logo bip.gov.pl

 Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie

  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne / Ogłoszenia przetargów / Rok 2020
1.

PZD.3450.5.2020 Roboty związane z wykonaniem oznakowania poziomego na drogach powiatowych i wojewódzkich będących w utrzymaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie w 2020 roku.Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2020-06-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2020-06-03
Data ostatniej aktualizacji: 2020-06-25 11:13

rejestr zmian publikacji »

2.

PZD.3450.4.2020 Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych przy użyciu emulsji szybko rozpadowej i grysów bazaltowych o wym. 2 ÷ 5 mm wbudowanych pod ciśnieniem przy użyciu remontera, przy średniej głębokości ubytków 2 ÷ 6 cm na terenie ODM 1 Rudniki, ODM 2 Koniecpol i ODM3 Poczesna.Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2020-05-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2020-05-13
Data ostatniej aktualizacji: 2020-06-03 10:01

rejestr zmian publikacji »

3.

PZD.3450.3.2020 Bieżące utrzymanie jezdni, chodników, pobocza i urządzeń odwadniających dróg powiatowych oraz dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Częstochowskiego.

UWAGA:

Szanowni Wykonawcy, z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, związaną z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia pandemii koronawirusa (wywołującego COVID-19), Zamawiający informuje, że otwarcie ofert odbędzie się zgodnie z terminem.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie tego faktu Zamawiającemu nr tel. /34/322-92-22. Wejście do budynku w celu uczestniczenia w procedurze otwarcia ofert będzie możliwe po przeprowadzeniu wcześniejszej dezynfekcji u osób zainteresowanych oraz zaopatrzenie ich w dodatkowe zabezpieczenie w postaci maseczek i rękawic ochronnych.

Wejście do budynku od strony ul. Korczaka od godz. 9:00 w dniu 18.03.2020r.

 Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2020-03-02
Data udostępnienia informacji w BIP: 2020-03-02
Data ostatniej aktualizacji: 2020-03-24 12:03

rejestr zmian publikacji »

4.

PZD.3450.2.2020 Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę dróg powiatowych na ciągu DK-1 - Poczesna - Mazury - Młynek - Wąsosz - DW 908. Etap I - przebudowa DP 1056S w miejscowości Poczesna.

UWAGA:

Zamawiający informuje, że projekty branżowe oraz STWiOR znajdują się pod linkiem:

http://czestochowa.powiat.pl/pzd/data/Projekty_branzowe_STWiOR.zip

UWAGA:

Zamawiający informuje, że został zmieniony termin składania ofert na dzień 05.03.2020r. godz. 09:00.

Dodatkowo Zamawiający informuje, że nie jest wymagany do realizacji zadania kierownik z uprawnieniami elektrycznymi.


Załączniki: Rozmiar:
442.063 KB
896.425 KB
58.500 KB
35.500 KB
35.500 KB
38.000 KB
42.500 KB
39.000 KB
39.000 KB
159.500 KB
44.500 KB
230.908 KB
218.810 KB
58.500 KB
239.131 KB
303.123 KB
230.077 KB
434.032 KB
196.750 KB
239.441 KB
422.521 KB
424.843 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2020-02-14
Data udostępnienia informacji w BIP: 2020-02-14
Data ostatniej aktualizacji: 2020-03-11 10:19

rejestr zmian publikacji »

5.

PZD.3450.1.2020 Sukcesywne wykonywanie i dostawa znaków drogowych pionowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz tablic informacyjnych na drogi powiatowe i wojewódzkie dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie do 28.02.2021r.

UWAGA:

Zamawiający informuje, że został zmieniony termin składania ofert na dzień 26.02.2020r. godz. 09:00.Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2020-02-12
Data udostępnienia informacji w BIP: 2020-02-12
Data ostatniej aktualizacji: 2020-03-05 13:34

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Rok 2020
 Rok 2019
 Rok 2018
 Rok 2017
 Rok 2016
 Rok 2015
 Rok 2014
wersja do druku drukuj