logo bip.gov.pl

 Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie

  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Akty Prawne / Polityka Prywatności
1.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

 

Inspektor ochrony danych 

dr Magdalena Celeban

kontakt e-mail

ido.pzd@czestochowa.powiat.pl

 

tel (34) 322 - 92-22


Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Roman Pakuła
Osoba, która wprowadziła dane: Roman Pakuła
Data wytworzenia informacji: 2018-10-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-10-08
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-08 13:13

rejestr zmian publikacji »

2.

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej w skrócie zwane RODO,  informujemy, iż:

1)       Administratorem danych osobowych jest Powiatowy  Zarząd Dróg w Częstochowie z siedzibą przy        ul. Jana III Sobieskiego 9, tel. 34/3229222, fax. 34/3785468

2)       Kontakt z inspektorem ochrony danych panią dr Magdaleną Celeban jest możliwy pod adresem: ido.pzd@czestochowa.powiat.pl

3)       Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowej realizacji umów.

4)       Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych wynika z:

·         art. 6 ust 1 pkt b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy),

·         ustawa o drogach publicznych,

·         ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,

·         ustawa o gospodarce nieruchomościami,

·         Kodeks Postępowania Administracyjnego.

·         ustawa  o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

·         Prawo budowlane.

5)       Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą: upoważnieni pracownicy do przetwarzania danych osobowych, uprawnione organy lub urzędy państwowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Odbiorcami będę również podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie zawartej umowy powierzenia z Administratorem.

6)       Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z kategorii archiwalnych jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji kancelaryjnej.

7)       Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia w zakresie nie wymaganym przepisami prawa, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest wymagane przepisami prawa.

8)       Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

9)       Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, w określonych przypadkach, zbierane są dane osobowe w postaci np.:numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej e-mail w celu łatwiejszego kontaktu PZD z petentem, wówczas podanie danych osobowych jest dobrowolne i odbywa się na podstawie zgody.Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Roman Pakuła
Osoba, która wprowadziła dane: Roman Pakuła
Data wytworzenia informacji: 2018-10-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-10-08
Data ostatniej aktualizacji: 2019-11-29 10:35

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj