logo bip.gov.pl

 Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie

  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne / ZPU - Zamówienia poza ustawą Pzp / Rok 2017
1.

PZD.ZPU.38.2017 Remont uszkodzonego mostu na drodze powiatowej 1030S w m. Zawada w k.m. 4+165 gmina Kłomnice.Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2017-11-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-11-09
Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-17 14:03

rejestr zmian publikacji »

2.

PZD.ZPU.37.2017 Zakup wraz z transportem mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno na Obwody Drogowe Nr 1 w Rudnikach, Nr 2 w Koniecpolu i Nr 3 w Poczesnej.


Załączniki: Rozmiar:
652.830 KB
59.500 KB
79.000 KB
210.170 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2017-10-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-10-20
Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-31 14:04

rejestr zmian publikacji »

3.

PZD.ZPU.36.2017 Sukcesywna dostawa konserw mięsnych i rybnych, pasztetów oraz przetworów mięsnych w słoikach dla pracowników obwodów drogowych Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie.Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2017-10-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-10-13
Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-24 12:32

rejestr zmian publikacji »

4.

PZD.ZPU.35.2017 Wycinka drzew bez i z frezowaniem pnia, usunięcie obumarłych gałęzi z utrzymaniem formowanego kształtu korony drzewa, wycinka samosiejek, sprzedaż drewna oraz uprzątnięcie terenu w pasie drogowym dróg powiatowych i wojewódzkich administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie.Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2017-10-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-10-05
Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-13 14:01

rejestr zmian publikacji »

5.

Wycinka drzew 5 szt. bez frezowania pni, oraz uprzątnięcie terenu w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1008 S odc. Stary Kocin - Nowy Kocin w km 01+095 - 1+905 i 2+270 - 2+950Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2017-08-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-08-11
Data ostatniej aktualizacji: 2017-08-22 07:52

rejestr zmian publikacji »

6.

PZD.ZPU.31.2017 Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej od miejscowości Łysiec do miejscowości Starcza wraz z przebudową drogi powiatowej 1054S (ul. Jesionowa i ul. Częstochowska w miejscowości Łysiec) gmina Starcza.Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Nowowiejska
Data wytworzenia informacji: 2017-07-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-07-28
Data ostatniej aktualizacji: 2017-08-09 14:02

rejestr zmian publikacji »

7.

PZD.ZPU.30.2017 Wykonanie mapy z projektem podziału - 3 częściPodmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2017-07-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-07-11
Data ostatniej aktualizacji: 2017-07-26 14:41

rejestr zmian publikacji »

8.

PZD.ZPU.28.2017 Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej od miejscowości Łysiec do miejscowości Starcza wraz z przebudową drogi powiatowej 1054S (ul. Jesionowa i ul. Częstochowska w miejscowości Łysiec) gmina Starcza.Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2017-06-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-06-28
Data ostatniej aktualizacji: 2017-07-20 10:15

rejestr zmian publikacji »

9.

PZD.ZPU.29.2017 Wycinka drzew bez frezowania pni, oraz uprzątnięcie terenu w pasie drogowym dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie.Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2017-06-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-06-28
Data ostatniej aktualizacji: 2017-07-07 14:04

rejestr zmian publikacji »

10.

PZD.ZPU.26.2017 Wykonanie mapy z projektem podziału - 5 częściPodmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2017-06-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-06-28
Data ostatniej aktualizacji: 2017-07-07 13:54

rejestr zmian publikacji »

11.

PZD.ZPU.25.2017 Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej Nr 1084S odc. Raczkowice - Soborzyce w km 1+200 - 2+030, gmina Dąbrowa Zielona.

UWAGA:

Na propozycji cenowej (zamkniętej w kopercie) należy umieścić napis: propozycja cenowa sprawa PZD.ZPU.17.2017 Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej Nr 1084 S odc. Raczkowice – Soborzyce w km 1+200 – 2+030, gmina Dąbrowa Zielona.  w celu rozpoznania sprawy. Z dopiskiem: „nie otwierać do 09.06.2017r. do godz. 10:15”.

 

 Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2017-05-31
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-05-31
Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-28 08:58

rejestr zmian publikacji »

12.

PZD.ZPU.24.2017 Wycinka drzew bez frezowania pni, oraz uprzątnięcie terenu w pasie drogowym dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie.Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2017-05-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-05-29
Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-23 14:45

rejestr zmian publikacji »

13.

