-06
Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-06 12:42

rejestr zmian publikacji »

27.

PZD.3450.9.2017 Remont pobocza w ciągu dróg powiatowych nr 1022S i 1052S w m. Hutki gm. Konopiska.


Załączniki: Rozmiar:
714.982 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2017-06-01
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-06-01
Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-01 09:37

rejestr zmian publikacji »

28.

PZD.3450.12.2017 Remont drogi powiatowej nr 1084 S na odc. Łysiny - Stanisławice w km 9+070 - 10+730, gmina Koniecpol


Załączniki: Rozmiar:
795.281 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2017-05-31
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-05-31
Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-31 11:40

rejestr zmian publikacji »

29.

PZD.3450.11.2017 Remont drogi powiatowej nr 1054 S na odc. Sobuczyna - Młynek, Etap II w km 2+670 - 3+220, gmina Poczesna


Załączniki: Rozmiar:
695.778 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2017-05-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-05-30
Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-30 07:27

rejestr zmian publikacji »

30.

PZD.3450.10.2017 Remont drogi powiatowej Nr 1039S na odc. Żuraw - Zalesice, Etap II w km 7+920 - 8+710, gmina Janów


Załączniki: Rozmiar:
805.647 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2017-05-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-05-30
Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-30 07:25

rejestr zmian publikacji »

31.

PZD.3450.8.2017 Dostawa w formie leasingu 1 szt. fabrycznie nowego ciągnika rolniczego (wersja drogowa) wraz z dodatkowym osprzętem dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie z opcją wykupu.


Załączniki: Rozmiar:
660.551 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2017-05-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-05-30
Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-30 07:24

rejestr zmian publikacji »

32.

PZD.3450.7.2017 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1104 S odc. Lelów - Biała Wielka w km 0+000 - 3+197, gmina Lelów. Etap I: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1104 S odc. Lelów - Biała Wielka w km 0+000 - 0+480 i 1+960 - 2+300.


Załączniki: Rozmiar:
694.167 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2017-03-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-03-28
Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-28 11:12

rejestr zmian publikacji »

33.

PZD.3450.4.2017 Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę dróg powiatowych na ciągu Rybna - DW 483 - Mykanów - DK-1 (węzeł A-1) - Rudniki - DK-91 - Wancerzów - DW 786". DP 1025 S odcinek Kokawa (ul. Słowackiego) - Mykanów (ul. Słoneczna).


Załączniki: Rozmiar:
742.966 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2017-03-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-03-28
Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-28 11:09

rejestr zmian publikacji »

34.

PZD.3450.5.2017 Bieżące utrzymanie jezdni, chodników, pobocza i urządzeń odwadniających dróg powiatowych oraz dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Częstochowskiego.Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2017-03-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-03-24
Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-24 08:44

rejestr zmian publikacji »

35.

PZD.3450.6.2017 Odbudowa drogi powiatowej Nr 1082 S odc. Radoszewnica - Okołowice - Koniecpol ul. Słowackiego w km 8+620 - 9+609 i 2+820 - 5+770, gmina Koniecpol. Etap III: Odbudowa drogi powiatowej Nr 1082 S w m. Koniecpol, ul. Słowackiego w km 8+620 - 9+609, gmina Koniecpol wraz z remontem nawierzchni drogi powiatowej 1082S Radoszewnica - Koniecpol w km 5 + 770 - 6 + 720 oraz remontem poboczy drogi powiatowej 1082S Radoszewnica - Koniecpol w km 6 + 720 - 8 + 620.


Załączniki: Rozmiar:
788.600 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2017-03-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-03-22
Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-22 13:17

rejestr zmian publikacji »

36.

PZD.3450.3.2017 Sukcesywne wykonywanie i dostawa znaków drogowych pionowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz tablic informacyjnych na drogi powiatowe i wojewódzkie dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie w 2017 roku


Załączniki: Rozmiar:
767.338 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2017-03-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-03-08
Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-08 09:21

rejestr zmian publikacji »

37.

PZD.3450.2.2017 Przebudowa drogi powiatowej 1057S w km 0+050 - 0+880 w m. Wrzosowa gm. Poczesna


Załączniki: Rozmiar:
758.650 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2017-02-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-02-13
Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-13 14:39

rejestr zmian publikacji »

38.

PZD.3450.1.2017 Przebudowa drogi powiatowej nr 1006 S w km 2+000 ÷ 3+410 i nr 1116 S w km 0+000 ÷ 0+112 w m. Lgota Mała, gm. Kruszyna


Załączniki: Rozmiar:
854.851 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2017-02-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-02-13
Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-13 14:37

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Rok 2020
 Rok 2019
 Rok 2018
 Rok 2017
 Rok 2016
 Rok 2015
 Rok 2014
 Rok 2013
 Rok 2012
 Rok 2011
 Rok 2010
 Rok 2009
 Rok 2008
 Rok 2007
 Rok 2006
 Rok 2005
 Rok 2004
 Rok 2003
wersja do druku drukuj