artykuł nr 1

Status Prawny

Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie jest jednostką organizacyjną utworzoną w celu wykonywania zadań Powiatu w zakresie zarządzania drogami powiatowymi.