logo bip.gov.pl

 Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie

  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne / ZPU - Zamówienia poza ustawą Pzp / Rok 2019
1.

PZD.ZPU.30.2019 Dostawa 1 szt. fabrycznie nowego samochodu osobowo-dostawczego (typu mały furgon) dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie.Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2019-11-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2019-11-18
Data ostatniej aktualizacji: 2019-11-28 07:13

rejestr zmian publikacji »

2.

PZD.ZPU.29.2019 Dostawa ramienia hydraulicznego ( rok prod. 2019 ) wraz z głowicą do koszenia dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie.Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2019-11-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2019-11-18
Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-06 14:54

rejestr zmian publikacji »

3.

PZD.ZPU.28.2019 Wykonanie bieżących prac konserwacyjnych "Rowu od Pacierzowa" na dz. ew. nr 443 obręb Konary o dług 2,8 km i dz. 258 obręb Bartkowice o dług. 130 mb. i konserwacja rowu melioracyjnego od DP 1029 S w m. Pacierzów oraz wytyczenie i wykonanie nowego rowu na dz. 902,1,2 obręb Pacierzów.Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2019-10-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2019-10-23
Data ostatniej aktualizacji: 2019-11-27 14:03

rejestr zmian publikacji »

4.

PZD.ZPU.26.2019 Wycinka drzew z frezowaniem i bez frezowania pnia, prześwietlenie drzew, wycinka samosiejek, sprzedaż drewna oraz uprzątnięcie terenu w pasie drogowym dróg powiatowych i wojewódzkich administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie.Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2019-10-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2019-10-16
Data ostatniej aktualizacji: 2019-10-29 13:06

rejestr zmian publikacji »

5.

PZD.ZPU.27.2019 Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę skrzyżowania DP 1041S z drogą gminną wraz z projektem organizacji ruchu drogowego w m. Zagórze, gm. Janów.Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2019-10-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2019-10-16
Data ostatniej aktualizacji: 2019-11-13 14:32

rejestr zmian publikacji »

6.

PZD.ZPU.25.2019 Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1028S w m. Kłobukowice gmina Mstów.Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2019-10-15
Data udostępnienia informacji w BIP: 2019-10-15
Data ostatniej aktualizacji: 2019-10-25 12:56

rejestr zmian publikacji »

7.

PZD.ZPU.24.2019 Sukcesywna dostawa konserw mięsnych i rybnych, pasztetów oraz przetworów mięsnych w słoikach dla pracowników obwodów drogowych Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie.Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2019-10-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2019-10-11
Data ostatniej aktualizacji: 2019-10-23 13:36

rejestr zmian publikacji »

8.

PZD.ZPU.23.2019 Zakup wraz z transportem mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno na Obwody Drogowe Nr 1 w Rudnikach, Nr 2 w Koniecpolu i Nr 3 w Poczesnej.

Uwaga:

Termin złożenia i otwarcia ofert zgodnie z pkt 2 Zaproszenia tj. 22.10.2019r.Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2019-10-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2019-10-11
Data ostatniej aktualizacji: 2019-10-23 08:45

rejestr zmian publikacji »

9.

PZD.ZPU.22.2019 Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1023 S w m. Kamienica Polska ul. Konopnickiej na odc. od ul. Topolowej do m. Osiny, gmina Kamienica Polska.Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2019-10-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2019-10-10
Data ostatniej aktualizacji: 2019-10-22 12:32

rejestr zmian publikacji »

10.

PZD.ZPU.21.2019 Wykonanie bieżących prac konserwacyjnych "Rowu od Pacierzowa" na dz. ew. nr 443 obręb Konary o dług 2,8 km i dz. 258 obręb Bartkowice o dług. 130 mb. i konserwacja rowu melioracyjnego od DP 1029 S w m. Pacierzów oraz wytyczenie i wykonanie nowego rowu na dz. 902,1,2 obręb Pacierzów.Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2019-10-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2019-10-10
Data ostatniej aktualizacji: 2019-10-22 12:30

rejestr zmian publikacji »

11.

PZD.ZPU.20.2019 Remont pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 1028 S w m. Kłobukowice, gmina Mstów na długości 420,00 mb.Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2019-07-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2019-07-11
Data ostatniej aktualizacji: 2019-07-23 14:36

rejestr zmian publikacji »

12.

PZD.ZPU.19.2019 Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1039S na odc. Żuraw - Lipnik w km 3+294 - 6+474, gmina Janów.Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2019-07-04
Data udostępnienia informacji w BIP: 2019-07-04
Data ostatniej aktualizacji: 2019-07-16 11:14

rejestr zmian publikacji »

13.

PZD.ZPU.18.2019 Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1092S na odc. Kuźnica Grodziska - Rudniki Kolonia, gmina Koniecpol.Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2019-07-04
Data udostępnienia informacji w BIP: 2019-07-04
Data ostatniej aktualizacji: 2019-07-16 11:14

rejestr zmian publikacji »

14.

PZD.ZPU.17.2019 Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1051S na odc. Kopalnia - Aleksandria (ul. Szkolna, ul. Brzozowa i ul. Piaskowa), gmina Konopiska.Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2019-06-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2019-06-05
Data ostatniej aktualizacji: 2019-07-02 11:42

rejestr zmian publikacji »

15.

