logo bip.gov.pl

 Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie

  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne / ZPU - Zamówienia poza ustawą Pzp / Rok 2020
1.

PZD.ZPU.20.2020 Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1023 S w m. Kamienica Polska ul. Konopnickiej na odc. od ul. Topolowej do m. Osiny, gmina Kamienica Polska.Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2020-06-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2020-06-25
Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-07 13:45

rejestr zmian publikacji »

2.

PZD.ZPU.19.2020 Opracowanie projektów stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych w miejscowościach: Rzerzęczyce, Wyrazów i Wierzchowisko z podziałem na zadania.Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2020-06-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2020-06-10
Data ostatniej aktualizacji: 2020-06-26 11:25

rejestr zmian publikacji »

3.

PZD.ZPU.18.2020 Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1029 S i nr 1033 S w miejscowościach Garnek i Kuźnica, gmina Kłomnice.Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2020-06-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2020-06-09
Data ostatniej aktualizacji: 2020-06-22 12:00

rejestr zmian publikacji »

4.

PZD.ZPU.17.2020 Opracowanie dokumentacji - operatu wodnoprawnego (wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego) dla odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu pasa drogowego drogi powiatowej nr 1024S w m. Rzerzęczyce, gmina Kłomnice.Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2020-06-01
Data udostępnienia informacji w BIP: 2020-06-01
Data ostatniej aktualizacji: 2020-06-22 11:55

rejestr zmian publikacji »

5.

PZD.ZPU.16.2020 Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1029 S i nr 1033 S w miejscowościach Garnek i Kuźnica, gmina Kłomnice.Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2020-05-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2020-05-26
Data ostatniej aktualizacji: 2020-06-09 09:51

rejestr zmian publikacji »

6.

PZD.ZPU.15.2020 Przeprowadzenie rozszerzonego (pięcioletniego) przeglądu okresowego stanu technicznego dróg powiatowych na terenie powiatu częstochowskiego.Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2020-05-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2020-05-26
Data ostatniej aktualizacji: 2020-06-22 11:52

rejestr zmian publikacji »

7.

PZD.ZPU.14.2020 Inwentaryzacja i aktualizacja danych drogowych do ewidencji dróg wytypowanych odcinków dróg powiatowych wraz z wykonaniem fotorejestracji korytarzy dróg oraz wprowadzeniem danych do elektronicznej ewidencji dróg prowadzonej w systemie SIBView5 lub instalacja nowego programu równoważnego do posiadanego przez Zamawiającego - fotorejestracja dróg 577,931 km i aktualizacja ewidencji 67,819 km oraz aktualizacja mapy techniczno-eksploatacyjnej.Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2020-05-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2020-05-20
Data ostatniej aktualizacji: 2020-06-04 13:44

rejestr zmian publikacji »

8.

PZD.ZPU.13.2020 Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej DP1019S w miejscowości Nieznanice.Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2020-05-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2020-05-20
Data ostatniej aktualizacji: 2020-06-04 13:42

rejestr zmian publikacji »

9.

PZD.ZPU.12.2020 Opracowanie dokumentacji - operatu wodnoprawnego (wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego) dla odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu pasa drogowego drogi powiatowej nr 1024S w m. Rzerzęczyce, gmina Kłomnice.Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2020-05-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2020-05-20
Data ostatniej aktualizacji: 2020-05-29 12:01

rejestr zmian publikacji »

10.

PZD.ZPU.11.2020 Sukcesywna wymiana oraz prostowanie barier energochłonnych, barieroporęczy oraz prostowanie istniejących barier energochłonnych na drogach wojewódzkich i powiatowych będących w utrzymaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie.Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2020-04-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2020-04-23
Data ostatniej aktualizacji: 2020-05-12 13:42

rejestr zmian publikacji »

11.

PZD.ZPU.10.2020 Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1039 S na odc. Żuraw - Lipnik, gmina Janów.

UWAGA !

ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE W ZWIĄZKU Z PANUJĄCĄ SYTUACJA W KRAJU (pandemia wirusa SARS-CoV-2(COVID-19))  ZMIANIE ULEGA TERMIN SKŁADANIA OFERT.

TERMIN SKŁADANIA OFERT- 21.04.2020 r. godz. 9:00Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2020-03-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2020-03-25
Data ostatniej aktualizacji: 2020-05-04 11:43

rejestr zmian publikacji »

12.

