artykuł nr 1

Przebudowa uzupełniającej sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego tj. przebudowa dróg powiatowych nr 1031 S od DK-91-Zberezka-Zawada i nr 1032 S Zawada-Konary - Pacierzów

artykuł nr 2

Poprawa połączenia pomiędzy DK 1 i planowaną A1 poprzez przebudowę drogi powiatowej 1053 S w miejscowości Starcza

artykuł nr 3

Przebudowa uzupełniającej sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego tj. przebudowa drogi powiatowej nr 1018 S Borowno (ul. Świerczewskiego)-Grabowa-do drogi krajowej nr 1

artykuł nr 4

Przebudowa uzupełniającej sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego tj. przebudowa drogi powiatowej nr 1025S (ul. Żwirki i Wigury) w m. Widzów

artykuł nr 5

Poprawa bezpieczeństwa oraz komunikacji poprzez przebudowę mostu tymczasowego na obiekt inżynieryjny klasy A w ciągu drogi powiatowej nr 1029 S w miejscowości Garnek, gmina Kłomnice