logo bip.gov.pl

 Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie

  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne / ZPU - Zamówienia poza ustawą Pzp / Rok 2018
1.

PZD.ZPU.24.2018 Dostawa rębaka do zrębkowania gałęzi ( rok prod. 2018 ) dla potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie.Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2018-10-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-10-26
Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-15 11:31

rejestr zmian publikacji »

2.

PZD.ZPU.23.2018 Sprzedaż maszyny do rozdrabniania gałęzi BEAR CAT.Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2018-10-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-10-24
Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-08 14:28

rejestr zmian publikacji »

3.

PZD.ZPU.23.2018 Zakup wraz z transportem mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno na Obwody Drogowe Nr 1 w Rudnikach, Nr 2 w Koniecpolu i Nr 3 w Poczesnej.Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2018-10-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-10-23
Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-09 14:35

rejestr zmian publikacji »

4.

PZD.ZPU.22.2018 Sukcesywna dostawa konserw mięsnych i rybnych, pasztetów oraz przetworów mięsnych w słoikach dla pracowników obwodów drogowych Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie.Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2018-10-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-10-18
Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-02 12:27

rejestr zmian publikacji »

5.

PZD.ZPU.21.2018 Wycinka drzew bez i z frezowaniem pnia, usunięcie - wycinka krzewów, nasadzenie sadzonek, sprzedaż drewna oraz uprzątnięcie terenu w pasie drogowym dróg powiatowych i wojewódzkich administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie.Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2018-10-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-10-16
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-25 11:47

rejestr zmian publikacji »

6.

PZD.ZPU.20.2018 Dostawa w formie leasingu rębaka do zrębkowania gałęzi ( rok prod. 2018 ) dla potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie z opcją wykupu.Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2018-09-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-09-24
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-10 13:26

rejestr zmian publikacji »

7.

PZD.ZPU.18.2018 Dostawa w formie leasingu ramienia hydraulicznego ( rok prod. 2018 ) wraz z głowicą do koszenia i głowicą do czyszczenia chodników dla potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie z opcją wykupu.Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2018-09-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-09-21
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-05 14:17

rejestr zmian publikacji »

8.

PZD.ZPU.19.2018 Remont urządzeń odwadniających drogi powiatowe oraz drogi wojewódzkie na terenie Powiatu Częstochowskiego.Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2018-09-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-09-20
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-02 12:16

rejestr zmian publikacji »

9.

PZD.ZPU.17.2018 Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1078S w miejscowości Cisie, gmina Blachownia.Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2018-07-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-07-27
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-14 07:10

rejestr zmian publikacji »

10.

PZD.ZPU.15.2018 Sprzedaż maszyny do rozdrabniania gałęzi BEAR CAT.


Załączniki: Rozmiar:
272.641 KB
57.500 KB
779.970 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2018-06-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-06-21
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-21 13:28

rejestr zmian publikacji »

11.

PZD.ZPU.12.2018 Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1037S na odc. Siedlec - Gąszczyk, gmina Mstów.Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2018-05-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-05-29
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-08 10:22

rejestr zmian publikacji »

12.

PZD.ZPU.13.2018 Opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej 1013S odc. Biskupice Zaborze, gmina Olsztyn".Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2018-05-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-05-11
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-05 13:15

rejestr zmian publikacji »

13.

PZD.ZPU.11.2018 Obsługa laboratoryjna majątku drogowego na drogach powiatowych i wojewódzkich administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie.


Załączniki: Rozmiar:
1,014.007 KB
62.000 KB
34.500 KB
72.500 KB
36.000 KB
279.999 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2018-04-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-04-13
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-25 12:44

rejestr zmian publikacji »

14.

PZD.ZPU.10.2018 Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1034 S w m. Witkowice w rejonie skrzyżowania z DK 91, gmina Kłomnice.Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2018-03-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-03-28
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-16 14:30

rejestr zmian publikacji »

15.

PZD.ZPU.9.2018 Sukcesywna wymiana oraz prostowanie barier energochłonnych, barieroporęczy oraz prostowanie istniejących barier energochłonnych na drogach wojewódzkich i powiatowych będących w utrzymaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie.Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2018-03-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-03-28
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-11 12:15

rejestr zmian publikacji »

16.

PZD.ZPU.8.2018 Ręczne i mechaniczne pozimowe zamiatanie jezdni dróg wojewódzkich i powiatowych oraz chodników w ciągach dróg wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie.Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2018-03-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-03-27
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-11 12:13

rejestr zmian publikacji »

17.

PZD.ZPU.6.2018 Sukcesywna wymiana oraz prostowanie barier energochłonnych, barieroporęczy oraz prostowanie istniejących barier energochłonnych na drogach wojewódzkich i powiatowych będących w utrzymaniu Powiatowego Zarządu Dróg w CzęstochowiePodmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2018-03-14
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-03-14
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-26 13:21

rejestr zmian publikacji »

18.

PZD.ZPU.7.2018 Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1034 S w m. Witkowice w rejonie skrzyżowania z DK 91, gmina Kłomnice.Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2018-03-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-03-09
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-20 10:48

rejestr zmian publikacji »

19.

PZD.ZPU.5.2018 Sukcesywna dostawa ubrań roboczych i ochronnych, rękawic roboczych, środków ochrony indywidualnej dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie w 2018 roku.Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2018-02-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-23
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-07 09:25

rejestr zmian publikacji »

20.

PZD.ZPU.4.2018 Wycinka drzew bez i z frezowaniem pnia, usunięcie - wycinka krzewów, sprzedaż drewna oraz uprzątnięcie terenu w pasie drogowym dróg powiatowych i wojewódzkich administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie.Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2018-02-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-13
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-22 14:36

rejestr zmian publikacji »

21.

PZD.ZPU.3.2018 Sukcesywna dostawa papieru kserograficznego, materiałów biurowych oraz papierniczych dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie w 2018 roku.


Załączniki: Rozmiar:
672.877 KB
61.500 KB
78.000 KB
88.500 KB
225.989 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2018-02-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-13
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-21 14:19

rejestr zmian publikacji »

22.

PZD.ZPU.2.2018 Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, komponentów i akcesoriów komputerowych dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie w 2018 roku.


Załączniki: Rozmiar:
776.150 KB
62.500 KB
68.000 KB
78.500 KB
196.892 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2018-01-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-01-17
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-26 14:10

rejestr zmian publikacji »

23.

PZD.ZPU.1.2018 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy mostu na most klasy A leżący w ciągu DP 1030 S na rzece Warcie wraz z dojazdami w m. Zawada w km 4+165, gmina Kłomnice.Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2018-01-04
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-01-04
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-31 10:59

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Rok 2020
 Rok 2019
 Rok 2018
 Rok 2017
 Rok 2016
 Rok 2015
 Rok 2014
 Rok 2013
 Rok 2012
 Rok 2011
 Rok 2010
wersja do druku drukuj