PZD.ZPU.9.2020 Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1092 S na odc. Kuźnica Grodziska - Rudniki Kolonia, gmina Koniecpol.

UWAGA !

ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE W ZWIĄZKU Z PANUJĄCĄ SYTUACJA W KRAJU (pandemia wirusa SARS-CoV-2(COVID-19))  ZMIANIE ULEGA TERMIN SKŁADANIA OFERT.

TERMIN SKŁADANIA OFERT- 21.04.2020 r. godz. 9:00Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2020-03-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2020-03-25
Data ostatniej aktualizacji: 2020-05-04 11:38

rejestr zmian publikacji »

13.

PZD.ZPU.8.2020 Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1051 S na odc. Kopalnia - Aleksandria (ul. Szkolna, ul. Brzozowa i ul. Piaskowa), gmina Konopiska.

UWAGA !

ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE W ZWIĄZKU Z PANUJĄCĄ SYTUACJA W KRAJU (pandemia wirusa SARS-CoV-2(COVID-19))  ZMIANIE ULEGA TERMIN SKŁADANIA OFERT.

TERMIN SKŁADANIA OFERT- 21.04.2020 r. godz. 9:00Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2020-03-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2020-03-25
Data ostatniej aktualizacji: 2020-05-04 11:36

rejestr zmian publikacji »

14.

PZD.ZPU.7.2020 Opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej dla budowy mostu w km 4+230 drogi powiatowej nr 1000 S w m. Jamno, gmina Mykanów.

Zamawiający informuje, że ptk 5.3. Zapytania dotyczy wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy, przebudowy lub remontu mostu.

UWAGA !

ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE W ZWIĄZKU Z PANUJĄCĄ SYTUACJA W KRAJU (pandemia wirusa SARS-CoV-2(COVID-19))  ZMIANIE ULEGA TERMIN SKŁADANIA OFERT.

TERMIN SKŁADANIA OFERT- 20.04.2020 r. godz. 9:00Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2020-03-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2020-03-20
Data ostatniej aktualizacji: 2020-05-04 11:29

rejestr zmian publikacji »

15.

PZD.ZPU.5.2020 Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1093S na odc. Czepurka - Piasek, gmina Janów.

UWAGA !

ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE W ZWIĄZKU Z PANUJĄCĄ SYTUACJA W KRAJU (pandemia wirusa SARS-CoV-2(COVID-19))  ZMIANIE ULEGA TERMIN SKŁADANIA OFERT.

TERMIN SKŁADANIA OFERT- 17.04.2020 r. godz. 9:00Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2020-03-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2020-03-16
Data ostatniej aktualizacji: 2020-05-04 11:21

rejestr zmian publikacji »

16.

PZD.ZPU.6.2020 Obsługa laboratoryjna majątku drogowego na drogach powiatowych i wojewódzkich administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie.Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2020-03-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2020-03-13
Data ostatniej aktualizacji: 2020-04-09 07:46

rejestr zmian publikacji »

17.

PZD.ZPU.4.2020 Wycinka drzew z frezowaniem i bez frezowania pnia, prześwietlenie drzew, wycinka samosiejek, sprzedaż drewna oraz uprzątnięcie terenu w pasie drogowym dróg powiatowych i wojewódzkich administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie.Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2020-02-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2020-02-07
Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-20 10:23

rejestr zmian publikacji »

18.

PZD.ZPU.3.2020 Sukcesywna dostawa papieru kserograficznego, materiałów biurowych oraz papierniczych dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie w 2020 roku.Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2020-02-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2020-02-07
Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-20 10:17

rejestr zmian publikacji »

19.

PZD.ZPU.2.2020 Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, komponentów i akcesoriów komputerowych dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie w 2020 roku.Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2020-02-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2020-02-05
Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-20 10:12

rejestr zmian publikacji »

20.

PZD.ZPU.1.2020 Sukcesywna dostawa ubrań roboczych i ochronnych, rękawic roboczych, środków ochrony indywidualnej dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie w 2020 roku.Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2020-02-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2020-02-05
Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-20 10:07

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Rok 2020
 Rok 2019
 Rok 2018
 Rok 2017
 Rok 2016
 Rok 2015
 Rok 2014
 Rok 2013
 Rok 2012
 Rok 2011
 Rok 2010
wersja do druku drukuj