artykuł nr 1

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1054S - odc. Starcza - Łysiec, gmina Starcza

Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Nazwa zadania: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1054S - odc. Starcza - Łysiec, gmina Starcza

 

Dofinansowanie w ramach Programu 4 380 752,23 zł

Całkowity koszt realizacji zadania w ramach Programu: 4 611 318,14 zł

Okres realizacji: 2022

Zadanie obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 1054S - odcinek Starcza - Łysiec
gm. Starcza w zakresie przebudowy jezdni, budowy chodnika, ścieżki pieszo-rowerowej, zakrycia rowów, budowy wpustów ulicznych oraz budowy i przebudowy zjazdów po stronie chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej.

artykuł nr 2

Przebudowa drogi powiatowej nr 1051S w miejscowości Kopalnia, gmina Konopiska

Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Nazwa zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 1051S w miejscowości Kopalnia, gmina Konopiska

 

Dofinansowanie w ramach Programu: 3 800 000 zł

Całkowity koszt realizacji zadania w ramach Programu: 6 723 027,23 zł

Okres realizacji: 2022 – 2023

Zadanie obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 1051S w miejscowości Kopalnia gmina Konopiska w zakresie przebudowy jezdni, budowy chodnika, budowy odwodnienia oraz budową i przebudową zjazdów na dł. 1,47km.

 

 

artykuł nr 3

Przebudowa drogi powiatowej 1024 S i 1028 S na odc. Rzerzęczyce - Skrzydlów - Krasice, gmina Kłomnice i Mstów

Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Nazwa zadania: Przebudowa drogi powiatowej 1024 S i 1028 S na odc. Rzerzęczyce – Skrzydlów – Krasice, gmina Kłomnice i Mstów

 

Dofinansowanie w ramach Programu 12 730 000 zł

Całkowity koszt realizacji zadania w ramach Programu: 17 698 255,44 zł

Okres realizacji: 2022 – 2024

Zadanie obejmuje przebudowę drogi powiatowej DP 1024S na ciągu Rzerzęczyce – Skrzydlów – Krasice z odwodnieniem i budową zatoki autobusowej na DP 1028S.

artykuł nr 4

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1008S odc. Stary Kocin - Nowy Kocin, gmina Mykanów

Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Nazwa zadania: Przebudowa drogi powiatowej Nr  1008S  odc. Stary Kocin – Nowy Kocin, gmina Mykanów

 

Dofinansowanie w ramach Programu 1 968 675,78 zł

Całkowity koszt realizacji zadania w ramach Programu: 2 072 290,30 zł

Okres realizacji: 2022

Zadanie obejmuje przebudowę drogi powiatowej Nr 1008S - odcinek Stary Kocin – Nowy Kocin w km 0+095 - 1+181.

artykuł nr 5

Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 1059 S na odc. Mykanów - węzeł autostradowy A-1 - Kościelec - Rudniki - DK-91, gmina Mykanów i Rędziny

Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Nazwa zadania: Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 1059 S na odc. Mykanów - węzeł autostradowy A-1 – Kościelec – Rudniki – DK-91, gmina Mykanów i Rędziny

 

Dofinansowanie w ramach Programu 3 000 000 zł

Całkowity koszt realizacji zadania w ramach Programu: 4 550 000 zł

Okres realizacji: 2023

Zadanie obejmuje przebudowę i remont drogi powiatowej nr 1059 S na odc. Mykanów - węzeł autostradowy A1. W ramach przebudowy w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego
i rowerowego, wykonana wydzielona ścieżka rowerowa (na odcinku w km 0+320 do km 0+570) oraz ciąg pieszo rowerowy (na odcinku w km 0+570 do km 1+565).