Nr sprawy PZD.ZPU.23.2017 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. Budowa budynku administracyjno-socjalnego ODM 3 w Poczesnej

SPROSTOWANIE:

Zamawiajacy informuje, że załącznik nr 3 do "Zaproszenia" dotyczy usług związanych z wykonaniem dokumentacji dla budynku administracyjno-socjalnego, a nie jak błędnie podano w pkt. 6.3. drogi.

Załącznik nr 3 winien zawierać minimum 2 pozycje.Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2017-05-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-05-29
Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-12 10:53

rejestr zmian publikacji »

14.

PZD.ZPU.22.2017 Remont przepustu w ciągu DP 1099 w km. 0 + 510 w m. Zagacie gmina Koniecpol.Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2017-05-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-05-25
Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-05 14:43

rejestr zmian publikacji »

15.

PZD.ZPU.21.2017 Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie budynku garażowo-magazynowego na terenie Obwodu Drogowo-Mostowego nr 1 w RudnikachPodmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2017-05-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-05-24
Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-08 11:57

rejestr zmian publikacji »

16.

PZD.ZPU.20.2017 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy magazynu na materiały do zimowego utrzymania dróg ( sól, piasek ) na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Koniecpolu.


Załączniki: Rozmiar:
6.460 MB
56.000 KB
102.500 KB
36.000 KB
593.273 KB
511.412 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2017-05-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-05-19
Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-09 12:03

rejestr zmian publikacji »

17.

PZD.ZPU.18.2017 Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1077S odc. Cegielnia - Kuchary dł. 1050mb w m. Cegielnia i 1850mb w m. Kuchary gmina MstówPodmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2017-05-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-05-05
Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-26 13:55

rejestr zmian publikacji »

18.

PZD.ZPU.19.2017 Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 1000S w m. Nowy Broniszew, gmina Mykanów.Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2017-04-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-04-24
Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-22 14:03

rejestr zmian publikacji »

19.

PZD.ZPU.17.2017 Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej Nr 1084 S odc. Raczkowice - Soborzyce w km 0+300 - 2+590, gmina Dąbrowa Zielona.Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2017-04-14
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-04-14
Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-08 14:50

rejestr zmian publikacji »

20.

PZD.ZPU.16.2017 Dostawa w formie leasingu 2 szt. fabrycznie nowych samochodów osobowo-dostawczych typu mały furgon) dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie z opcją wykupu.Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2017-04-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-04-11
Data ostatniej aktualizacji: 2017-04-26 12:44

rejestr zmian publikacji »

21.

PZD.ZPU.15.2017 Inwentaryzacja i aktualizacja danych drogowych do ewidencji dróg wytypowanych odcinków dróg powiatowych wraz z wykonaniem fotorejestracji korytarzy dróg oraz wprowadzeniem danych do elektronicznej ewidencji dróg prowadzonej w systemie SIBView5 - fotorejestracja dróg 134,755 km i aktualizacja ewidencji 54,431 km oraz aktualizacja mapy techniczno eksploatacyjnej.Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2017-04-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-04-07
Data ostatniej aktualizacji: 2017-04-20 11:30

rejestr zmian publikacji »

22.

PZD.ZPU.14.2017 Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 1008S odcinek Stary Kocin - Nowy Kocin w km 0+095 - 1+905 i 2+270 - 2+950.Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2017-04-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-04-05
Data ostatniej aktualizacji: 2017-04-20 11:11

rejestr zmian publikacji »

23.

PZD.ZPU.13.2017 Obsługa laboratoryjna majątku drogowego na drogach powiatowych i wojewódzkich administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie


Załączniki: Rozmiar:
2.839 MB
62.000 KB
35.000 KB
69.500 KB
36.000 KB
606.567 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2017-03-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-03-23
Data ostatniej aktualizacji: 2017-04-05 12:14

rejestr zmian publikacji »

24.

PZD.ZPU.12.2017 Dostawa w formie leasingu 2 szt. fabrycznie nowych samochodów osobowo-dostawczych typu mały furgon) dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie z opcją wykupu.Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2017-03-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-03-23
Data ostatniej aktualizacji: 2017-04-07 10:38

rejestr zmian publikacji »

25.

PZD.ZPU.11.2017 Inwentaryzacja i aktualizacja danych drogowych do ewidencji dróg wytypowanych odcinków dróg powiatowych wraz z wykonaniem fotorejestracji korytarzy dróg oraz wprowadzeniem danych do elektronicznej ewidencji dróg prowadzonej w systemie SIBView5 - fotorejestracja dróg 134,755 km i aktualizacja ewidencji 54,431 km oraz aktualizacja mapy techniczno eksploatacyjnej.Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2017-03-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-03-17
Data ostatniej aktualizacji: 2017-04-06 11:16

rejestr zmian publikacji »

26.

PZD.ZPU.10.2017 Ręczne i mechaniczne pozimowe zamiatanie jezdni dróg wojewódzkich i powiatowych oraz chodników w ciągach dróg wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie.Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2017-03-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-03-17
Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-30 12:16

rejestr zmian publikacji »

27.

PZD.ZPU.9.2017 Sukcesywna wymiana oraz prostowanie barier energochłonnych, barieroporęczy oraz prostowanie istniejących barier energochłonnych na drogach wojewódzkich i powiatowych będących w utrzymaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie.Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Katarzyna Nowowiejska
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2017-02-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-02-21
Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-22 07:56

rejestr zmian publikacji »

28.

PZD.ZPU.8.2017 Inwentaryzacja i aktualizacja danych drogowych do ewidencji dróg wytypowanych odcinków dróg powiatowych wraz z wykonaniem fotorejestracji korytarzy dróg oraz wprowadzeniem danych do elektronicznej ewidencji dróg prowadzonej w systemie SIBView5 - fotorejestracja dróg 134,755 km i aktualizacja ewidencji 54,431 km oraz aktualizacja mapy techniczno eksploatacyjnej.Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2017-02-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-02-09
Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-02 14:41

rejestr zmian publikacji »

29.

PZD.ZPU.7.2017 Wycinka drzew bez i z frezowaniem pnia, sprzedaż drewna oraz uprzątnięcie terenu w pasie drogowym dróg powiatowych i wojewódzkich administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie.Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2017-02-02
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-02-02
Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-13 14:35

rejestr zmian publikacji »

30.

PZD.ZPU.6.2017 Przeprowadzenie okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego obiektów mostowych (przegląd rozszerzony) zlokalizowanych na terenie powiatu częstochowskiego.


Załączniki: Rozmiar:
1.936 MB
43.500 KB
50.000 KB
80.000 KB
138.500 KB
958.016 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2017-02-01
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-02-01
Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-17 13:20

rejestr zmian publikacji »

31.

PZD.ZPU.5.2017 Naprawa ciągnika rolniczego POL-MOT 9014H będącego własnością Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie


Załączniki: Rozmiar:
1.585 MB
60.000 KB
85.000 KB
426.352 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2017-01-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-01-20
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-31 12:08

rejestr zmian publikacji »

32.

PZD.ZPU.4.2017 Wykonanie i dostawa plandek do zabezpieczenia materiałów do zimowego utrzymania dróg z linkami mocującymi dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie.


Załączniki: Rozmiar:
2.387 MB
61.000 KB
83.000 KB
58.500 KB
445.779 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2017-01-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-01-18
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-27 09:39

rejestr zmian publikacji »

33.

PZD.ZPU.3.2017 Sukcesywna dostawa ubrań roboczych i ochronnych, rękawic roboczych, środków ochrony indywidualnej dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie w 2017 roku


Załączniki: Rozmiar:
3.370 MB
61.000 KB
76.500 KB
68.000 KB
590.583 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2017-01-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-01-17
Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-03 11:29

rejestr zmian publikacji »

34.

PZD.ZPU.2.2017 Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, komponentów i akcesoriów komputerowych dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie w 2017 rokuPodmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2017-01-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-01-13
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-24 12:28

rejestr zmian publikacji »

35.

PZD.ZPU.1.2017 Sukcesywna dostawa papieru kserograficznego, materiałów biurowych oraz papierniczych dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie w 2017 rokuPodmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2017-01-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-01-13
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-23 14:58

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Rok 2020
 Rok 2019
 Rok 2018
 Rok 2017
 Rok 2016
 Rok 2015
 Rok 2014
 Rok 2013
 Rok 2012
 Rok 2011
 Rok 2010
wersja do druku drukuj