PZD.ZPU.16.2019 Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1039S na odc. Żuraw - Lipnik w km 3+294 - 6+474, gmina Janów.Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2019-06-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2019-06-05
Data ostatniej aktualizacji: 2019-06-19 11:38

rejestr zmian publikacji »

16.

PZD.ZPU.15.2019 Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1092S na odc. Kuźnica Grodziska - Rudniki Kolonia, gmina Koniecpol.Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2019-06-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2019-06-05
Data ostatniej aktualizacji: 2019-06-19 11:37

rejestr zmian publikacji »

17.

PZD.ZPU.14.2019 Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1084S poprzez budowę chodnika wraz z odwodnieniem w m. Soborzyce, ul. Wierzbie w km 1+200 - 2+030,gmina Dąbrowa Zielona.Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2019-06-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2019-06-05
Data ostatniej aktualizacji: 2019-06-19 11:36

rejestr zmian publikacji »

18.

PZD.ZPU.13.2019 POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w Częstochowie ogłasza postępowanie na sprzedaż samochodu marki CITROEN BERLINGO.Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2019-05-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2019-05-17
Data ostatniej aktualizacji: 2019-05-29 09:11

rejestr zmian publikacji »

19.

PZD.ZPU.12.2019 Opracowanie koncepcji budowy drogi powiatowej nr 1055 S od skrzyżowania z DP 1054 S i 1056 S w m. Młynek do skrzyżowania z DW 908 w m. Wąsosz.Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2019-04-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2019-04-24
Data ostatniej aktualizacji: 2019-05-13 13:25

rejestr zmian publikacji »

20.

PZD.ZPU.11.2019 Obsługa laboratoryjna majątku drogowego na drogach powiatowych i wojewódzkich administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie.Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2019-04-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2019-04-16
Data ostatniej aktualizacji: 2019-04-25 14:25

rejestr zmian publikacji »

21.

PZD.ZPU.10.2019 Ręczne i mechaniczne pozimowe zamiatanie jezdni dróg wojewódzkich w ciągach dróg wojewódzkich utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie z podziałem na zadania.Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2019-04-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2019-04-08
Data ostatniej aktualizacji: 2019-04-15 10:19

rejestr zmian publikacji »

22.

PZD.ZPU.9.2019 POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w Częstochowie ogłasza postępowanie na sprzedaż samochodu marki CITROEN BERLINGO.Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2019-04-04
Data udostępnienia informacji w BIP: 2019-04-04
Data ostatniej aktualizacji: 2019-04-17 13:24

rejestr zmian publikacji »

23.

PZD.ZPU.8.2019 Ręczne i mechaniczne pozimowe zamiatanie jezdni dróg wojewódzkich w ciągach dróg wojewódzkich utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie z podziałem na zadania.Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2019-03-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2019-03-28
Data ostatniej aktualizacji: 2019-04-05 14:03

rejestr zmian publikacji »

24.

PZD.ZPU.7.2019 Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1037 S na odc. Gąszczyk - Srocko, gmina Mstów.Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2019-03-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2019-03-22
Data ostatniej aktualizacji: 2019-04-04 13:17

rejestr zmian publikacji »

25.

PZD.ZPU.6.2019 Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1037 S na odc. Gąszczyk - Srocko, gmina Mstów.Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2019-03-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2019-03-06
Data ostatniej aktualizacji: 2019-03-19 10:57

rejestr zmian publikacji »

26.

PZD.ZPU.5.2019 Sukcesywna dostawa ubrań roboczych i ochronnych, rękawic roboczych, środków ochrony indywidualnej dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie w 2019 roku.Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2019-02-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2019-02-21
Data ostatniej aktualizacji: 2019-03-06 10:14

rejestr zmian publikacji »

27.

PZD.ZPU.4.2019 Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, komponentów i akcesoriów komputerowych dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie w 2019 roku.Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2019-02-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2019-02-06
Data ostatniej aktualizacji: 2019-02-19 10:32

rejestr zmian publikacji »

28.

PZD.ZPU.3.2019 Sukcesywna dostawa papieru kserograficznego, materiałów biurowych oraz papierniczych dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie w 2019 roku.Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2019-02-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2019-02-06
Data ostatniej aktualizacji: 2019-02-19 10:28

rejestr zmian publikacji »

29.

PZD.ZPU.2.2019 Wycinka drzew z frezowaniem i bez frezowania pnia, prześwietlenie drzew, wycinka samosiejek, sprzedaż drewna oraz uprzątnięcie terenu w pasie drogowym dróg powiatowych i wojewódzkich administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie.

UWAGA:

W nawiązaniu do pisma ZDW w Katowicach dotyczacego realizacji decyzji Wójta Gminy Mykanów ZAMAWIAJĄCY wydłuża termin składania ofert do dn. 15.02.2019r. godz. 12:00 oraz zwiększa zakres realizacji zgodnie z załącznikiem nr 1A do umowy - uzupełnienie.Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Za treść odpowiada: Jacek Dziębór
Osoba, która wprowadziła dane: Jacek Dziębór
Data wytworzenia informacji: 2019-02-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2019-02-05
Data ostatniej aktualizacji: 2019-02-19 10:22

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Rok 2020
 Rok 2019
 Rok 2018
 Rok 2017
 Rok 2016
 Rok 2015
 Rok 2014
 Rok 2013
 Rok 2012
 Rok 2011
 Rok 2010
wersja do druku drukuj