logo bip.gov.pl

 Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie

  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Inne / Tablica ogłoszeń / Ogłoszenia - Rok 2011
1.

Kanał technologiczny przy drodze powiatowej nr 1096S Przyrów-Drochlin na odc. od m. Przyrów do m. Bolesławów

Częstochowa, 18.08.2011 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Kanał technologiczny przy drodze powiatowej nr 1096S Przyrów – Drochlin na odc. od m. Przyrów do m. Bolesławów

 Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie, stosownie do art. 39, ust. 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2001, nr 19, poz. 115 z późn. zm.) informuje, że zamierza rozpocząć przebudowę drogi powiatowej nr 1096S Przyrów – Drochlin na odc. Od m. Przyrów do m. Bolesławów, dł. 5,73 km, gm. Przyrów.

 Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie informuje ponadto, że zgodnie z art. 4 pkt 15a Ustawy      z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2001, nr 19, poz. 115 z późn. zm.) pod pojęciem kanału technologicznego rozumie się ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

a)      urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

b)      linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

 W związku z powyższym, stosownie do art. 39 ust 6 pkt 2 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych informuje się o możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego w terminie 60 dni od daty ogłoszenia przedmiotowej informacji.

 Zainteresowanie udostępnieniem kanału technologicznego należy zgłaszać w formie pisemnej na adres Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie, ul. Sobieskiego 9, 42-200 Częstochowa, pok. nr 241 (sekretariat).

 Stosowanie do art. 39, ust. 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2001, nr 19, poz. 115 z późn. zm.), podmiot który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału), jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

 Jednocześnie informuję się, że zgodnie z art. 39 ust 6 pkt 2 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w przypadku braku zgłoszenia zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego w ramach planowanego przedsięwzięcia zarządca drogi nie będzie lokalizował ww. kanału w pasie drogowym.

 

                                                                                                      Z-ca Dyrektora

 mgr inż. Roman Pakuła


Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg
Za treść odpowiada: Katarzyna Wilkowska
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Wilkowska
Data wytworzenia informacji: 2011-08-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-08-18
Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-18 14:10

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Ogłoszenia - Rok 2020
 Ogłoszenia - Rok 2019
 Ogłoszenia - Rok 2018
  Ogłoszenia - Rok 2017
 Ogłoszenia - Rok 2016
 Ogłoszenia - Rok 2015
 Ogłoszenia - Rok 2014
 Ogłoszenia - Rok 2013
 Ogłoszenia - Rok 2012
 Ogłoszenia - Rok 2011
 Ogłoszenia - Rok 2010
 Ogłoszenia - Rok 2009
 Ogłoszenia - Rok 2008
 Ogłoszenia - Rok 2007
 Ogłoszenia - Rok 2006
wersja do druku drukuj