artykuł nr 1

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1065S

Nazwa zadania: „ Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Gminie Olsztyn w miejscowości Olsztyn-Biskupice”

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

 

Całkowity koszt realizacji zadania: 2 328 840,00 zł 

Dofinansowanie w ramach RFRD: 1 840 800,00 zł 

Okres realizacji: XII 2023 - XI 2024

Zakres robót: budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1065S
na długości 1,918 km (wzdłuż rezerwatu przyrody Sokole Góry).

artykuł nr 2

Przebudowa drogi powiatowej nr 1072 S w miejscowości Stary Broniszew, gmina Mykanów

Nazwa zadania: „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1072 S w miejscowości Stary Broniszew, gmina Mykanów”

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

 

 

Całkowity koszt realizacji zadania: 9 101 000 zł 

Dofinansowanie w ramach RFRD: 3 750 000 zł 

Okres realizacji: X 2022 - XII 2024

Zakres robót: kompleksowa przebudowa jezdni ul. Kwiatowej w m. Stary Broniszew, gmina Mykanów na odc. 2 240 mb.